ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ / COMPARATIVE LAW: INTERNATIONAL, EUROPEAN AND COMPARATIVE NON DISCRIMINATION LAW
ΚωδικόςΔΕΝΣΒ02
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016769

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 24
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής217,5
ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣΕπιλογής217,5
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝΕπιλογής217,5
ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΕπιλογής217,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ: ΔΙΕΘΝΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600179480
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι: α) να δώσει την ευκαιρία στις φοιτήτριες και τους φοιτητές να εξετάσουν με κριτικό πνεύμα τα μεγάλα θεωρητικά προβλήματα του συγκριτικού δικαίου, β) να τους εξοικειώσει με τη συγκριτική νομική μέθοδο και με τα γενικά χαρακτηριστικά των μεγάλων νομικών συστημάτων, γ) να τους δώσει την ευκαιρία να προσεγγίσουν με τη βοήθεια της συγκριτικής μεθόδου θεμελιώδεις έννοιες του δικαίου μη διάκρισης. Ειδικότερα, οι επιμέρους μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος είναι οι εξής: Να αποκτήσουν οι φοιτήτριες και οι φοιτητές γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να προσφεύγουν με ευκολία στα ξένα δίκαια. Να μελετούν τις ξένες νομικές έννοιες και τους ξένους νομικούς θεσμούς, καθώς και να συγκρίνουν τα ξένα δίκαια μεταξύ τους καθώς και με το ελληνικό δίκαιο. Να προσεγγίσουν θεωρητικά προβλήματα της συγκριτικής νομικής έρευνας, όπως λ.χ. η μεταφύτευση νομικών εννοιών από τη μια έννομη τάξη στην άλλη, η ταξινόμηση των δικαίων σε ευρύτερες οικογένειες, η συγκρισιμότητα των νομικών συστημάτων και θεσμών και η αξιολόγηση των νομικών ρυθμίσεων που δίνουν τα νομικά συστήματα σε συγκεκριμένα νομικά προβλήματα. Να κατανοήσουν τη χρησιμότητα της συγκριτικής νομικής έρευνας στους διάφορους κλάδους του δικαίου και ειδικότερα στο δίκαιο μη διάκρισης. Να εξοικειωθούν με τις θεμελιώδεις έννοιες του δικαίου μη διάκρισης και να κατανοήσουν πώς οι έννοιες αυτές μεταφυτεύτηκαν με τη βοήθεια του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα δίκαια της αγγλοαμερικανικής νομικής παράδοσης στα δίκαια των χωρών της ηπειρωτικής Ευρώπης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω θεματικές: Ι. Θεμελιώδεις έννοιες: Η έννοια της ισότητας και της διάκρισης - Διεθνείς, υπερεθνικές και συνταγματικές πηγές του δικαίου Μη διάκρισης - Οι εκδοχές της ισότητας και η επίδρασή τους στις μορφές διάκρισης. ΙΙ. Οι λόγοι διάκρισης: Διακρίσεις με βάση τη θρησκεία, το φύλο, την εθνοτική και φυλετική καταγωγή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την αναπηρία, την ηλικία και πολλαπλές διακρίσεις.
