ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΟΜΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΥΛΟ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΟΜΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ / GENDER AND SEXUALITY: INTERSECTIONS IN ENGLISH LITERATURE AND CULTURE
ΚωδικόςΛογ6-358
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013472

Πρόγραμμα Σπουδών: 2018-2019

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 60
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΥΛΟ ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΟΜΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600179684
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
 to expose students to a diverse range of literary and cultural texts that explore, reflect, or challenge dominant notions of gender and sexuality  to familiarize students with the constructedness of gender and sexuality, as well as their performative status, through some of the most principle theoretical discourses on gender and sexuality  to aid students to draw links between past & present sexuality and gender debates  to inspire students to evaluate their own cultural inscriptions as regards gender and sexuality
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Are the sexes two and distinct? What is it that defines masculinity and femininity? Is sexual identity determined by one’s sexed body? Can we think of gender and sexuality as stable and universal categories? Is biological sex a given? How distinct are the categories of anatomical sex, gender identity, and gender performance? Through a close reading of a variety of literary and cultural texts this course aims to address the questions above and examine gender, sex, and sexuality as fluid signifiers whose meaning changes across time, place and culture. We will explore how writers have represented gender from the Renaissance to the postmodernist era, how they have responded to the scientific, legal, and psychoanalytic definitions of sexuality formulated in the nineteenth and twentieth centuries, as well as the impact of feminism and queer theory upon the ways in which we think about gender, sexuality and writing. One of the course objectives is also to invite students to rethink contemporary manifestations of gender and sexuality as ambiguous and problematic categories, but also mutable and open to choice. Syllabus Week 1 → Introduction  Make a first attempt to define sex, gender, and sexuality  Discuss the fluidity of the above terms through examples from popular culture Week 2 → Shakespeare, ‘Sonnet 20’, Stage Beauty  Focus on Renaissance England and cases of cross-dressing, or gender bending in Shakespeare (Sonnet 20)  Talk about the political changes that the Restoration period brought and their effect on gender roles  Examine how the Restoration stage becomes a site where traditional gender roles are destabilized through Eyre’s Stage Beauty Week 3 → Judith Butler’s theory of Performativity  Examine Stage Beauty through the prism of Judith Butler’s theory of performativity  Talk about Laqueur’s theory of ‘anatomical isomorphism’ and examine how ideology shapes anatomy  Discuss gender in relation to the changing context of the 18th century and the rise of the novel, which coincides with the rise of subjectivity  Examine how private reading was associated with illicit passions  Attempt a close reading of excerpts from Pamela, and relate them to modern rape culture Week 4 → The Eighteenth-Century Novel  Attempt a close reading of excerpts from Fanny Hill Relate them to modern rape culture and pornography  Discuss the difference between art and pornography Week 5 → The Long Nineteenth Century  Examine how the Victorian times set new models for femininity and masculinity  Attempt a close reading of the last two chapters from Jane Eyre and relate them to the Byronic hero and ‘male gaze’ theory  Discuss modern masculinities as remnants of Victorian stereotypes Week 6 → The Turn of the Century  Discuss gender changes in the fin-de-siecle, the image of the New Woman and the Dandy  Examine how the Victorian models for femininity and masculinity are subverted in Wilde’s theatre and how the discourse of sexuality