ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV / ITALIAN LANGUAGE IV
Τίτλος στα ΙταλικάItalian language IV ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
Κωδικός11216
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηRosaria Gulisano-Τσαπανού
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000744

Πρόγραμμα Σπουδών: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 176
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ιταλική Γλώσσα και ΦιλολογίαΥποχρεωτικά Γλώσσας426

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ IV
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία6
Ώρες Συνολικά78
Class ID
600179493
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα αποτελεί φυσική συνέχεια του μαθήματος “Ιταλική γλώσσα CI” διευρύνοντας τους στόχους με πιο περίπλοκες δραστηριότητες για την ανάπτυξη της γλωσσικής και της επικοινωνιακής ικανότητας. Το μάθημα της ιταλικής γλώσσας επιπέδου C1/C2 είναι διαρθρωμένο σε μία συγκεκριμένη γλωσσολογική-πολιτισμική κατεύθυνση, με στόχο να φέρει τον σπουδαστή στο σημείο εκείνο που να διαχειρίζεται πλήρως όλες τις ποικιλομορφίες και τα πρωτόκολλα της γλώσσας, τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο. Στο τέλος του κύκλου των μαθημάτων ο μαθητής καλείται να αποδείξει την ανάλογη με το επίπεδο επικοινωνιακή γλωσσική ικανότητά του, με έμφαση στη γλωσσική ικανότητα, που θα του επιτρέπει την περιγραφή των κύριων μορφολογικών και συντακτικών χαρακτηριστικών της σύγχρονης ιταλικής γλώσσας. Θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να εφαρμόσει τους επικοινωνιακά επίκαιρους κανόνες που κυριαρχούν στη χρήση της γλώσσας, καθώς και τους κανόνες ύφους που διακατέχουν τη δημιουργική και ποιητική εργασία. Κατά συνέπεια, βασική προαπαίτηση για το παρόν μάθημα αποτελεί η γνώση όλων των βασικών δομών της μορφολογίας της ιταλικής γλώσσας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα πρόσκτησης της Ιταλικής Γλώσσας σε προχωρημένο επίπεδο που θα τους επιτρέπει να 1. να κατανοήσουν χωρίς δυσκολία όλα όσα διαβάζουν ή ακούν. 2. να συνοψίσουν, μέσω μιας συνεκτικής έκθεσης, πληροφορίες που προέρχονται από διαφορετικές γραπτές και προφορικές πηγές, αναφέροντας τα κίνητρα και τις επεξηγήσεις. 3. εκφραστούν καθαρά και σωστά, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λεξιλόγιο, με άπταιστο, αυθόρμητο και καλά δομημένο τρόπο, τόσο στα προφορικά, όσο και στα γραπτά, πάνω σε θέματα συνηθισμένης πολυπλοκότητας 4. εξοικειωθούν με τον Ιταλικό Πολιτισμό. 5. έχουν αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες που απαιτούνται τόσο σε γνωστικούς και συναισθηματικούς, όσο και σε ψυχοκινητικούς τομείς,όπως υποδεικνύονται στη σελίδα περιγραφής των μαθησιακών αποτελεσμάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εξειδίκευση στις μορφοσυντακτικές δομές και στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου που σχετίζονται με τα θέματα των ενοτήτων του προγράμματος (Ιστορικές διακοπές - Φασισμός και αντίσταση - Ίσες ευκαιρίες - Μετανάστευση - Μετανάστες δεύτερης γενιάς - Έκθεση γήρανσης ομορφιάς - Εναλλακτικές θεραπείες). Διαχείριση των παρακάτω επικοινωνιακών πράξεων:
Λέξεις Κλειδιά
κατανοώ - επικοινωνω – aλληλεπιδράω
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Podcast
 • Ήχος
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
θα χρησιμοποιηθούν τα ακόλουθα τεχνολογικά εργαλεία: βιβλίο, ψηφιακό βιβλίο, χρήση ppt, cd, dvd, videos, διαδίκτυο, padlet, kahoot). Εκτός από τις ώρες συνεργασίας με την καθηγήτρια, ο κάθε φοιτητής θα μπορεί να επικοινωνήσει μαζί της μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επίσης, θα μπορεί να βρει όλο το υλικό του μαθήματος και των εργασιών στην πλατφόρμα e-learning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Άσκηση Πεδίου652,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων351,4
Φροντιστήριο100,4