Λέξεις Κλειδιά
ισότητα, δίκαιο μη διάκρισης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών στη διδασκαλία και στην αξιολόγηση των φοιτητριών και των φοιτητών [eLearning (Moodle)]. Φυσικά, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να επικοινωνούν με τις διδάσκουσες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις602,4
Σεμινάρια100,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών552,2
Εξετάσεις22.50,9
Σύνολο187.57,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Oι φοιτήτριες και οι φοιτητές που επιλέγουν να παρακολουθήσουν το μάθημα αξιολογούνται ως εξής: 1) Μελετούν κάθε φορά μια συγκεκριμένη ύλη, που απαρτίζεται από επιστημονικά άρθρα και δικαστικές αποφάσεις, εξετάζονται προφορικά στην ύλη αυτή στο πλαίσιο της επιστημονικής συζήτησης που διεξάγεται σε κάθε μάθημα και εκπονούν γραπτές περιλήψεις στις οποίες παρουσιάζουν συνοπτικά τα κεντρικά σημεία των επιστημονικών συζητήσεων που έγιναν σε κάθε μάθημα. Ο βαθμός της προφορικής και γραπτής αυτής εξέτασης αποτελεί το 50% της βαθμολογίας τους. 2) Μετέχουν στις τελικές γραπτές εξετάσεις του εξαμήνου με αντικείμενο το σύνολο της ύλης του μαθήματος, ο βαθμός των οποίων καταλαμβάνει το 50% της βαθμολογίας τους.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
-
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Corpus σημειώσεων, αποσπάσματα από άρθρα και μελέτες, νομοθετικό και νομολογιακό υλικό. Ειδικότερη βιβλιογραφία: 1. Bassedow J., Der Grundzatz der Nichtdiscriminierung im europäisches Privatrecht, ZEuP, 2008, σ. 230 επ. 2. Bobbio Ν., Ισότητα και ελευθερία, (ελληνική μετάφραση του έργου Eguaglianza e Liberta από Μ. Αρχιμανδρίτου), εκδ. Πόλις, 1998. 3. Burdeau G., Le Liberalisme, Editions du Seuil, 1979. 4. Calvès G., L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour Suprême de Etats-Unies, Le problème de la discrimination positive, L.G.D.J, Paris, 1998. 5. Caruso, Limits of the Classic Method: Positive Action in the European, Union After the New Equality Directives, 44 Harvard International Law Journal, 2003, σ. 331 επ. 6. Clark D. Cunningham, Affirmative Action: India's Example, 4 Civil Rights Journal 22, 1999. 7. Clifford J., Locating Equality: from Historical Philosophical Thought to Modern Legal Norms, The Equal Rights Review, 1/2008, σ. 11 επ. 8. Commission Européenne, Perspectives internationales sur les mesures d’action positive, Etude comparative dans l’Union européenne, Au Canada, aux Etats-Unis et en Afrique du Sud, Maastricht 2009. 9. Craig P., G. Bùrca (eds), The Evolution of EU Law, 1999, σ. 517-553. 10. Γεραπετρίτη Γ., Ισότητα και θετικά μέτρα, Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2007. 11. Γιαννακούρου Μ., Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών κατά το κοινοτικό δίκαιο, Εκδ. Αντ. Σάκκουλα, 2008. 12. Deliyanni-Dimitrakou Ch., Aspects du pluralisme juridique: quels droits pour les couples homosexuels en Europe?”, in M. Aligisakis, S. Daskalopoulou (eds), Multiculturalisme et Identités en Europe; Publications de l’Unstitut Européen de l’Université de Genève (10), Academia, Université de Genève, L’Harmattan, 2012, p. 171 et seq. 13. Deliyanni-Dimitrakou Ch., Egalité multidimensionnelle et discriminations multiples en droit comparé, Revue Internationale de Droit Comparé 3/2013, p. 657 et seq. 14. Deliyanni-Dimitrakou Ch., Substantial Equality and Human Dignity. A novel approach to the multi-dimensional concept of equality, International Journal of Human Rights and Constitutional Studies, 2014. 15. De Vos M., Au-delà de l’égalité formelle, L’action positive au titre des directives 2000/43 et 2000/78. 16. Docksey Ch., The Principle of Equality Between Women and Men as a Fundamental Right Under Community Law, ILJ, 1991, 258, 1996. 