Ψηφιακός Γραμματισμός

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΨηφιακός Γραμματισμός / Digital Literacy
Τίτλος στα ΓαλλικάAlphabétisation Digitale
ΚωδικόςΥΠΟ-02
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006332

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΨηφιακός Γραμματισμός
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600179456
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. Ι (Α-ΚΕ)Παναγιώτης Παναγιωτίδης
2. ΙΙ (ΚΙ-Ξ)Παναγιώτης Παναγιωτίδης
3. ΙΙΙ (Π-Ω)Παναγιώτης Παναγιωτίδης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές στο τέλος του εξαμήνου πρέπει να κατέχουν τις βασικές γνώσεις για την δομή, τον τρόπο λειτουργίας και τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο και, επίσης, να είναι σε θέση: - να πραγματοποιούν έρευνα και να αξιοποιούν το διαδίκτυο χρησιμοποιώντας προχωρημένες τεχνικές αναζήτησης ώστε να ανασύρουν κάθε είδους πληροφορία (κείμενο, οπτικοακουστικά αποσπάσματα, κτλ) - να ερευνούν και να αξιοποιούν δικτυακές βιβλιογραφικές πηγές κάθε είδους - να χρησιμοποιούν άλλες υπηρεσίες του διαδικτύου που αφορούν την επικοινωνία - να χρησιμοποιούν σε υψηλό επίπεδο τις εφαρμογές γραφείου για συγγραφή ακαδημαϊκών κειμένων και εργασιών, επεξεργασία φύλων υπολογισμών και παρουσιάσεις. - να δημιουργούν και να διαχειρίζονται ένα ιστολόγιο
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα έχει ως αντικείμενο την παροχή ενός βασικού υποβάθρου τεχνολογικών γνώσεων στους φοιτητές/ φοιτήτριες του Τμήματος με γνώμονα τις ανάγκες τους ως μελλοντικών καθηγητών ξένης γλώσσας. Ανάμεσα στα θέματα που εξετάζονται είναι το διαδίκτυο και οι βασικές του έννοιες και λειτουργίες, οι μηχανές και τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών, η ανάσυρση και διαχείριση πολυμεσικών πληροφοριών καθώς και οι εφαρμογές γραφείου -σε πιο προχωρημένο επίπεδο- και η χρήση τους για την παραγωγή ακαδημαϊκών εργασιών και κειμένων. Παρουσιάζονται ακόμη οι υπηρεσίες δημιουργίας ιστολογίων και η αξιοποίησή τους στη γλωσσική διδασκαλία. Τέλος, καθώς το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές του πρώτου εξαμήνου, εξετάζονται επίσης θέματα που αφορούν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, όπως το webmail, οι υπηρεσίες ΚΛΔ/ΑΠΘ, το σύστημα ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών, οι διαθέσιμες πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, κ.ά. Ακολουθεί η κατανομή του περιεχομένου ανά εβδομάδα: 1. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΑΠΘ. Webmail, υπηρεσίες δικτύου, σύστημα ηλεκτρονικής γραμματείας, Εύδοξος, κ.ά. 2. Βασικές γνώσεις hardware και software. Λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές. 3. Το διαδίκτυο και οι βασικές του έννοιες και λειτουργίες. Ιστορική εξέλιξη του διαδικτύου, τρόποι και τεχνολογίες σύνδεσης, Πρωτόκολλα και υπηρεσίες διαδικτύου. Υπερκείμενο. Το web 2.0 και οι υπηρεσίες του. 4. Οι μηχανές και τεχνικές αναζήτησης πληροφοριών. Προγράμματα πλοήγησης, μηχανές αναζήτησης, μεταμηχανές, directories. Απλή αναζήτηση με λέξεις κλειδιά. 5. Εργαλεία αναζήτησης. Τεχνικές προχωρημένης αναζήτησης με κριτήρια και φίλτρα. 6. Υπηρεσίες ειδικών αναζητήσεων (ειδήσεις, βιβλία, βιβλιογραφία). Δημιουργία ειδοποιήσεων και προσωποποιημένης αναζήτησης. 7. Αναζήτηση και διαχείριση πολυμεσικών πληροφοριών (εικόνων, video, ηχητικών αρχείων). Μεταφόρτωση και αποθήκευση πολυμεσικών πληροφοριών. 8. Αναζήτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας. Google Scholar. Υπηρεσίες βιβλιοθήκης ΑΠΘ. Αναζήτηση σε online βιβλιοθήκες. 9. Τα βιβλιογραφικά συστήματα και η σωστή χρήση βιβλιογραφικών πηγών. 10. Εφαρμογές γραφείου και η χρήση τους για την παραγωγή ακαδημαϊκών εργασιών και κειμένων. Microsoft Word. 11. Εφαρμογές γραφείου και η χρήση τους για την παραγωγή ακαδημαϊκών εργασιών και κειμένων. Microsoft Word (συγγραφή και μορφοποίηση επιστημονικής εργασίας). 12. Εφαρμογές γραφείου και η χρήση τους για την παραγωγή ακαδημαϊκών εργασιών και κειμένων. Microsoft Powerpoint. 13. Εφαρμογές γραφείου και η χρήση τους για την παραγωγή ακαδημαϊκών εργασιών και κειμένων. Microsoft Excel.
Λέξεις Κλειδιά
Διαδίκτυο, Μηχανές αναζήτησης, ιστολόγια, ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Τόσο η διδασκαλία, όσο και η ανάπτυξη των εργασιών και των projects που πρέπει να παραδώσουν οι φοιτητές γίνεται σε υπολογιστές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις130,5
Εργαστηριακή Άσκηση130,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών241,0
Σύνολο502
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση γίνεται με εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Οι φοιτητές αναλαμβάνουν μεμονωμένα την κάθε εργασία. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι η ποιότητα/πληρότητα/ ποικιλία του περιεχομένου, η επιστημονική/θεωρητική στήριξη και, η τεχνική αρτιότητα. Οι εργασίες υποβάλλονται στον διδάσκοντα και αν χρειάζεται επιστρέφονται στους φοιτητές με υποδείξεις ώστε να γίνουν διορθώσεις ή βελτιώσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Bruno Bernard Simon, 2014. Vos Recherches avec Google. Editions KLOG, ISBN-13: 979-10-92272-01-7 Cingala, E. (2018). 60 astuces de recherches avec Google. Independently published, ISBN-10 : 1790678420, ISBN-13 : 978-1790678426
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Προτείνονται επιλεγμένες δικτυακές πηγές για κάθε επιμέρους θέμα που εξετάζεται στην πορεία του μαθήματος. Προτείνεται επίσης το βιβλίο: Selected Web resources and scientific papers are proposed for each subject. The following book is also proposed: Des ressources web ainsi qu’une sélection de publications scientifiques en ligne sont proposées aux étudiants qui ont aussi à leur disposition les ouvrages suivants : Arvanitis, P. Panagiotidis, P. 2006. Production of Multimedia material and electronic activities for language learning (in Greek). Patakis, Athens. Also, Scientific papers and recourses from the Internet. Also, several web recourses. Example: http://www.w3schools.com
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-04-2021