ΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ / ORGANISED CRIME AS A BASIC INSTRUMENT FOR THE DEVELOPMENT OF FINANCIAL CRIMINALITY. SUBSTANTIVE AND PROCEDURAL LAW APPROACH
ΚωδικόςΟΠΔΥ3
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018900

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο (2022-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό217,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΟ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600179597
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα δεν έχει τυπικά προαπαιτούμενα. Προκειμένου να είναι σε θέση οι συμμετέχοντες να κατανοούν καλύτερα τη δομή των διδασκόμενων εγκλημάτων καθώς και διάφορα δογματικά ζητήματα γενικής φύσεως σε σχέση με αυτά τα εγκλήματα, είναι χρήσιμη η εξοικείωση με βασικές έννοιες και δογματικές κατηγορίες του ποινικού δίκαιου και, κατ' επέκταση, η προηγούμενη παρακολούθηση των μαθημάτων του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ανάπτυξη ικανότητας για αναγνώριση και κατανόηση των κυριότερων ερμηνευτικών ζητημάτων που αφορούν τις διδασκόμενες διατάξεις, για χρήση των κατάλληλων ερμηνευτικών μεθόδων επίλυσης αυτών, για παρουσίαση και κριτική αξιολόγηση των απόψεων που υποστηρίζονται γι' αυτά στην επιστήμη και στη νομολογία και για ορθή εφαρμογή των διατάξεων στο πλαίσιο πρακτικών ασκήσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο υποχρεωτικό αυτό μάθημα του β΄ εξαμήνου εξετάζεται η αρχικά η έννοια του οργανωμένου εγκλήματος ως βασικού μοχλού ανάπτυξης της οικονομικής εγκληματικότητας, παρουσιάζονται τα διεθνή κείμενα που αναφέρονται σε αυτή και αναλύονται οι ουσιαστικού δικαίου διατάξεις σχετικά με το περιεχόμενο της εγκληματικής οργάνωσης και τη σχέση της με την τρομοκρατική οργάνωση αφενός και τη συμμορία αφετέρου. Εξετάζονται ακόμα τα μέτρα επιείκειας που έχουν υιοθετηθεί ειδικά για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και η εφαρμογή τους στην πράξη. Παράλληλα, αναλύονται υπό το φως συγκριτικών αναφορών σε άλλες ευρωπαϊκές έννομες τάξεις αφενός οι δικονομικές διατάξεις που θεσπίστηκαν το πρώτον για την εξιχνίαση του οργανωμένου εγκλήματος (ειδικές ανακριτικές πράξεις) και αφετέρου οι διατάξεις για την εκδίκαση των εγκλημάτων που τελούνται από τις εγκληματικές οργανώσεις, ενώ εξετάζονται και ειδικές πτυχές της απόδειξης που άπτονται με την προστασία των μαρτύρων και τα δικονομικά όρια εξέτασης συγκεκριμένων κατηγοριών μαρτύρων (έμπιστα πρόσωπα, μάρτυρες του βασιλέως, πληροφοριοδότες). Το μάθημα διανθίζεται με την παρουσίαση επιμέρους υποθέσεων οργανωμένης εγκληματικής δράσης που αντιμετωπίστηκαν δικαστικά.
Λέξεις Κλειδιά
οργανωμένο έγκλημα, οικονομική εγκληματικότητα, τρομοκρατική οργάνωση, συμμορία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Επαφή μέσω e-mail
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Σεμινάρια12
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων73.5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών60
Εξετάσεις3
Σύνολο187.5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή ή προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου σε σχέση με το σύνολο της ύλης που αποτέλεσε αντικείμενο σνάλυσης στις διαλέξεις και τις σεμιναριακές εργασίες των φοιτητών. Αξιολόγηση της γραπτής εργασίας που έχει αναληφθεί από κάθε σπουδαστή κατά την έναρξη των μαθημάτων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλία, άρθρα και μονογραφίες για το αντικείμενο του μαθήματος.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία καθώς και άλλο βοηθητικό υλικό (διαγράμματα παραδόσεων, πρακτικά παραδόσεων, αποφάσεις νομολογίας, φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμιναριακό υλικό) παρέχεται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων από τον εκάστοτε διδάσκοντα / διδάσκουσα ή αναρτάται στο e-learning.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-04-2021