conflates with the discourse of food  Wilde, Oscar. The Importance of Being Earnest Week 7-8 → Psychoanalysis  Look at Freud’s theories of Oedipal masculinity and his dichotomization of femininity  Sigmund Freud, ‘The Dissolution of the Oedipus Complex’, ‘Female Sexuality’, ‘Femininity’  Discuss how Freud was refuted and re-appropriated by feminist criticism  Virginia Woolf, Orlando Week 9 → ‘Queer Theory’  Attempt a close reading of Mansfield’s ‘Bliss’, examining how desire and sexuality are expressed through a variety of discourses in the story  Discuss Queer Studies theory and see how it applies in different texts  Bad Men, ‘A basket of kisses’ Week 10 → Middlesex  Look at Aristophanes’ story of the third sex  Examine how incestuous love is presented in Eugenides’ book  Discuss how public and private history merge, and how the search for national identity blends with the search for gender identity  Examine Cal’s transition from girlhood to boyhood Week 11 → Cybersexualities and Postgender Identities • Discuss posthuman gender and cybersexualitites through two recent films: Spike Jonze’s Her and Alex Garland’s Ex Machina • Examine Haraway’s views on cyber bodies/sexualitties • Discuss if /how cyborgs escape prescribed notions of gender and recode sexuality and desire Week 12 → Intersectionality  Eve Kosofski Sedgwick, ‘The Beast in the Closet’  Henry James, The Beast in the Jungle Week 13 →Students’ Presentations
Λέξεις Κλειδιά
gender, sexuality, body theory, constructedness of gender identity, performativity, English literature, popular culture
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια983,9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,4
Εκπόνηση μελέτης (project)170,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις150,6
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση γίνεται με δύο τρόπους: είτε με παρουσίαση στη τάξη, συγγραφή δοκιμίου και τελική εξέταση (προαιρετικά), ή μόνο με εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Τα δοκίμα και οι εργασίες αξιολογούνται με βάση την οργάνωση και επιχειρηματολογία τους καθώς επίσης και τις ενδείξεις αναλυτικής και κριτικής ικανότητας των εξεταζομένων, γνώσης κειμένων, κατανόησησ θεωριών και επίπεδο γλώσσας. Τα κριτήρια βρίσκονται αναρτημένα στη σελίδα του Moodle και παρουσιάζονται και συζητιούνται στο μάθημα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
• ‘Aristophanes’ Myth’ from Plato’s Symposium (4th cen. BCE) • William Shakespeare, As You Like It, Macbeth (excerpts, 1599, 1606), • Richard Eyre, Stage Beauty (2004) https://www.youtube.com/watch?v=A_EYLL30Ey8 • Roxana, Pamela, Fanny Hill (excerpts) • Jane Eyre (excerpts) • Oscar Wilde, The Importance of Being Earnest (1895) • Katherine Mansfield, ‘Bliss’ (1918) http://digital.library.upenn.edu/women/mansfield/bliss/story.html • Virginia Woolf, Orlando, A Room of One’s Own (1928, 1929) http://gutenberg.net.au/ebooks02/0200331.txt http://gutenberg.net.au/ebooks02/0200791h.html • Jeffrey Eugenides, Middlesex (2002) (excerpts) • Spike Jonze, Her (2013) • Alex Garland, Ex Machina (2015)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bibliography Beauvoir, Simone de. The Second Sex. [1949] ΝΥ: Vintage Books, 1989. Braidotti, Rosi. Nomadic Subjects: Embodiment and Sexual Difference in Contemporary Feminist Theory. NY: Columbia UP, 1994. Bristow, Joseph. Sexuality. London: Routledge, 1997. Butler, Judith. Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. New York/London: Routledge, 1990. ---. Bodies that Matter: On the Discursive Limits of Sex. NY: Routledge, 1993. Evans, Mary. Introducing Contemporary Feminist Thought. Cambridge: Polity, 1997. Fausto-Stirling, Anne. ‘The Five Sexes: Why Male and Female Are not Enough’. The Sciences (March/April 1993): 20-25. ---. Sexing the Body. New York: Basic Books, 2000. Foucault, Michel. The History of Sexuality. Vol 1: An Introduction. Trans. Robert Hurly. Harmondsworth: Penguin, 1988. Freud, Sigmund. “Infantile Sexuality”. In On Sexuality. Ed. and trans. James Strachey. Harmondsworth: Penguin, 1986. 88-126. Print. ---. “Some Physical Consequences of the Anatomical Distinction Between the Sexes”. (1925). In On Sexuality. Ed. and trans. James Strachey. Harmondsworth: Penguin, 1986. 