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων100,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις200,8
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση γίνεται με σκοπό να ελέγξει το βαθμό απόκτησης των γλωσσικών δεξιοτήτων και προβλέπει μια προφορική και μια γραπτή εξέταση. Οι φοιτητές που δεν παρακολουθούν το μάθημα προσέρχονται απλά στις τελικές προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα, εξετάζονται με προόδους. Oποιος στο τέλος του εξάμηνου θα έχει ικανοποιητική βαθμολογία, τότε θα έχει και τη δυνατότητα να μην δώσει την τελική γραπτή εξέταση. Η προφορική εξέταση έχει επιλεκτικό χαρακτήρα. Oποιος περνά την προφορική εξέταση έχει το δικαίωμα να δώσει και τη γραπτή. Οι τελικές γραπτές εξετάσεις έχουν την ίδια μορφή με αυτή της προόδου. Η τελική βαθμολογία δίνεται από το μέσο όρο των δύο εξετάσεων και εκφράζεται με βάση την κλίμακα του 10.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
C. Ghezzi, M.Piantoni, R. Bozzone Costa Nuovo Contatto C1, Corso di lingua e civiltà italiana per stranieri, Loescher Editore, 2016, Torino. Unità 8 (percorso 1- 4 - 5) Unità 9 (percorso 1 - 4 - 6 ), Unità 7 (percorsi 4- 5- 6-), complete dei relativi esercizi del libro Visione di un film in italiano il cui titolo sarà comunicato durante il semestre Lettura di UNO dei seguenti libri di narrativa o di un altro libro di narrativa italiana A SCELTA dello studente : 1.Igiaba Scego, La mia casa è dove sono Loescher Editore, 2012,Torino, pp. 168 2.Alessandro Baricco, Questa storia, Feltrinelli, 2007, Milano, pp.288 3.Alessandro Baricco, Novecento, Feltrinelli, 1994, Milano, pp. 62 4.Paola Mastracola, E se covano i lupi, Guanda, 2008,Milano, pp. 217 5.Rossella Pastorino, Le assaggiatrici, Feltrinelli, 2018, Milano, pp 288 6.Elena Ferrante, La vita bugiarda degli adulti, Edizioni e/o, Roma, 2019, pp. 336 7.Beppe Servegnini, "ITALIANI DI DOMANI, 8 PORTE SUL FUTURO", Rizzoli Vintage, Milano, 2019, pp. 206 8.Dacia Maraini, La lunga vita di Marianna Ucrìa,Rizzoli Vintage,Milano, 2012,pp.265 Si consiglia a chi sceglie di leggere il libro “Novecento” di prendere visione dei film tratto dal libro: “La leggenda del pianista sull’oceano” di Giuseppe Tornatore (1998) per potere meglio comprendere dal confronto le differenze fra i due codici espressivi dei due generi(letterario e cinematografico).
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Per la consultazione delle regole grammaticali e la loro esercitazione: 1. Marco Mezzadri, GP. Grammatica pratica della lingua italiana, Bonacci, Roma, 2016 2.Giovanni Battista Moretti,"L'italiano come seconda lingua",per competenze a livelli avanzati,Vol.I-II, Guerra Edizioni, 1995, Perugia 3. Susanna Gnocchi-Roberto Tartaglione, "Grammatica avanzata della lingua italiana con esercizi",b1-c1,Alma Edizioni, 2007, Firenze 4.Daniela Mancini, Tommaso Marani,"Il congiuntivo", Alma Edizioni, 2017, Firenze 5.Serena Ambroso - Giovanna Stefancich, "Parole, 10 percorsi nel lessico italiano",Bonacci editore,2002,Roma 6.Fabrizio Ruggeri, Stefania Ruggeri, 100 dubbi di grammatica italiana , Alma Edizioni, Firenze, 2014 7.Maria Chiara Naldini, Maria Angela Ielo, Gram e Matica, Grammatica della lingua italiana, PolyLect, Atene, 2016 Sitografia Dizionari on – line: http://www.demauroparavia.it/ http://www.sapere.it/tca/MainApp http://www.freeuniverse.it/dizionari.htm Dizionario dei sinonimi e dei contrari: http://miniportale.it/miniportale/enciclopedia.htm Grammatica: http://www.mauriziopistone.it7testi7linguaitaliana.html http://www.itg-rondani.it/dida/italiano/index.htm Esercizi on –line: www.rete.co.it www.erin.utoronto.ca/~jcampana/dig-ital/indextesto.html www.puntolingua.it www.init.rai.it www.imparodalvivo.eu www.impariamoitaliano.com www.italiano.rai.it
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-04-2021