Παραγωγή Κριτικού Λόγου

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠαραγωγή Κριτικού Λόγου / Critical discourse production
Τίτλος στα ΓαλλικάInitiation à l’essai critique
ΚωδικόςΥ-ΛΟΓ-05
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006349

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠαραγωγή Κριτικού Λόγου
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600179445
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. Α (Α-Λ) ΚΑΡΑΤΣΙΝΙΔΟΥ Χ.
2. Β (Μ-Ω) ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ Π.Πολυτίμη Μακροπούλου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Συνεχής παρακολούθηση και συμμετοχή με εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εξάσκηση στη μελέτη κειμένων της γαλλικής γραμματολογίας Βελτίωση του προφορικού και γραπτού λόγου (κατανόηση και έκφραση) Εξοικείωση με τη βασική ορολογία της ανάλυσης κειμένων και της αφηγηματολογίας Αυτονόμηση στη μελέτη και ερμηνεία διαφορετικών λογοτεχνικών κειμένων Ικανότητα διάκρισης διαφορετικών ειδών λόγου και υφολογικών χαρακτηριστικών Ικανότητα παραγωγής κριτικού λόγου
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Πρόκειται για μία πρώτη μύηση στην παραγωγή κριτικού λόγου (ασκήσεις σύνταξης, commentaire composé), μέσα από τη μελέτη ενός σύγχρονου λογοτεχνικού έργου, μέτριας δυσκολίας, ή ένα σύνολο έργων που άπτονται της ίδιας θεματικής. Το μάθημα στοχεύει, μεταξύ άλλων, στα ακόλουθα μαθησιακά αποτελέσματα: o Εξάσκηση στη μελέτη κειμένων της γαλλικής γραμματολογίας o Βελτίωση του προφορικού και γραπτού λόγου (κατανόηση και έκφραση) o Εξοικείωση με τη βασική ορολογία της ανάλυσης κειμένων και της αφηγηματολογίας. Αυτονόμηση στη μελέτη και ερμηνεία διαφορετικών λογοτεχνικών κειμένων o Ικανότητα διάκρισης διαφορετικών ειδών λόγου και υφολογικών χαρακτηριστικών o Ικανότητα παραγωγής κριτικού λόγου, γραπτού και προφορικού. Με την απόκτηση αυτών των δεξιοτήτων, οι φοιτητές/τριες εφοδιάζονται με διδακτικά εργαλεία κριτικής και φιλολογικής προσέγγισης λογοτεχνικών κειμένων, μεθόδους σύνθεσης και παρουσίασης επιχειρημάτων και ιδεών, που προάγουν την ελεύθερη, δημιουργική και επαγωγική σκέψη, εργαλεία που θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν ως καθηγητές/ήτριες για τη διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων702,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών130,5
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
H αξιολόγηση βασίζεται στο βαθμό επίτευξης των στόχων του μαθήματος από τον κάθε φοιτητή και ελέγχεται αφενός με εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και αφετέρου με γραπτή τελική εξέταση διάρκειας 2,5 ωρών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Kalliopi Exarchou, Histoire du théâtre: la passion au féminin, Thessalonique, University Studio Press, 2008 Καλλιόπη Εξάρχου, Δημήτρης Δημητριάδης: Το θέατρο του ανθρωπισμού, Αθήνα Σοκόλης, 2016
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1)A.Preiss,La dissertation littéraire,Armand Colin,2010 2)R.Borderie et V.Gély-Ghédira,Le commentaire composé,Paris:Librairie Vuibert,1996 OUVRAGES 1. Roland Barthes, Écrits sur le théâtre, Paris, Seuil, 2002. 2. Roland Barthes, Sur Racine, Paris, Seuil, 1963. 3. Christian Biet, Christophe Triau, Qu’est-ce que le théâtre?, Paris, Gallimard, 2006. 4. Enzo Corman, À quoi sert le théâtre?, Paris, Les solitaires intempestifs, 2003. 5. Michel Corvin, Le Théâtre nouveau en France, Paris, PUF, 1987. 6. André Degaine, Histoire du théâtre dessinée, Paris, Nizet, 2003. 7. Kalliopi Exarchou, Histoire du théâtre: la passion au féminin, Thessalonique, University Studio Press, 2008. 8. Sandrine Fillipetti, Le Goût du théâtre, Paris, Mercure de France, 2009. 9. Patrick Guyomard, Η απόλαυση του τραγικού, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2004. 10. Pierre Larthomas, Le Langage dramatique, Paris, PUF, 1972. 11. Hans-Thies Lehmann, Le Théâtre postdramatique, Paris, L’Arche, 2002. 12. Catherine Naugrette, Paysages dévastés, Belval, Circé, 2004. 13. Valère Novarina, Le Théâtre des paroles, Paris, P.O.L., 2007. 14. Valère Novarina, Devant la parole, Paris, P.O.L., 1999. 15. Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre, Paris, Armand Colin, 2002. 16. Agnès Peron, Dictionnaire de la langue du théâtre, Paris, Le Robert, 2002. 17. Jean-Pierre Sarrazac, L’Avenir du drame, Paris, Circé/poche, 1999. 18. Jean-Pierre Sarrazac, Théâtres intimes, Paris, Actes Sud, 1989. 19. Jean-Pierre Sarrazac, Théâtres du moi, théâtres du monde, Rouen, Médianes, 1995. 20. Jean-Pierre Sarrazac, Poétique du drame moderne, Paris, Seuil, 2012. 21. George Steiner, Les Antigones, Paris, Gallimard, 1986, traduit par Philippe Blanchard. 22. Anne Ubersfeld, Lire le théâtre, Paris, Éditions Sociales, 1982. 23. Anne Ubersfeld, L’École du spectateur, Paris, Éditions sociales, 1981. 24. Anne Ubersfeld, Les Termes clés de l’analyse du théâtre, Paris, Seuil, 1996. 25. Αlain Viala, Le Théâtre en France, Paris, PUF, 1997. 26. Un siècle de critique dramatique, sous la direction de Chantal Meyer-Plantureux, Paris, Éditions Complexe, 2003. 27. Le Théâtre en France, sous la direction de Jacqueline de Jomaron, Paris, Armand Colin, 1992.
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-10-2020