Διδακτολογία των ξένων γλωσσών / πολιτισμών με έμφαση στη γαλλική γλώσσα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιδακτολογία των ξένων γλωσσών / πολιτισμών με έμφαση στη γαλλική γλώσσα / Didactology of languages-cultures applied to French language
Τίτλος στα ΓαλλικάDidactologie des langues/cultures
ΚωδικόςΚΕ-ΓΛΩ-04
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006379

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιδακτολογία των ξένων γλωσσών / πολιτισμών με έμφαση στη γαλλική γλώσσα
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600179420
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές/φοιτήτριες αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τους τομείς, οι οποίοι συνετέλεσαν στην εξέλιξη της διδακτικής των γλωσσών και των πολιτισμών. Θα μελετήσουν επίσης θεωρητικές έννοιες της παιδαγωγικής, των επιστημών της εκπαίδευσης και της διδακτικής των ξένων γλωσσών και σύγχρονες διδακτικές μεθοδολογίες με στόχο τη διδασκαλία/εκμάθηση των Γαλλικών ως ξένης γλώσσας και θα είναι ικανοί να σχεδιάζουν διδακτικές δραστηριότητες με στόχο την εκμάθηση της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας σύμφωνα με το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στόχος του μαθήματος είναι η επιστημολογική και εννοιολογική μελέτη της Διδακτικής των Γλωσσών και των Πολιτισμών με ιδιαίτερη έμφαση στη Διδακτική της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας. Βασίζεται σε τρεις άξονες: τη διαχρονική μελέτη των κυριότερων αρχών της Διδακτικής των ξένων γλωσσών, την επιστήμη της Διδακτολογίας καθώς επίσης την επιστημολογική εξέλιξη της διδακτικής της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας. Μέσα από μια εκτενή μελέτη του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες (ΕΠΣ-ΞΓ), ο φοιτητής/τρια θα επιχειρήσει να πραγματοποιήσει διδακτικές δραστηριότητες με στόχο την εκμάθηση της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας. Το περιεχόμενο ανά εβδομάδα: 1η εβδομάδα : Παρουσίαση του μαθήματος και των στόχων του. Ιστορική αναδρομή στους τομείς της Παιδαγωγικής, των επιστημών της Εκπαίδευσης και της Διδακτικής των Γλωσσών και των Πολιτισμών. 2η εβδομάδα : Η Διδακτική των Γλωσσών και των Πολιτισμών. Ιστορική διερεύνηση της διδακτικής των γλωσσών από το 17ο αιώνα μέχρι το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 3η εβδομάδα : Η Διδακτική των Γλωσσών και των Πολιτισμών, συνέχεια της ιστορικής διερεύνησης της διδακτικής των γλωσσών από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και σήμερα. 4η εβδομάδα : Το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες και τους στόχους του. 5η εβδομάδα : Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις Ξένες Γλώσσες, γενικοί στόχοι, παρουσίαση επιπέδων γλωσσομάθειας Α1-Α2-Β1-Β2. Τύποι διδακτικών δραστηριοτήτων. 6η εβδομάδα : Επίπεδο Α1 (ΕΠΣ-ΞΓ): στόχοι εκμάθησης, πρόταση και ανάλυση διδακτικών δραστηριοτήτων. 7η εβδομάδα : Επίπεδο Α1 (ΕΠΣ-ΞΓ): στόχοι εκμάθησης, πρόταση και ανάλυση διδακτικών δραστηριοτήτων . 8η εβδομάδα : Επίπεδο Α2 (ΕΠΣ-ΞΓ): στόχοι εκμάθησης, πρόταση και ανάλυση διδακτικών δραστηριοτήτων . 9η εβδομάδα : Επίπεδο Α2 (ΕΠΣ-ΞΓ): στόχοι εκμάθησης, πρόταση και ανάλυση διδακτικών δραστηριοτήτων . 10η εβδομάδα : Παρουσίαση της μεθόδου CLIL-EMILE. Επιπέδου Β1 (ΕΠΣ-ΞΓ) : στόχοι εκμάθησης, πρόταση και ανάλυση διδακτικών δραστηριοτήτων. 11η εβδομάδα : Επίπεδο Β1 (ΕΠΣ-ΞΓ): στόχοι εκμάθησης, πρόταση και ανάλυση διδακτικών δραστηριοτήτων. 12η εβδομάδα : Χρήση των ΤΠΕ-Ε στη τάξη των Γαλλικών ως ξένης γλώσσας. Επίπεδο Β2 (ΕΠΣ-ΞΓ): στόχοι εκμάθησης, πρόταση και ανάλυση διδακτικών δραστηριοτήτων. 13η εβδομάδα : Παρουσίαση του Portfolio. Απολογισμός του μαθήματος
Λέξεις Κλειδιά
διδακτικές αρχές, διδακτολογία, γλωσσική εκπαίδευση.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων602,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών512,0
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
BESSE H., (1984) Méthodes et pratiques des manuels de langue, Didier, « Essais », Paris. CICUREL F., (1991), Lectures interactives en langue étrangère, Hachette, Paris. CONSEIL DE L’EUROPE, (2005), Cadre européen commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer, Didier, Paris. COSTE D., GALISSON R. (1976), Dictionnaire de didactique des langues, Hachette, Paris. COURTILLON J., Élaborer un cours de FLE, Hachette, Paris. CUQ J.-P., GRUCA I., (2005), Cours de didactique du français langue étrangère et seconde, PUG, Grenoble. GAONAC’H D., (1987), Théories d’apprentissage et acquisition d’une langue étrangère, LAL Credif-Hatier, Paris. GRAVANIS L.-F., (2010), Du français pour l’étranger à la didactologie des langues-cultures, Une évolution disciplinaire et conceptuelle, University Studio Press, Thessalonique. DEFAYS J.-M., (2003), Le français langue étrangère et seconde, Enseignement et apprentissage, Mardaga, Sprimont. KIYITSIOGLOU-VLACHOU C., (2012), Une compétence c’est…Réflexions didactiques, Éditions Symmetria, Athènes. MARTINEZ P., (1997), La didactique des langues étrangères, PUF, « Que sais-je? », Paris. PENDANX M., (1998), Les activités d’apprentissage en classe de langue, Hachette, Paris. PORCHER L., (2004), L’enseignement des langues étrangères, Hachette-Éducation, Paris. TOKATLIDOU V., (2003), Langue, Communication et éducation langagière, Patakis, Athènes. VIGNER G., (2001), Enseigner le français comme langue seconde, CLE International, « Didactique des langues étrangères », Paris. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ, (2007), Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ), Αθήνα, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-03-2020