ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ II

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ II / CRIMINAL PROCEDURE II
ΚωδικόςΠΕΕΒ02
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016816

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Ποινικές και Εγκληματολογικές Επιστήμες (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 32
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό217,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ II
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600179575
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα εμβαθύνει σε γνωστικές ενότητες από την Ποινική Δικονομία, τις οποίες εμπλουτίζει δίνοντας έμφαση στον τρόπο με τον οποίον τα σχετικά ζητήματα αντιμετωπίζονται από τη νομολογία στην πράξη. Για την αποδοτική συμμετοχή στο μάθημα προϋποτίθεται, ως εκ τούτου, καλή γνώση της Ποινικής Δικονομίας, η οποία θεωρείται ότι έχει αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση: -να κατανοούν τα σημαντικότερα νομικά ζητήματα από την Ποινική Δικονομία που αναφύονται στην πράξη κατά τον χειρισμό πραγματικών ποινικών υποθέσεων -να αντιλαμβάνονται με συστηματικό τρόπο τις ερμηνευτικές θέσεις που υποστηρίζονται για τα ανωτέρω ζητήματα στη θεωρία και τη νομολογία -να κατανοούν την αμοιβαία επίδραση μεταξύ της θεωρίας και της δικαστηριακής πράξης -να εφαρμόζουν το ποινικό δόγμα στην πράξη έχοντας συνείδηση των πρακτικών συνεπειών κάθε ερμηνευτικής άποψης -να αναπτύσσουν τεκμηριωμένη επιχειρηματολογία προς υποστήριξη των εκάστοτε ερμηνευτικών επιλογών τους -να αναζητούν και να συστηματοποιούν αυτοδύναμα τη βιβλιογραφία και τη νομολογία που αφορά τα ανωτέρω ζητήματα
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο πλαίσιο του μαθήματος, αναπτύσσονται σε βάθος, τόσο από τη σκοπιά του διαδίκου όσο και από τη σκοπιά των δικαστηρίων, θέματα που έχουν σχέση με την ποινική δίωξη, την αρμοδιότητα, τα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού, τις ακυρότητες, την παραπομπή του κατηγορουμένου και κυρίως τα ένδικα μέσα κατά βουλευμάτων και αποφάσεων. Παρουσιάζονται οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την ποινική δίκη, ξεκινώντας από τη νομοθετική μεταρρύθμιση που επήλθε με το νέο ΚΠΔ. Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση ορισμένων κεντρικών θεματικών από το χώρο της ποινικής δικονομίας, όπως η προκαταρκτική εξέταση, οι ακυρότητες, η παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας, τα παράνομα αποδεικτικά μέσα, η ερημοδικία του κατηγορουμένου, τα μέτρα δικονομικού καταναγκασμού, οι τρόποι παραπομπής του κατηγορουμένου στο ακροατήριο, οι εναλλακτικές μορφές απονομής της ποινικής δικαιοσύνης, ο σχηματισμός συνολικής ποινής, η ΕΣΔΑ και η ερμηνεία του ΚΠΔ.
Λέξεις Κλειδιά
ποινική δικονομία, ποινική δίκη, κώδικας ποινικής δικονομίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Επαφή μέσω e-mail
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια120,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων73.52,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών602,4
Εξετάσεις30,1
Σύνολο187.57,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική Εξέταση στο τέλος του εξαμήνου σε σχέση με το σύνολο της ύλης που αποτέλεσε αντικείμενο ανάλυσης στις διαλέξεις και τα σεμινάρια.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Εγχειρίδια, συγγράμματα και μονογραφίες για την Ποινική Δικονομία και τις επιμέρους εξεταζόμενες ειδικές θεματικές / Books, treatises and monographs on Criminal Procedure and on each particular theme
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ειδική βιβλιογραφία για κάθε επιμέρους γνωστική ενότητα που γνωστοποιείται πριν την εξέτασή της / Particular bibliographical references on the subject matter of each class (announced in advance)
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-04-2021