ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΙΝΔΥΝΟΙ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΙΝΔΥΝΟΙ) / RESEARCH TOOLS IN ADDICTIONS (DIAGNOSTIC TOOLS - EFFECTIVENESS - RISKS)
ΚωδικόςΠΙΙΥ02
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις (2018-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΝομικής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Κύπρος)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003031

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 19
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝΕπιλογής Κατεύθυνσης217,5
ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝΕπιλογής Κατεύθυνσης217,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΙΝΔΥΝΟΙ)
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Richard Pates
 • Ρέμος Αρμάος
 • Γεράσιμος Παπαναστασάτος
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600179591
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν κριθεί θετικά με βάση τη διαδικασία εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, o φοιτητής θα μπορεί: 1. να σκεφτεί κριτικά πάνω σε σημαντικά ζητήματα στην ερευνητική μεθοδολογία σε ζητήματα που αφορούν στο ποινικό δίκαιο και στις εξαρτήσεις 2. να κατανοήσει τον τρόπο διεξαγωγής και οργάνωσης της έρευνας στο πεδίο, συμπεριλαμβανομένων των σταδίων σχεδιασμού και υλοποίησης έρευνας, των ερευνητικών στρατηγικών, τη διαμόρφωση ερευνητικών ερωτημάτων, παρατήρησης, τεχνικών συλλογής και ανάλυσης μετρήσεων και αρχών αιτιότητας στην έρευνα. 3.να κατανοήσει ευρύτερα τη χρήση και αξιοποίηση των εργαλείων μέτρησης και κλιμάκων 4. να εφαρμόζει εργαλεία αξιολόγησης και έρευνας 5. να κατανοεί και να αποκτήσει δεξιότητες ερμηνείας στην κλινική αξιολόγηση και συγκριτική αποτίμηση 6. να σχεδιάζει, υλοποιεί και δημοσιεύει ένα ερευνητικό σχέδιο στο πεδίο έρευνας τρου ποινικού δικαίου και εξαρτήσεων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα θα καλύψει τα ακόλουθα θεματικά πεδία: 1. βασικές έννοιες μεθοδολογίας έρευνας 2. ορισμοί, εφαρμογή και μέτρηση: κλιμακες μέτρησης, αξιοπιστία, εγκυρότητα, κανόνες 3. Ανάλυση Ευαισθησίας, Ανάλυση Ακρίβειας, Αρνητική προγνωστική Παράμετρος, Θετική προγνωστική Παράμετρος 4. Αξιόπιστα εργαλεία: διαδικασίες, χρόνος, μεθοδολογία χρήσης 5. Ποσοτικές (επισκόπηση) και ποιοτικές (προσωπική και ομαδική συνέντευξη) έρευνες στο πεδίο των εξαρτήσεων 6. Διαγνωστικά εργαλεία: έλεγχος (screening), αποτίμηση, διάγνωση 7. Ανασκόπηση των πιο δημοφιλών εργαλείων ελέγχου και αποτίμησης στα πεδία της εξάρτησης, ψυχικής υγείας, οικογένειας και κοινωνικών σχέσεων, εκπαιδευτικών αναγκών, εργασιακής κατάστασης, νομικών ζητημάτων. 8. Βασικές έννοιες στην αξιολόγηση και ανάλυση προβλήματος
Λέξεις Κλειδιά
έρευνα, μέτρηση, ποσοτικές/ποιοτικές μέθοδοι έρευνας, εξαρτήσεις, αξιολόγηση, δημοσίευση έρευνας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Άσκηση Πεδίου187.57,5
Σύνολο187.57,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
