Εισαγωγή στην Παιδαγωγική: Θέματα παιδαγωγικής επάρκειας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕισαγωγή στην Παιδαγωγική: Θέματα παιδαγωγικής επάρκειας / Introduction to Pedagogy: Issues of Educational training and Pedagogical Prosessionalism
Τίτλος στα ΓαλλικάΕισαγωγή στην Παιδαγωγική: Βασικοί παιδαγωγικοί προβληματισμοί
ΚωδικόςΚΕ-ΓΛΩ-42
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280011572

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕισαγωγή στην Παιδαγωγική: Θέματα παιδαγωγικής επάρκειας
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600179465
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Διδασκαλία εξ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα: - έχουν σχηματίσει μια ολοκληρωμένη άποψη για το γνωστικό αντικείμενο της Παιδαγωγικής επιστήμης, για τους επιμέρους κλάδους της και για τις μεθόδους έρευνας του γνωστικού της αντικειμένου, - συνειδητοποιήσουν την αξία των κύριων παιδαγωγικών εστιών της αγωγής, της κοινωνικοποίησης και της συναισθηματικής σταθεροποίησης των παιδιών και των εφήβων (οικογένεια, νηπιαγωγείο, σχολείο), - ενημερωθούν επιστημονικά για τους τρεις συντελεστές της τάξης (μαθητής, εκπαιδευτικός και μορφωτικά αγαθά), για την έννοια του Αναλυτικού προγράμματος και για τους παράγοντες που καθορίζουν τη σχολική τους επίδοση, - καταλάβουν ότι η Παιδαγωγική είναι αναγκαία για την ολοκληρωμένη επιστημονική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτισή τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός της παράδοσης αυτής είναι -μεταξύ άλλων- να εξετάσει: 1) βασικά θέματα της Παιδαγωγικής Επιστήμης: ιστορικές καταβολές και επιστημονική θεμελίωση της Παιδαγωγικής Επιστήμης, γνωστικό αντικείμενο της Παιδαγωγικής Επιστήμης, σχέσεις της Παιδαγωγικής με συναφείς κοινωνικές επιστήμες, ορολογία της Παιδαγωγικής, παιδαγωγικά ιδεώδη και σκοποί της παιδαγωγικής, στιλ και μέσα αγωγής και διδασκαλίας, μέθοδοι έρευνας της Παιδαγωγικής Επιστήμης. 2) ειδικά θέματα της παιδαγωγικής διαδικασίας μέσα στη σχολική τάξη και στο ευρύτερο πλαίσιο του σχολείου: σχολείο, εκπαιδευτικός και μαθητής, ο μαθητής στη σχολική τάξη και οι παράγοντες διαμόρφωσης της σχολικής του επίδοσης, μάθηση και θεωρίες μάθησης, το Αναλυτικό Πρόγραμμα στην παραδοσιακή και στη σύγχρονή του μορφή, η διδασκαλία, το σχολικό βιβλίο, εξετάσεις-βαθμολόγηση και αξιολόγηση της σχολικής επίδοσης του μαθητή. 3) τον ρόλο της Παιδαγωγικής Επιστήμης τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στη σύγχρονη εποχή της παγκοσμιοποιημένης κοινωνίας της γνώσης. - Τρόπος αξιολόγησης: Προφορικές εξετάσεις εξ αποστάσεως στο τέλος του εξαμήνου.
Λέξεις Κλειδιά
Αντικείμενο της Παιδαγωγικής, μαθητής - εκπαιδευτικός - αναλυτικό πρόγραμμα, τάξη, διδασκαλία, μάθηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Διδασκαλία εξ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783,1
Σεμινάρια
Εξετάσεις
Σύνολο783,1
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Αξιολόγηση: Προφορική εξέταση εξ αποστάσεως μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΖΟΟΜ
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ξωχέλλης, Π.Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. 9η έκδοση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 2018.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Χατζηδήμου, Δ. Εισαγωγή στην Παιδαγωγικής. 10η έκδοση. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη 2011. Πυργιωτάκης, Ι. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική. Αθήνα: Πεδίο 2011.
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-11-2020