ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ / Teaching aids and language-learning
Τίτλος στα ΙταλικάLingua e materiale didattico
Κωδικός11235
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΘωμαή Ρουσουλιώτη
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000764

Πρόγραμμα Σπουδών: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 35
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ιταλική Γλώσσα και ΦιλολογίαΥποχρεωτικό536

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600179520
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Ιταλικά (Διδασκαλία)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: -χρησιμοποιούν το τρέχον αναλυτικό πρόγραμμα για τη διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας, -κάνουν προτάσεις εναλλακτικού εικονικού υλικού για εγχειρίδια που ήδη κυκλοφορούν στο εμπόριο, με στόχο η δημιουργία διδακτικού υλικού με έμφαση στην ιταλικότητα, -δίνουν οδηγίες χρήσης του υλικού του, περιγράφοντας το προφίλ του πιθανού χρήστη για τον οποίο παρήγαγε αυτό το υλικό (σχεδιασμός μαθήματος), -παράγουν συμπληρωματικό υλικό για βελτίωση της πολιτισμικής δεξιότητας των μαθητών του.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα δομείται σε τρεις άξονες αναφορικά με: (α)Το χειρισμό βασικών εννοιών, (μαθησιακά υλικά,αναλυτικό πρόγραμμα, σχεδιασμός διδακτικής ενότητας, πολιτισμός στη διδασκαλία της γλώσσας, οπτικός γραμμαισμός, σχέδιο μαθήματος, πιστοποίηση γλωσσομάθειας), τις οποίες οι φοιτητές θα κληθούν να αντιμετωπίσουν ως μελλοντικοί δάσκαλοι γλώσσας, (β)) την ανάλυση μαθησιακών υλικών (γλώσσα και εικόνα) για τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο η γλώσσα και η εικόνα μεταδίδουν μηνύματα (γ) την παραγωγή εικονικού υλικού για θέματα πολιτισμού (PORTFOLIO) λαμβάνοντας υπόψη το σχεδιασμό μαθήματος. Πλαίσιο μαθήματος: Υποθέστε ότι είστε δάσκαλοι ιταλικής γλώσσας και χρειάζεται να κατασκευάσετε διδακτικό υλικό για την κάλυψη της βελτίωσης της πολιτισμικής δεξιότητας των μαθητών σας με τη χρήση κυρίως εικόνων από τον ιταλικό πολιτισμό (είτε διαφοροποιώντας ήδη υπάρχοντα υλικά είτε δημιουργώντας εκ νέου νέα υλικά). Παράμετροι, τις οποίες πρέπει να λάβετε υπόψη σας είναι: (α) ο καθορισμός του προφίλ των μαθητών σας (ηλικία, επίπεδο γλώσσας κ.ά.), (β)οι στόχοι σας (κοινωνικοί γλωσσικοί, άλλοι), (γ) το γραμματικό φαινόμενο, (δ) το θέμα του ιταλικού πολιτισμού, (ε) τις εικόνες (αυθεντικό υλικό, δηλ. περιοδικά, εφημερίδες, έντυπα, τουριστικούς οδηγούς), (στ) τις δραστηριότητες που θα προτείνετε. Το κοινό, για το οποίο θα παραχθεί το υλικό, είναι Έλληνες, οι οποίοι γνωρίζουν ή θέλουν να μάθουν την ιταλική γλώσσα. Το υλικό πρόκειται να καλύψει την ανάγκη βελτίωσης της πολιτισμικής γνώσης, δηλαδή, τη γνώση του άλλου πολιτισμού με στόχο την καλύτερη κατανόηση του. Περιεχόμενο του μαθήματος: (α)Εξοικείωση των φοιτητών με διάφορα είδη μαθησιακών υλικών και τυπολογίας ασκήσεων. (β)Κατανόηση της δομής, του περιεχομένου και των πληροφοριακών στοιχείων των μαθησιακών υλικών (γ)Παραγωγή μαθησιακών υλικών στη βάση παραμέτρων σχεδιασμού μαθήματος (κοινό, στόχοι, περιεχόμενο, αξιολόγηση) (δ)Αναλυτικό πρόγραμμα γυμνασίου για την ιταλική και μαθησιακά υλικά (ε)Πιστοποίηση και μαθησιακά υλικά (στ)Σχέδιο μαθήματος Ειδικότερα, στο μάθημα δίνεται έμφαση στην εικόνα στο εγχειρίδιο και τη σχέση της με τα γραμματικά φαινόμενα και τα πολιτισμικά στοιχεία.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Το μάθημα προσφέρεται από το 5ο εξάμηνο φοίτησης και μετά, με έμφαση κυρίως στους φοιτητές του 7ου εξαμήνου, καθώς η επιτυχής ανταπόκριση των φοιτητών σε αυτό προαπαιτεί την επιτυχή ολοκλήρωση μαθημάτων όπως είναι η μεθοδολογία έρευνας και οι παιδαγωγικές και σχολικές πρακτικές. Μέσω του συγκεκριμένου μαθήματος οι φοιτητές έρχονται σε επαφή για πρώτη φορά στην πράξη με την αξιοποίηση των αναλυτικών προγραμμάτων για τη διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας και βάσει αυτών επιχειρούν να σχεδιάσουν ένα γλωσσικό μάθημα αξιοποιώντας στοιχεία του ιταλικού πολιτισμού και στη συνέχεια να το παρουσιάσουν στην τάξη. Καλούνται δηλαδή να λειτουργήσουν ως εν ενεργεία καθηγητές τις ιταλικής γλώσσας στον βαθμό που αυτό είναι δυνατό.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1004
