ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ι (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ι (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ) / CRIMES AGAINST THE FINANCIAL INTERESTS OF THE STATE I (TAX CRIMINAL LAW, CRIMINAL PROVISIONS FOR NON-PAYMENT OF DEBTS TO THE STATE)
ΚωδικόςΟΠΔΕ4
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018899

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο (2022-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-7,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Ι (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ)
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600179601
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα δεν έχει τυπικά προαπαιτούμενα. Προκειμένου να είναι σε θέση οι συμμετέχοντες να κατανοούν καλύτερα τη δομή των διδασκόμενων εγκλημάτων καθώς και διάφορα δογματικά ζητήματα γενικής φύσεως σε σχέση με αυτά τα εγκλήματα, είναι χρήσιμη η εξοικείωση με βασικές έννοιες και δογματικές κατηγορίες του ποινικού δίκαιου και, κατ' επέκταση, η προηγούμενη παρακολούθηση των μαθημάτων του Ουσιαστικού Ποινικού Δικαίου.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ανάπτυξη ικανότητας για αναγνώριση και κατανόηση των κυριότερων ερμηνευτικών ζητημάτων που αφορούν τις διδασκόμενες διατάξεις, για χρήση των κατάλληλων ερμηνευτικών μεθόδων επίλυσης αυτών, για παρουσίαση και κριτική αξιολόγηση των απόψεων που υποστηρίζονται γι' αυτά στην επιστήμη και στη νομολογία και για ορθή εφαρμογή των διατάξεων στο πλαίσιο πρακτικών ασκήσεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται αρχικά τα φορολογικά αδικήματα, με ειδική αναφορά στην έκταση και τις αιτίες της φορολογικής εγκληματικότητας και το σύστημα των φορολογικών διοικητικών και ποινικών κυρώσεων. Εξετάζονται αναλυτικά τα στοιχεία της νομοτυπικής μορφής των σχετικών εγκλημάτων, η ποινική ευθύνη των διοικούντων ένα νομικό πρόσωπο, η πιθανή διοικητική ευθύνη του νομικού προσώπου και τέλος τα δικονομικά ζητήματα που σχετίζονται με τη δίωξη και εκδίκαση των φορολογικών εγκλημάτων. Ειδικές αναφορές γίνονται στο πλαίσιο της δικονομικής εμβάθυνσης στα ζητήματα αφενός των εκθέσεων ελέγχου και αφετέρου της παράστασης πολιτικής αγωγής. Στη συνέχεια εξετάζεται η νομοθεσία για τα χρέη προς το Δημόσιο και αναλύονται τα ειδικότερα ζητήματα που αυτή δημιουργεί στο χώρο του ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου.
Λέξεις Κλειδιά
οικονομική εγκληματικότητα, οικονομικό έγκλημα, φορολογικά αδικήματα, φορολογική εγκληματικότητα, σύστημα των φορολογικών διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, δικονομική εμβάθυνση στα ζητήματα των εκθέσεων ελέγχου και της παράστασης πολιτικής αγωγής, νομοθεσία για τα χρέη προς το Δημόσιο
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Σεμινάρια12
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων73.5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών60
Εξετάσεις3
Σύνολο187.5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή ή προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου σε σχέση με το σύνολο της ύλης που αποτέλεσε αντικείμενο σνάλυσης στις διαλέξεις και τις σεμιναριακές εργασίες των φοιτητών. Αξιολόγηση της γραπτής εργασίας που έχει αναληφθεί από κάθε σπουδαστή κατά την έναρξη των μαθημάτων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλία, άρθρα και μονογραφίες για το αντικείμενο του μαθήματος.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία καθώς και άλλο βοηθητικό υλικό (διαγράμματα παραδόσεων, πρακτικά παραδόσεων, αποφάσεις νομολογίας, φροντιστηριακές ασκήσεις, σεμιναριακό υλικό) παρέχεται κατά τη διάρκεια των μαθημάτων από τον εκάστοτε διδάσκοντα / διδάσκουσα ή αναρτάται στο e-learning.
Τελευταία Επικαιροποίηση
18-04-2021