Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων / Environmental Impact Assessment
ΚωδικόςΠΠΒΑΑ01-2018
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016652

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΠΠΒΑ 2018-2023

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 15
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό117

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600179339
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές γνώσεις λειτουργίας περιβαλλοντικών συστημάτων
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Αναγνώριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων Αντιμετώπιση και μετριασμός περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων Αναγνώριση των αλληλεπιδράσεων έργων-περιβάλλοντος Κατανόηση της διεπιστημονικότητας των περιβαλλοντικών θεμάτων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα ξεκινά με την εισαγωγή των φοιτητών σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και την παρουσίαση της ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Στη συνέχεια αναπτύσσονται οι βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και παρουσιάζονται τεχνικές αναζήτησης και χρήσης περιβαλλοντικών δεδομένων. Το μάθημα συνεχίζεται με την παρουσίαση του τρόπου εντοπισμού, ανάλυσης, διερεύνησης και μετριασμού ή αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διάφορους τομείς. Ενδεικτικά αναφέρονται οι επιπτώσεις στην διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων, λιμενικών, ακτομηχανικών και λοιπών υδραυλικών έργων, γεωτεχνικών, δομικών και συγκοινωνιακών έργων. Τέλος, γίνεται μια εκτεταμένη παρουσίαση των επιπτώσεων των έργων στα οικοσυστήματα και πιο συγκεκριμένα στην χλωρίδα και στην πανίδα. Οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν συνοπτικές, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων διαφόρων έργων. Η παρουσίαση των εργασιών αυτών στους συμφοιτητές τους συμβάλει στην προώθηση της διδασκαλίας με την μορφή της εκπαίδευσης των φοιτητών από τους συμφοιτητές τους.
Λέξεις Κλειδιά
Περιβάλλον, βιώσιμη ανάπτυξη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εκπόνηση μελέτης (project)
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των γνώσεων των φοιτητών γίνεται με δυο τρόπους. Με την επίδοση τους στις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου και με την αξιολόγηση του επιπέδου πληρότητας της εργασίας που καλούνται να εκπονήσουν.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-11-2023