Γαλλική Γλώσσα ΙΙΙ: Γραπτός Λόγος: Οργάνωση του γραπτού λόγου και συνοχή του κειμένου Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓαλλική Γλώσσα ΙΙΙ: Γραπτός Λόγος: Οργάνωση του γραπτού λόγου και συνοχή του κειμένου Ι / French Language ΙΙΙ: Organization of writing and cohesion of text
Τίτλος στα ΓαλλικάLangue Française III : Discours écrit. Organisation du discours écrit et cohésion textuelle I
ΚωδικόςΥ-ΓΛΩ-06
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006345

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓαλλική Γλώσσα ΙΙΙ: Γραπτός Λόγος: Οργάνωση του γραπτού λόγου και συνοχή του κειμένου Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600179435
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. Α (Α-Λ) ΚΕΛΛΑ Β.Βασιλική Κέλλα
2. Β (Μ-Ω) ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ Χ.Χαρίκλεια Χατζημιχαήλ
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Υ-ΓΛΩ-01 Γαλλική Γλώσσα Ι: Γραπτός Λόγος: Μορφοσύνταξη Ι
 • Υ-ΓΛΩ-02 Γαλλική Γλώσσα Ι: Προφορικός Λόγος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Αναγνώριση, εντοπισμός και διάκριση μεταξύ των διαφόρων ειδών γραπτού λόγου Κριτική θεώρηση παραγωγής ειδών γραπτού λόγου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ο φοιτητής/τρια ασκείται στην κατανόηση και στην παραγωγή διαφόρων ειδών γραπτού λόγου (άρθρο, ανακοίνωση κλπ.) σε διάφορες συνθήκες επικοινωνίας. Εξετάζεται η χρήση των κατάλληλων δεικτών συνοχής.
Λέξεις Κλειδιά
συνοχή, συνεκτικότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συνεχής αξιολόγηση : Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούνται κατά την παραγωγή διαφόρων ειδών γραπτού λόγου (παραγωγές στο Πανεπιστήμιο και κατ'οίκον εργασίες) και λαμβάνουν συστηματικά σχόλια -προφορικά ή γραπτά- κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Διεξαγωγή δύο προγραμματισμένων προόδων (τεστ) κατά τη διάρκεια των 13 εβδομάδων. Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών βασίζεται στη συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια των μαθημάτων καθώς και στην ποιότητα των γραπτών παραγωγών και προόδων τους κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Επικαιροποιημένο φωτοτυπημένο αυθεντικό υλικό - Vigner G. 1996 Ecrire pour convaincre, Paris, Hachette.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Charaudeau P. 1992 Grammaire du sens et de l'expression, Paris, Hachette Conseill de l'Europe 2001 Cadre Européen Commun de Référence: appprendre, enseigner, évaluer.Paris,-Strasbourg: Conseil de l'Europe/Conseil de la Coopération culturelle/Comité de l'éducation/Division des langues vivantes et Didier.
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-03-2021