ΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟ ΛΟΓΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟ ΛΟΓΟ / THE SUBJECT IN FICTION
ΚωδικόςΛογ6-459
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600007144

Πρόγραμμα Σπουδών: 2018-2019

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟΝ ΠΕΖΟ ΛΟΓΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600179689
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Εξοικείωση με διαφορετικές θεωρίες και ορισμούς του υποκειμένου • Αναγνώριση συντελεστών ταυτότητας και του ρόλου τους στη διαμόρφωση του υποκειμένου • Ένταξη λογοτεχνικών κειμένων στο ευρύτερο ιστορικό και κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο της παραγωγής και πρόσληψης τους • Δεξιότητες κριτικής ανάγνωσης και ανάλυσης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αυτό εστιάζει στους τρόπους με τους οποίους οι λογοτεχνικές αναπαραστάσεις του ανθρώπινου υποκειμένου αντικατοπτρίζουν διαχρονικά μεταβαλλόμενες ιδέες ως προς την έννοια του ατόμου, της ταυτότητας και της υποκειμενικότητας. Λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο προκύπτει αρχικά και κατ’επέκταση προσλαμβάνεται και καταναλώνεται ένα λογοτεχνικό έργο, και εξετάζονται παράμετροι όπως το φύλο, η κοινωνική τάξη και ο χώρος, καθώς επίσης και ο ρόλος της ιστορίας, της αφήγησης και της τέχνης, στη συγκρότηση, διαμόρφωση και αναπαράσταση του ατόμου. Οι φοιτητές/τριες εξοικειώνονται με την κριτική ανάγνωση λογοτεχνικών έργων και των χαρακτήρων τους, εντοπίζοντας τους μηχανισμούς με τους οποίους κατασκευάζονται οι ιδέες του εαυτού και του Άλλου. Μαθαίνουν επίσης να αναγνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους η λογοτεχνία ανατρέπει τις στερεοτυπικές αντιλήψεις της εκάστοτε κοινωνίας και τους παράγοντες που εμποδίζουν την προσωπική ανάπτυξη και τον αυτοπροσδιορισμό του ατόμου. Η κειμενική ανάλυση επικεντρώνεται σε κείμενα του 19ου αιώνα καθώς επίσης και σε έργα νέο-Βικτωριανής και σύγχρονης λογοτεχνίας.
Λέξεις Κλειδιά
Υποκείμενο, θεωρία, λογοτεχνία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις652,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων421,7
Εκπόνηση μελέτης (project)100,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,8
Καλλιτεχνική δημιουργία100,4
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Μέθοδοι αξιολόγησης: Τελική εξέταση (100%) ή Τελική εξέταση (60%) και ερευνητική εργασία (40%) ή Τελική εξέταση (70%) και προφορική παρουσίαση ή project δημιουργικής γραφής με γραπτό σχολιασμό (30%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ενδεικτικοί τίτλοι: • Atkins, Kim. Self and Subjectivity. Malden, MA: Blackwell Publishing, 2005. • Baumeister, Roy F. “How the Self Became a Problem: A Psychological Review of Historical Research.”Journal of Personality and Social Psychology 52.1 (1987): 163-176. • Childs, Peter. Contemporary Novelists: British Fiction since 1970. Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; New York: Palgrave Macmillan, 2005. • Foucault, Michel. “The Subject and Power.” Critical Inquiry 8.4 (1982): 777-795. • Freud, Sigmund. “The Ego and the Id.” 1923. TACD Journal 17.1 (1989): 5-22. • Heilmann, Ann, and Mark Llewellyn. Neo-Victorianism: The Victorians in the Twenty-First Century, 1999-2009. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-07-2021