Σεμινάρια
Εργαστηριακή Άσκηση200,8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Πρακτική (Τοποθέτηση)100,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,8
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (3 προσεγγίσεις) Προσέγγιση νούμερο 1 Κατά πρόσωπο παρακολούθηση μαθημάτων. Κρίνεται απαραίτητο ο φοιτητής να λάβει μέρος σε ένα κουίζ που θα πραγματοποιηθεί στο τελευταίο μάθημα του εξαμήνου με βάση τη διδαχθείσα ύλη που θα αναρτηθεί στο e-learning ( με άριστα τις 5 μονάδες) και να εκπονήσει μία εργασία ατομική ή ομαδική (μέχρι 2 άτομα) την οποία θα παρουσιάσει μέσα στην τάξη (με άριστα τις 4 μονάδες). Αποτελεί απαράβατο όρο η συνεχής και αδιάλειπτη παρακολούθηση των μαθημάτων - σεμιναρίων με δύο (2) μόνον απουσίες. 3. Σε περίπτωση αποτυχίας στις παραπάνω διαδικασίες ο φοιτητής/η φοιτήτρια οδηγείται σε τελικές εξετάσεις. 4. Η εκπόνηση της εργασίας από τον φοιτητή/τη φοιτήτρια δεν συνεπάγεται αυτόματα την επιτυχή ολοκλήρωσή της, πριν την κοινοποίηση της βαθμολογίας για έκαστη εργασία. 5. Κρίνεται σημαντική και συμβάλλει στη διαμόρφωση της τελικής του βαθμολογίας, στην προσέγγιση νούμερο 1, κατά 1 μονάδα η ενεργός συμμετοχή του στο μάθημα και η διατύπωση επαρκώς τεκμηριωμένων απόψεων και κρίσεων. Προσέγγιση νούμερο 2 Κατά πρόσωπο παρακολούθηση μαθημάτων. Κρίνεται απαραίτητο ο φοιτητής/ η φοιτήτρια να εκπονήσει μία εργασία ατομική ή ομαδική (μέχρι 2 άτομα) την οποία θα παρουσιάσει μέσα στην τάξη (με άριστα τις 4 μονάδες) και μία δεύτερη εργασία ατομική ή ομαδική (μέχρι 2 άτομα) την οποία θα παρουσιάσει μέσα στην τάξη (με άριστα τις 5 μονάδες) . Αποτελεί απαράβατο όρο η συνεχής και αδιάλειπτη παρακολούθηση των μαθημάτων - σεμιναρίων με δύο (2) μόνον απουσίες. 3. Σε περίπτωση αποτυχίας στις παραπάνω διαδικασίες ο φοιτητής/ η φοιτήτρια οδηγείται σε τελικές εξετάσεις. 4. Η εκπόνηση των εργασιών από τον φοιτητή/τη φοιτήτρια δεν συνεπάγεται αυτόματα την επιτυχή ολοκλήρωσή τους, πριν την κοινοποίηση της βαθμολογίας για έκαστη εργασία. 5. Κρίνεται σημαντική και συμβάλλει στη διαμόρφωση της τελικής του βαθμολογίας, στην προσέγγιση νούμερο 2, κατά 1 μονάδα η ενεργός συμμετοχή του στο μάθημα και η διατύπωση επαρκώς τεκμηριωμένων απόψεων και κρίσεων. Προσέγγιση νούμερο 3 Μη παρακολούθηση του μαθήματος. 1. O φοιτητής δύναται να λάβει μέρος στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος και να εξεταστεί προφορικά στη στην ύλη ενός από τα δύο προσφερόμενα συγγράμματα μέσω του Εύδοξου και στο υλικό που θα αναρτηθεί στο e-learning (μέγιστος βαθμός 6 μονάδες) και Υποχρεούται να εκπονήσει μία εργασία ατομική ή ομαδική (μέχρι 2 άτομα) την οποία οφείλει να καταθέσει στη διδάσκουσα πριν την ορισμένη ημερομηνία των εξετάσεων. Το άτομο με το οποίο θα συνεργαστεί σε περίπτωση ομαδικής εργασίας θα πρέπει να έχει επιλέξει τον ίδιο τρόπο αξιολόγησης. Oι ομαδικές εργασίες θα έχουν μεγαλύτερη έκταση κατά 50% από τις ατομικές και θα συμβάλλουν με 4 μονάδες το ανώτατο στην τελική βαθμολογία του μαθήματος
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1.Mπονίδης Κυριάκος (2η έκδοση 2012). Προδιαγραφές της Εκπαιδευτικής διαδικασίας: Θεωρία και Πράξη. Εκδότης: Τσαχουρίδης Ιωάννης 2.Χριστοδούλου Α.-Χ.(2003).Σημειωτική ανάλυση και πολιτισμός στο μάθημα της ξένης γλώσσα. θεσσαλονίκη: University Studio Press.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.Τοκατλίδου Β. (2002). Γλώσσα, επικοινωνία και γλωσσική εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκης. 2.Xριστοδούλου Α.-Χ.(2007). Σημειωτική και σχολικά εγχειρίδια. Θεσσαλονίκη: University Studio Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-10-2020