17. Δεληγιάννη-Δημητράκου Χ., Θετικά μέτρα και αρχή της ισότητας από τη σκοπιά του συγκριτικού δικαίου, Το Νέο Εργατικό Δίκαιο, Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή Ιωάννη Δ. Κουκιάδη, Εκδόσεις Σάκκουλα, 2014, σ. 45-90. 18. Δεληγιάννη-Δημητράκου Χ., Οι πολλαπλές διακρίσεις: συγκριτική προσέγγιση, Επιθεώρηση Εργατικού Δικαίου, 2012, σ. 961 επ. 19. Δεληγιάννη-Δημητράκου Χ., Ουσιαστική Ισότητα και Ανθρώπινη Αξιοπρέπεια, Εφημερίδα Διοικητικού Διακαίου, 5/2014, σ. 633. 20. Δερμιτζάκη Φ., Η απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των εργαζομένων ορισμένου χρόνου, Νομική Βιβλιοθήκη, 2010. 21. Ellis E., EU-Anti-Discrimination Law, Oxford University Press, 2005. 22. Freedman S., Comparative study of antidiscrimination and equality laws of the US, Canada and South Africa and India, European Commission Directorate General for Justice, 2012, σ. 67. 23. Freedman S. (ed), Discrimination and Human Rights: The Case of Racism, Oxford University Press, 2001. 24. Freedman S., Discrimination Law, Oxford University Press, 2011. 25. Freedman S., Redistribution and Recognition: Reconciling Inequalities, South African Journal on Human Rights, 2007, σ. 214 επ. 26. Jammaud Α., Du principe d’égalité de traitement des salariés, Droit social, 1987, 2004, σ. 694 επ. 27. Konsta A.M., Affirmative Action in the United States and Positive Action in the European Union in the Context of Comparative Law, εις Ch. Akrivopoulou, N. Garipidis, Digital Democracy and the Impact of Technology on Governance and Politics, IGI Global, 2013. 28. Kostakopoulou D., European Union Citizenship: Writing the Future, European Law Journal, 2007, 623 επ. 29. Κoukoulis-Spiliotopoulos S., From Formal to Substantive Gender Equality, Antonis N. Sakkoulas Publications, Athens/Komotini, 2001. 30. Κoukoulis-Spiliotopoulos S., Greek Report, σε G. Selenec, L. Senden, Positive Action Measures to Ensure Full Equality in Practice between Men and Women including Company, European Commission, 2012. 31. Kristié I., Affirmative Action in the United States and the European Union, Facta Universitatis, Series: Law and Politics, vol. 1/7, 2003, σ. 825. 32. Καφτάνης Κ., Οι θετικές δράσεις. Ορισμένες σκέψεις με αφορμή τις αποφάσεις 6275/1995, 1933/1998, 1917/1998, Ολ. του ΣτΕ, Κριτ. Επιθ., 1999, σ. 247. 33. Κοζύρης Φ., Προνομιακή μεταχείριση για την πραγμάτωση της ισότητας. Κριτική θεώρηση της αμερικανικής πρακτικής της ‘affirmative Action’, ΕΕΕυρΔ, 1986, σ. 279 επ. 34. Κοφίνης Σ., Απαγόρευση των Διακρίσεων. Μεταξύ Ισότητας και Αξιοπρέπειας, Διδ. Διατριβή (υπό δημοσίευση), Νοέμβριος 2014. 35. Κραβαρίτου Γ., Εργασία και δικαιώματα της γυναίκας, Εκδ. Σάκκουλα, 1991. 36. Kραβαρίτου Γ., Φύλο και Δίκαιο, Εκδ. Παπαζήση 1996. 37. Lochak D., Reflexions sur la discrimination, Droit social, 1987, σ. 788 επ. 38. Loenen T, Rodrigues P.R., Non-Discrimination Law Comparative Perspectives, Martinus Nijhoff Publishers, 1999, σ. 249 επ. 39. Lyon-Caen, Α., L’égalité en droit du travail, Droit Social, 1990, σ. 69. 40. ΜcCrudden C., Rethinking Positive Action, Industrial Law Journal, 1986, 219. 41. McCrudden S. Prechal, The Concepts of Equality and Non-Discrimination in Europe: A practical approach, European Commission, 2009, σ. 3 επ. 42. Mercat-Bruns M., Discriminations en droit du travail, Dialogue avec la doctrine americane, Dalloz, 2013. 43. More G., The Principle of Equal Treatment: from Market Unifier to Fundamental Right εις P Craig and de Búrca (eds), The Evolution of EU Law (Oxford University Press, Oxford, 1999) at 548. 