Εξέλιξη λογοτεχνικών μύθων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕξέλιξη λογοτεχνικών μύθων / Literature myths development
Τίτλος στα ΓαλλικάL’Évolution des mythes littéraires
ΚωδικόςΚΕ-ΛΟΓ-30
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006432

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕξέλιξη λογοτεχνικών μύθων
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600179432
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Εξάσκηση στη μελέτη έργων μιας « Εθνικής » ή/και Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας • Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην έρευνα, στη σύγκριση και στην αλληλεπίδραση λογοτεχνιών, κουλτούρας και τεχνών • Εξοικείωση με τη θεωρία της “μυθοκριτικής” και της “μυθοανάλυσης” • Εφαρμογή της ειδικής ορολογίας της ανάλυσης κειμένων • Σύνταξη ενός ερευνητικού σχεδίου γύρω από μια προβληματική με εφαρμογή της θεωρίας
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μελετώνται η γέννηση, η εξέλιξη κι ο θάνατος των μύθων όπως παρουσιάζονται διαχρονικά μέσα στη λογοτεχνία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μετεξέλιξη των αρχαίων μύθων στη σύγχρονη εποχή. H θεωρητική προσέγγιση θα βασιστεί σε κείμενα που πραγματεύονται ένα συγκεκριμένο μύθο. 1. Εισαγωγή στην έννοια του λογοτεχνικού μύθου 2. Μύθοι των Ευρωπαίων 3. Μελέτη της εξέλιξης ενός αρχαίου μύθου 4. Μελέτη της εξέλιξης ενός αρχαίου μύθου 5. Μελέτη της εξέλιξης ενός σύγχρονου μύθου 6. Μελέτη της εξέλιξης ενός σύγχρονου μύθου 7. Μύθοι και Τέχνες 8. Η κοινωνική διάσταση των λογοτεχνικών μύθων 9. Θεωρητικές προσεγγίσεις : στρουκτουραλισμός και ανθρωπολογία 10. Μυθοκριτική και μυθανάλυση 11. Εφαρμογές των θεωρητικών μοντέλων 12. Εφαρμογές των θεωρητικών μοντέλων 13. Περί ποιητικής των λογοτεχνικών μύθων
Λέξεις Κλειδιά
μύθος, μυθοκριτική, Συγκριτική Γραμματολογία, κριτική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
PowerPoint, E-learning etc.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Άσκηση Πεδίου200,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων411,6
Εκπόνηση μελέτης (project)220,9
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ειδικές εργασίες που υποβάλλονται ηλεκτρονικά καθώς και με προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας δύο (2). Ο μέσος όρος των δύο βαθμών διαμορφώνει την τελική βαθμολογία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
MONNEYRON Frédéric - THOMAS Joél, Mythes et littérature, Paris, PUF, Coll:; «Que sais-je?», 2002.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
BRUNEL P., Mythocritique. Théories et parcours, Paris, PUF., 1992. - CAILLOIS R., Le Mythe et l'homme, Paris, Gallimard, 1938. - DUMEZIL G., Du mythe au roman, Paris, PUF, 1970. - DURAND G et SUN C., Mythe, thèmes et variations, Paris, Desclée de Brouwer, 2000. - ELIADE M., Aspects du mythe, Paris, Gallimard, 1963. - LEVI-STRAUSS Cl., Anthropologie structurale, Paris, Plon, 1958.
Τελευταία Επικαιροποίηση
29-11-2020