ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΤΗΤΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΤΗΤΑΣ / EUROPEAN AND INTERNATIONAL CIVIL PROCEDURAL LAW
ΚωδικόςΑΔΕΒ04
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016745

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 12
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΕπιλογής217,5
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥποχρεωτικό217,5
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΕπιλογής217,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΟΤΗΤΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600179471
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν εμβαθύνει στο αντικείμενο του μαθήματος καθώς και θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα να αντιμετωπίζουν τα συναφή ζητήματα αυτοδύναμα, ιδίως μέσω της συγγραφής και δημόσιας παρουσίασης εργασιών, της εκπόνησης επιστημονικών μελετών, αλλά και του κριτικού σχολιασμού της νομολογίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στην προκείμενη θεματική ενότητα περιλαμβάνονται ζητήματα διεθνούς δικονομικού δικαίου που αφορούν το σύνολο της παροχής έννομης προστασίας επί διαφορών ιδιωτικού δικαίου με στοιχεία αλλοδαπότητας ή διακρατικού χαρακτήρα, από τη διαγνωστική διαδικασία για την παροχή οριστικής έννομης προστασίας και τις δίκες ασφαλιστικών μέτρων, μέχρι και το στάδιο της αναγκαστικής εκτέλεσης, σε συνδυασμό και με τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης ιδιωτικών διαφορών με στοιχεία διεθνούς ή διασυνοριακού χαρακτήρα. Ενδεικτικά, εξετάζονται ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας ημεδαπών και αλλοδαπών δικαστηρίων, επιδόσεων μεταξύ προσώπων που κατοικούν σε διαφορετικές χώρες, αναγνώρισης και εκτέλεσης δικαστικών , διαιτητικών αποφάσεων και άλλων εκτελεστών τίτλων. Η έρευνα διεξάγεται με βάση διεθνείς συμβάσεις που ισχύουν στην Ελλάδα και με βάση το ισχύον ευρωπαϊκό δίκαιο, αντίστοιχα, σε σύγκριση και προς τις διεθνούς δικονομικού δικαίου διατάξεις του ΚΠολΔ, ενώ αξιοποιείται η νομολογία τόσο των ελληνικών δικαστηρίων όσο και, κυρίως, του ΔΕΚ/ΔΕΕ. Σκοπός της έρευνας είναι η αντιμετώπιση των ερμηνευτικών ζητημάτων που ανακύπτουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας, αλλά και η ανάδειξη μιας ευρύτερης «διεθνούς δικονομικής θεωρίας ή σκέψης» και «δογματικής βάσης», η οποία επηρεάζει βαθμιαία και την εθνική έννομη τάξη και πρακτική, αλλά και την εγχώρια νομική σκέψη, προωθώντας παράλληλα την επιστημονική έρευνα και παραγωγή προς νέες κατευθύνσεις και νέα πεδία.
Λέξεις Κλειδιά
διεθνές δικονομικό δίκαιο, ιδιωτικές διαφορές με στοιχεία αλλοδαπότητας
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές (zoom, e-learning).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις281,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων883,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών69.52,8
Εξετάσεις20,1
Σύνολο187.57,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών (αξιοποιούνται και οι τρεις μέθοδοι με ίση βαρύτητα) - Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική) - Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική) - Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Νομολογία και προτεινόμενη Βιβλιογραφία
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-01-2021