A. Συμμετοχή (συντελεστής βαρύτητας: 10% ή 100 μόρια) Η ενεργητική συμμετοχή στο τμήμα είναι σημαντική και απαιτείται. Η παρακολούθηση των διαλέξεων είναι υποχρεωτική και αξιολογείται. Αν δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε μια ενότητα/διάλεξη, θα πρέπει να ανατρέξετε στο υλικό που αναρτάται στην πλατφόρμα του μαθήματος. Άλλο σχετικό εκπαιδευτικό υλικό (άρθρα κλπ) θα αναρτώνται στην πλατφόρμα του μαθήματος και οι φοιτητές καλούνται να παρακολουθούν συχνά τις εξελίξεις. B. Κουίζ (συντελεστής βαρύτητας: 20% ή 2Χ100 μόρια το καθένα = 200 μόρια μαθήματος) Θα δοθούν δυο (2) στην τάξη, συγκεκριμένου χρόνου, κουίζ κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Θα αποτελούνται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, σύντομες απαντήσεις και υπολογισμούς. Το περιεχόμενο του κουίζ θα εστιάσει σε ύλη που παρουσιάστηκε σε προηγούμενες ενότητες του μαθήματος. θα εξετάζει τις γνώσεις στη μεθοδολογία και στατιστική, συμπεριλαμβανομένου των σταδίων της διεξαγωγής της έρευνας, επιλογής εργαλείων, παραδοχών, ανάλυσης και αναφοράς στατισδτικών αποτελεσμάτων κλπ. Τα κουίζ θα καλύπτουν θέματα που παρουσιάστηκαν σε προηγούμενες ενότητες τα οποία μπορεί να μην έχουν την ίδια βαρύτητα στη βαθμολογία. τα κουίζ θα είναι διαθέσιμα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες που διεξάγεται το μάθημα και δικαίωμα συμεμτοχής έχουν μόνο όσοι φοιτητές είναι παρόντες εκείνες τις ημερομηνίες. Γ. Εξετάσεις (συντελεστής βαρύτητας: 70%) Δ. Pre/Post-test μαθήματος (δεν βαθμολογείται) Pre και post tests επιτρέπουν στον/στους εκπαιδευτή/ές να εκτιμήσουν τις προαπαιτούμενες γνώσεις στο πεδίο της έρευνας; στις εξαρτήσεις κατά την είσοδο και ολοκλήρωση του μαθήματος. Αυτό το pre/post test αποτελείται από 10 ερωτήσεις που αξιολογούν γνώσεις. Οι φοιτητές θα κληθούν να συμπληρώσουν το pretest μέχρι την Παρασκευή της 1ης εβδομάδας και το posttest μέχρι την Παρασκευή της 13ης εβδομάδας μαθημάτων. Αυτά τα tests δεν βαθμολογούνται (μόνο για αξιολόγηση επιπέδου γνώσεων)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
James A. Inciardi, Ph.D., Screening and Assessment for Alcohol and Other Drug Abuse Among Adults in the Criminal Justice System Treatment Improvement Protocol (TIP) Series 7 στο: http://adaiclearinghouse.org/downloads/TIP-7-Screening-and-Assessment-for-Alcohol-and-Other-Drug-Abuse-Among-Adults-in-the-Criminal-Justice-System-80.pdf Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2008). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα: Μεταίχμιο.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Mertens, D. M. (2009). Έρευνα και Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση και την Ψυχολογία, Αθήνα: Μεταίχμιο. Babbie, E. (2011). Εισαγωγή στην Κοινωνική Έρευνα, Αθήνα: εκδόσεις Κριτική Willig, C., Τσέλιου, Ε., & Αυγήτα, Ε. (2015). Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας στην Ψυχολογία: Εισαγωγή. Αθήνα: εκδ. Γ. Δάρδανος - Κ. Δάρδανος Ο.Ε [κωδικός Eudoxus: 50658402] Τσιώλης, Γ. (2014). Μέθοδοι και τεχνικές ανάλυσης στην ποιοτική κοινωνική έρευνα. Αθήνα: εκδ. [κωδικός Eudoxus:Αθήνα: Εκδ. Εκδοτική. [κωδικός Eudoxus: 32997785] Coolican, H. (2014). Research Methods and Statistics in Psychology (6th ed.) London: Psychology Press Γναρδέλλης Χ. (2013). Ανάλυση δεδομένων με το IBM SPSS STATISTICS 21,Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. Κατσής, Α., Σιδερίδης, Γ. & Εμβαλωτής, Α. (2010). Στατιστικές Μέθοδοι στις κοινωνικές επιστήμες, 1η έκδοση. Αθήνα: Μοτίβο Εκδοτική [Κωδικός Eudoxus: 25815] http://forumonpublicpolicy.com/spring2010.vol2010/spring2010archive/mann.rev.pdf http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/37206/1/WHO_OFFSET_50.pdf
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-04-2021