ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ / INTERNATIONAL AND EUROPEAN LAW TO ADDRESS ADDICTIONS
ΚωδικόςΠΙΕ03
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις (2018-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΝομικής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Κύπρος)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003029

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 21
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝΕπιλογής Κατεύθυνσης217,5
ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝΕπιλογής Κατεύθυνσης217,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600179584
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα δεν έχει τυπικά προαπαιτούμενα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού προγράμματος οι υποψήφιοι θα γνωρίζουν (α) τις θεσμικές παρεμβάσεις της διεθνούς κοινότητας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, (β) τις δικαιολογητικές τους βάσεις, (γ) τις υποχρεώσεις που γεννούν αυτές οι παρεμβάσεις για τα κράτη μέρη, καθώς και (δ) τα μοντέλα συμμόρφωσης που επέλεξαν η Ελλάδα και η Κύπρος. Θα είναι επίσης σε θέση (ε) να προσεγγίζουν κριτικά τα θετικά και αρνητικά στοιχεία των επιμέρους επιλεγέντων μοντέλων καθώς και τις προτάσεις βελτίωσής τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό εξετάζονται τα διεθνή κείμενα σχετικά με τις πολιτικές πρόληψης και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, οι βασικές αρχές της ευρωπαϊκής πολιτικής για το ίδιο θέμα, καθώς και θεμελιώδεις κανόνες χάραξης μιας ευρωπαϊκής σωφρονιστικής πολιτικής στον συγκεκριμένο χώρο. Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισμών, όπως του ΟΗΕ ή του Συμβουλίου της Ευρώπης, σχετικά με την διάδοση των ναρκωτικών ουσιών και τις άλλες μορφές εξαρτήσεων.
Λέξεις Κλειδιά
εξαρτήσεις, διεθνής πολιτική πρόληψης, διεθνής πολιτική καταστολής, ευρωπαϊκή πολιτική πρόληψης, ευρωπαϊκή πολιτική καταστολής
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Άρθρα ή συμβολές σε συλλογικά έργα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση blackboard για οργάνωση των μαθημάτων και email στην επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Άσκηση Πεδίου187.57,5
Σύνολο187.57,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Παρουσίαση εισηγήσεων και προφορική εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Ε. Συμεωνίδου-Καστανίδου, Κ. Χατζηκώστας, Ι. Ναζίρης, Ναρκωτικά, 2009 Μ. Καίάφα-Γκμπάντι, Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο και Συνθήκη της Λισσαβώνας-Θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης και αρχές ποινικοποίησης σε ευρωπαϊκό περιβάλλον, 2011
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
P. Asp, The substantive Criminal Law Competence of the EU, 2012 A. Klip, European Criminal Law, 2012 H. Satzger, International and European Criminal Law, 2012 Α. Αποστόλου, Drug Policy and Drug Legislation in South East Europe, 2013 Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι, Η εφαρμογή του νόμου για την καταπολέμηση των ναρκωτικών στην πράξη: Μεταξύ προώθησης και υπέρβασης των νομοθετικών επιλογών, ΠοινΔικ 2001, 537 επ. Α. Κονταξής, Η ποινική αντιμετώπιση των ναρκωτικών, 2010 Ν. Κουράκης, Ναρκωτικά και Ελληνική Πραγματικότητα, στη συλλογή μελετών του ιδίου "Εγκληματολογικοί Ορίζοντες", 2005, τ. Β', ιδίως σελ. 73-136 Ε. Λαμπροπούλου, Drug Policy in Greece: A Balance between Enforcement and Persuasion. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 11, 2003, 18 επ. Ν. Παρασκευόπουλος, Η καταστολή της διάδοσης ναρκωτικών στην Ελλάδα, 2014 Ν. Παρασκευόπουλος, Κ. Κοσμάτος, Ναρκωτικά, 2013 Σ. Παύλου Στέφανος,Το διασυνοριακό έγκλημα και η σταδιακή προσαρμογή της ελληνικής ποινικής νομοθεσίας για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του, ΠοινΧρ 2002, 776 επ. Α. Πιτσελά, Έκταση, φύση και εξέλιξη της εγκληματικότητας των ναρκωτικών στην Ελλάδα. Αφιέρωμα στην Πελαγία Γέσιου-Φαλτσή. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Τ. ΙΙ (1207-1230). Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 2007 Μ. Φαρμάκη, Ναρκωτικά και Ευρωπαϊκή Ένωση, ΠοινΧρ 1998, 204 επ. Ι. Φαρσεδάκης - Γ. Συλίκος, Ναρκωτικά: νομική και εγκληματολογική διάσταση στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1996 Α. Χαραλαμπάκης, Βασικοί προβληματισμοί ως προς την αντιμετώπιση του διασυνοριακού εγκλήματος από το Ποινικό Δίκαιο, ΠοινΧρ 2002, 101 επ.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-04-2021