44. Morgan-Foster L., From Hutchins Hall to Huderabad and Beyon: A comparative Look at Affirmative Action in three Jurisdictions, Wsh. & Lee Race & Ethnic Anc. L.J., 2003, σ. 73 επ. 45. Mückenberger, A. Supiot, B. Veneciani, A Manifesto for a Social Europe (Brussels: European Trade Union Institut, 1996), σ. 10 επ. 46. Μπουμπουχερόπουλος Π., Ευθύνη λόγω ηθικής παρενόχλησης στην εργασία, Eκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2014. 47. Oppenheimer D.B., Foster S.R., Han S.Y., Comparative Equality and Anti-Discrimination Law, Cases, Codes, Constitutions, and Commentary, Foundation Press 2012. 48. Peters A., The Many Meaning of Equality and Positive Action in Favour of Women under European Community Law-A Conceptual Analysis, European Law Journal, 1996, σ. 177 επ. 49. Porta J., Discrimination, égalité et égalité de traitement, RDT, 2011, σ. 290 επ. 50. Παπαδοπούλου Λ., Θετικές δράσεις του κράτους ως εργαλείο ουσιαστικής ισότητας, 2007, σε [www.opek.gr/opek/index.php?option=com_letterman&task=view&Itemid=71&id=44]. 51. Renauld, Les discriminations positives, Rev.trim.dr.h., 1997, σ. 426 επ. 52. Rubio-Martin R., A New European Parity-Democracy Sex Equality Model and why it won’t Fly in the United States, American Journal of Comparative Law, 2012, σ. 99 επ. 53. Sargeant M. (ed), Age Discrimination and Diversity. Multiple Discrimination from an Age Perspective, Cambridge University Press, 2011. 54. Schiek D., Broadening the scope and the norms of EU gender equality. Towards a multidimensional conception of equality law, MJ, 2005, 427-466. 55. Schiek D., Positive Action before the European Court of Justice-New Conceptions of Equality in Community Law? From Kalanke and Marschall to Badeck, International Journal for Comparative Labour Law and Industrial Relations, 2000, 251-275. 56. Schiek D., Positive Action in Community Law, Industrial Law Journal, 1996, σ. 239. 57. Schiek D., Chege V. (eds), European Union Non-Discrimination Law, Comparative perspectives on multidimensional equality Law, Routledge-Cavendish, 2009. 58. Schiek D., Lawson A., European Union Non-Discrimination Law and Intersectionality, Ashgate, 2011. 59. Schiek D., Waddigton L.D., Bell M. (eds), Materials and Text on National, Supranational and International Non-Discrimination Law, Hart Publishing, Oxford University Press, 2007. 60. Schutter De Ο., Chapter Seven, Positive Action», σε D. Schiek, L.Waddington, Μ. Bell, Non Discrimination Law, Hart Publishing, 2007, σ. 757 επ. 61. Somek A., Engineering Equality. An Essay on European Anti-Discrimination Law. 62. Σταθόπουλος Μ., Η αρχή της ισότητας στο δίκαιο των συμβάσεων, ΚριτΕ, 1999/1, σ. 13 επ. 63. Thüssing G., Arbeitsrechtlicher Diskriminierungsschutz, Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und andere arbeitsrechtliche Benachteiligungsverbote, C.H. Beck, 2007 64. Totten Ch. D., Constitutional Precommitments to Gender Affirmative Action in the European Union, Germany, Canada and United States: A Comparative Approach, Berkley Journal of International Law, 27 (2003). 65. Vickers L., Religious Freedom, Religious Discrimination and the Workplace, Hart Publishing, Oxford and Portland Oregon, 2008. 66. Western P., The Empty Idea of Equality, Harvard Law Review, 1982, σ. 537, S. Fredman, Discrimination Law, ό.π. σ. 9-11. 67. Yotopoulos-Marangopoulos Α., Le mesures positives. Pour une égalité effective des sexes, Σάκκουλας/ Bruylant, 1998, σ. 87 επ. 68. Young Μ., Justice and the Politics of Difference, Princeton University Press, 1990. 69. Zippel K., The Politics of Sexual Harassement, A comparative study of the United States, the European Union and Germany, Cambridge University Press, 2006.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-11-2020