323-392. Print. ---. “Female Sexuality”. (1931) In On Sexuality. Ed. and trans. James Strachey. Harmondsworth: Penguin, 1986. 367-392. Print. ---. “Femininity”. (1933) In New Introductory Lectures on Psychoanalysis. Ed. and trans. James Strachey. Harmondsworth: Penguin, 1986. 145-169. Print. Gilman, Sander. Sexuality: An Illustrated History. NY: John Wiley & Sons, 1989. Glover, David and Cora Caplan. Genders. London: Routledge, 2009. Grosz, Elizabeth. Space, Time, and Perversion: Essays on the Politics of the Body. NY: Routledge, 1995. ---. Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism. Bloomington and Indianapolis: Indiana UP, 1994. Heydt-Stevenson, Jillian. Austen’s Unbecoming Conjunctions: Subversive Laughter, Embodied History. London: Palgrave Macmillan, 2005. Hughes, Derek and Janet M. Todd, ed. The Cambridge Companion to Aphra Behn. Cambridge UP, 2004. Irigaray, Luce. This Sex which is not One. Trans. Catherine Porter. Ithaca, New York: Cornell UP, 1985. Jacobus, Mary, Evelyn Fox Keller and Sally Shuttleworth, eds. Body/Politics: Women and the Discourses of Science. New York: Routledge, 1990. Kitsi-Mitakou, Katerina. ‘“Which Is the Greater Ecstasy?”: Desiring the Body’s Text and Writing the Body’s Desire in Virginia Woolf’s Orlando’. Yearbook of English Studies, 3 (1991-92): 215-52. ---. ‘Who’s Counting? Sexes, Genders, and Sexualities from Ancient Myths to Fin-de Siècle and Twentieth-Century Literature and Theory’. In Gender, Sex & Sexuality. Ed. Margaret Sönser Breen. Critical Insights Series. Amenia, NY: Salem Press, 2014. 20-35. Laqueur, Thomas. Making Sex: Body and Gender from the Greeks to Freud. Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1990. Lauretis, Teresa de. Technologies of Gender. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1987. Mosse, George L. The Image of Man: The Creation of Modern Masculinity. Oxford UP, 1996. Nicholson, Linda, ed. Feminism/ Postmodernism. London: Routledge, 1990. ---. ‘Interpreting Gender’. In Race, Class, Gender, and Sexuality: The Big Questions. Ed. Naomi Zack, Laurie Shrage and Crispin Sartwell. Malden, Mass., 1998. 187-212. Nye, Robert A., ed. Sexuality. Oxford Readers. Oxford UP, 1999. Print. Olson, Greta, Mirjam Horn-Schott, Daniel Hartley, and Regina Leonie Schmidt, eds. Beyond Gender: An Advanced Introduction to Futures of Feminist and Sexuality Studies. London and New York: Routledge, 2018 Parker, Andrew, Mary Russo & Dorris Sommer, eds. Nationalisms and Sexualities. London/New York: Routledge, 1992. (19-120 & 395-447) Plato. The Symposium. Trans. and ed. Christopher Gill. London: Penguin, 1999. Print. Price, Janet & Margrit Shildrick, eds. Feminist Theory and the Body: A Reader. Edinburgh UP, 1999. Raby, Peter. The Cambridge Companion to Oscar Wilde. Cambridge UP, 1997. Print. Riviere, Joan. ‘Womanliness as a Masquerade’. 1929. International Journal of Psycho-Analysis 9 (1929): 303-313. Segdwick, Eve Kosofsky. ‘The Beast in the Closet’. Epistimology of the Closet. Berkley: U of California P, 1990. 182-212. ---. ‘Jane Austen and the Masturbating Girl’. Critical Inquiry 17 (Summer 1991): 818-37. Sellers, Susan. Language and Sexual Difference: Feminist Writing in France. London: Macmillan.1991. Suleiman, Susan R., ed. The Female Body in Western Culture: Contemporary Perspectives. Harvard UP, 1985. Tripp, Anna, ed. Gender. Readers in Cultural Criticism. NY: Palgrave, 2000. Welton, Donn, ed. Body and Flesh: A Philosophical Reader. Oxford: Blackwell, 1998. ---, ed. The Body: Classic and Contemporary Readings. Oxford: Blackwell, 1999. Wilde, Oscar. “Phrases and Philosophies for the Use of the Young”. 1894. In Shorter Prose Pieces by Oscar Wilde, An Electronic Classics Series Publication. 5-6. Web 20 January 2014. Williams, Christine L. and Arlene Stein, eds. Sexuality and Gender. Blackwell Readers. Oxford: Blackwell, 2002. Young, Iris Marion. Throwing Like a Girl and Other Essays in Feminist Philosophy and Social Theory. Bloomington: Indiana University Press, 1990. Young, Robert J.C. Colonial Desire: Hybridity in Theory, Culture and Race. London/New York: Routledge, 1995.
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-02-2020