ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ / SPECIAL TOPICS: COLLABORATION TRANSLATION AND PROJECT MANAGEMENT
ΚωδικόςΜΔΣ3-394
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013446

Πρόγραμμα Σπουδών: 2018-2019

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 5
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600179706
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΜΔΣ2-214 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτήτριες/φοιτητές θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα (1) εργαστήριο του Τομέα Μετάφρασης και Διαπολιτισμικών Σπουδών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο τέλος του μαθήματος, οι φοιτήτριες/φοιτητές -θα έχουν βελτιώσει τις μεταφραστικές τους δεξιότητες -θα αξιοποιούν με πιο αποτελεσματικό τρόπο μεταφραστικά εργαλεία -θα είναι σε θέση να (δια)κρίνουν τις επιπτώσεις των πολιτισμικών/γλωσσικών διαφορών κατά τη μεταφραστική διαδικασία -θα εργάζονται συνεργατικά, καθώς θα εκτίθενται σε διαφορετικούς (μεταφραστικούς) ρόλους -θα αποκτήσουν/βελτιώσουν δεξιότητες διαπραγμάτευσης και τεχνικές λήψης αποφάσεων -θα αναλαμβάνουν την ευθύνη για τις αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη μετάφραση και σε ομαδικό πλαίσιο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα προσεγγίζει την εκπαίδευση μεταφρασττριών/στών από επαγγελματική σκοπιά. Οι φοιτήτριες/φοιτητές ασχολούνται με αυθεντικά έργα σε πλαίσιο επαγγελματικοποίησης. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει μια εισαγωγή στις βασικές αρχές της συνεργασίας και της διαχείρισης μεταφραστικού έργου και των αντίστοιχων δεξιοτήτων. Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει εξοικείωση με σχετικά εργαλεία. Το τρίτο μέρος εστιάζει στο συνεργατικό έργο υπό ρεαλιστικές συνθήκες εργασίας. Το μάθημα περιλαμβάνει επισκέψεις από ειδικούς και "πελάτες". Οι φοιτήτριες/φοιτητές εργάζονται σε μικρές ομάδες. Θεματικές: Παρουσίαση του μαθήματος Εισαγωγή στη διαχείριση μεταφραστικού έργου Παρουσίαση του έργου από τον φορέα/πελάτη Εξοικείωση με το/τα μεταφραστικό/ά εργαλείο/α που θα αξιοποιηθούν και αντίστοιχες διαδικασίες (μεταφραστική μεθοδολογία, ορολογικές αναζητήσεις, τοπική προσαρμογή, αναθεώρηση/μετεπιμέλεια) Διαχείριση προκλήσεων: χρόνου, μεταφραστικών προβλημάτων, προβλημάτων λογισμικού, λήψης αποφάσεων, προβλημάτων στη συνεργασία.
Λέξεις Κλειδιά
συνεργατική μετάφραση, διαχείριση έργου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις200,8
Σεμινάρια100,4
Εργαστηριακή Άσκηση923,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων50,2
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων100,4
Εξετάσεις30,1
Πίνακας έργου/μετάφρασης100,4
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
10% παρακολούθηση, 20% ορολογική εργασία, 50% μεταφραστικό έργο, 20% έκθεση αυτοαξιολόγησης (κριτήρια μεταφραστικής ποιότητας: https://tdx.cat/handle/10803/84035, σελ. 106-111)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Dunne, Keiran J. and Elena S. Dunne (eds.) 2011. Translation and Localization Project Management. The Art of the Possible. American Translators Association Scholarly Monograph Series, XVI. Amsterdam: John Benjamins. doi: 10.1075/ata.xvi
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-12-2021