Μεθοδολογία της Διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜεθοδολογία της Διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας / Teaching/learning methodology of French as a foreign language
Τίτλος στα ΓαλλικάMéthodologie de l’enseignement/apprentissage du français, langue étrangère
ΚωδικόςΥ-ΓΛΩ-14
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006361

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜεθοδολογία της Διδακτικής της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600179439
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Επικοινωνιακές δεξιότητες στη γαλλική γλώσσα επιπέδου C1 στην κλίμακα αναφοράς που έχει αναπτυχθεί στο ΚΕΠΑ του Συμβουλίου της Ευρώπης
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να γίνουν ικανοί να αντιμετωπίζουν κριτικά τις μεθόδους και μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας, να προγραμματίζουν και να διαχειρίζονται τη διδασκαλία σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές της διδακτικής των ξένων γλωσσών, να αντιμετωπίζουν ψυχοπαιδαγωγικά προβλήματα κατά την διάρκεια της καθημερινής σχολικής ζωής ή της γλωσσικής κατάρτισης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ανάπτυξη της "μεθοδολογικής δεξιότητας", Καθορισμός των στόχων διδασκαλίας/εκμάθησης, Επιλογή ή περιγραφή των κοινών-στόχων, Επιλογή και προσαρμογή των υλικών εκμάθησης και των πόρων, Σχεδιασμός της πορείας των μαθημάτων, Διαχείριση της τάξης. Ενότητα 1: Εισαγωγή Ενότητα 2: Ανάπτυξη της "μεθοδολογικής δεξιότητας" Ενότητα 3: Ανάπτυξη της "μεθοδολογικής δεξιότητας"( συνέχεια) Ενότητα 4: Καθορισμός των στόχων διδασκαλίας/εκμάθησης Ενότητα 5: Καθορισμός των στόχων διδασκαλίας/εκμάθησης (συνέχεια) Ενότητα 6: Επιλογή ή περιγραφή των κοινών-στόχων Ενότητα 7: Επιλογή ή περιγραφή των κοινών-στόχων (συνέχεια) Ενότητα 8: Επιλογή και προσαρμογή των υλικών εκμάθησης και των πόρων Ενότητα 9: Επιλογή και προσαρμογή των υλικών εκμάθησης και των πόρων (συνέχεια) Ενότητα 10: Σχεδιασμός της πορείας των μαθημάτων Ενότητα 11: Σχεδιασμός της πορείας των μαθημάτων (συνέχεια) Ενότητα 12: Διαχείριση της τάξης Ανακεφαλαιώσεις όλων των ενοτήτων
Λέξεις Κλειδιά
Μεθοδολογία, Παιδαγωγικά, Διδακτική, Γαλλική γλώσσα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • On line διάδραση
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Moodle (λογισμικό διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Εξετάσεις30,1
Εξ αποστάσεως διαδρα582,3
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συνεχής αξιολόγηση: Όλοι οι φοιτητές παρακολουθούνται κατά την εκτέλεση πρακτικών ασκήσεων (κατ’ οίκον εργασίες, καθήκοντα μέσω διαδικτύου). Τελική αξιολόγηση: Εξέταση γραπτή ή/και προφορική στο τέλος του εξαμήνου. Τα κριτήρια αξιολόγησης καθορίζονται με την συμμετοχή των φοιτητών. Τα αποτελέσματα της συνεχής ή/και τελικής αξιολόγησης καθώς επίσης και σχόλια εμφανίζονται στην προσωπική ιστοσελίδα κάθε φοιτητή και στη σελίδα της τάξης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Council of Europe (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment, Cambridge: Cambridge University Press. Council of Europe (2018). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment,Companion Volume with new Descriptors. Retrieved from https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989/
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-12-2020