ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ / HUMAN-COMPUTER INTERACTION
ΚωδικόςNCO-04-04
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΧρήστος Κατσάνος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002940

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Πληροφορικής (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 341
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΥποχρεωτικό425,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥ-ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600180155
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνωστικά: - Να κατανοεί τις κύριες θεωρίες της γνωστικής ψυχολογίας και της κοινωνιολογίας, όπως είναι το Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή, που αφορούν την ανθρώπινη συμπεριφορά κατά την αλληλεπίδραση με διαδραστικά συστήματα - Να περιγράφει την τρέχουσα τεχνολογία διαδραστικών συστημάτων - Να περιγράφει βήμα-προς-βήμα μια τυπική διαδικασία ανθρωποκεντρικής ανάπτυξης ενός διαδραστικού συστήματος Δεξιότητες: - Να επιλέγει κατάλληλη μέθοδο, όπως είναι η ανάλυση εργασιών και η παρατήρηση χρήστη, για την έρευνα, καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων ενός διαδραστικού συστήματος - Να σχεδιάζει διαδραστικά συστήματα εφαρμόζοντας μεθόδους του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού, όπως είναι η ανάπτυξη πρωτοτύπων και η εφαρμογή κανόνων σχεδιασμού - Να αξιολογεί διαδραστικά συστήματα ως προς στόχους ευχρηστίας χρησιμοποιώντας αναλυτικές ή εμπειρικές μεθόδους - Να εφαρμόζει τη φιλοσοφία «Σχεδιασμός για όλους» για την ανάπτυξη λογισμικού που είναι προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες, το θεωρητικό υπόβαθρο, τις μεθόδους, τους κανόνες, τις αρχές σχεδιασμού και τα εργαλεία της επιστήμης της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστή (ΕΑΥ) ή Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human-Computer Interaction, HCI). Η επιστημονική περιοχή ΕΑΥ έχει ως αντικείμενο αφενός τη μελέτη των φαινομένων που σχετίζονται με την αλληλεπίδραση ανθρώπων και υπολογιστών, αφετέρου την ανάπτυξη μεθόδων και εργαλείων για το σχεδιασμό, ανάπτυξη και αξιολόγηση διαδραστικών υπολογιστικών συστημάτων (interactive computer systems), δηλαδή συστημάτων που αλληλεπιδρούν σε μεγάλο βαθμό με τους χρήστες τους. Περίγραμμα 13 εβδομαδιαίων μαθημάτων: 1. Εισαγωγή στο πεδίο ΕΑΥ: ορισμοί και αντικείμενο μελέτης, ιστορική επισκόπηση, επιστημονική προσέγγιση του πεδίου, λόγοι μελέτης ΕΑΥ. 2. Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων (Μέρος 1): η έννοια της αξιολόγησης, στόχοι, παράμετροι, δείκτες και δεδομένα ευχρηστίας, κατηγορίες μεθόδων αξιολόγησης (π.χ. διαμορφωτική ή συμπερασματική), ευρετική αξιολόγηση. 3. Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων (Μέρος 2): γνωσιακό περιδιάβασμα, έλεγχος συμβατότητας με οδηγίες, αξιολόγηση προσβασιμότητας ιστοτόπων. 4. Αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων (Μέρος 3): μέτρηση απόδοσης, πρωτόκολλο ομιλούντων υποκειμένων, ανάλυση καταγεγραμμένων συμβάντων, συμπλήρωση ερωτηματολογίου, συνέντευξη, ομάδα εστίασης, παρατήρηση πεδίου. 5. Σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων(Μέρος 1): η έννοια της σχεδίασης, αρχές και κανόνες σχεδίασης. 6. Σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων(Μέρος 2): δημιουργία πρωτοτύπων, μέθοδοι σχεδίασης πληροφοριακής αρχιτεκτονικής (π.χ. ταξινόμηση καρτών). 7. Σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων(Μέρος 3): η σχεδιαστική προσέγγιση της σχεδίασης για όλους (design for all), προσβασιμότητα, βοηθητικές τεχνολογίες για άτομα με αναπηρίες, κανόνες προσβασιμότητας ιστοτόπων. 8. Σχεδίαση διαδραστικών συστημάτων (Μέρος 4): έρευνα και ανάλυση απαιτήσεων χρήστη (π.χ. ανάλυση εργασιών, παρατήρηση χρήστη, αρχέτυπα χρηστών), μοντέλα ανάπτυξης λογισμικού, ανθρωποκεντρική σχεδίαση. 9. Ο άνθρωπος (Μέρος 1): αισθήσεις και αισθητηριακή αντίληψη, οπτική αντίληψη, αρχές Gestalt, κινητήριο σύστημα. 10. Ο άνθρωπος (Μέρος 2): Νόμος Fitts, Νόμος Accot-Zhai, Νόμος Hick-Hyman, Νόμος της εξάσκησης. 11. Ο άνθρωπος (Μέρος 3): Μοντέλο Ανθρώπινου Επεξεργαστή, Μοντέλο GOMS, μοντέλο KLM, μοντέλα αναζήτησης πληροφορίας. 12. Διαδραστικές συσκευές: συσκευές εισαγωγής κειμένου, δεικτικές συσκευές, κινήσεις και χειρονομίες, είσοδος-έξοδος με ήχο ή ομιλία, συσκευές εξόδου, Brain Computer Interaction. 13. Η αλληλεπίδραση: Νοητικά μοντέλα, μεταφορές, μοντέλα αλληλεπίδρασης, στυλ αλληλεπίδρασης.
Λέξεις Κλειδιά
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή, Διεπιφάνεια Χρήστη, Ευχρηστία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Συνεχής και εκτεταμένη: - Διδασκαλία: χρήση ηλεκτρονικών διαφανειών, εφαρμογών λογισμικού (ως περιπτώσεων μελέτης και ανάλυσης) - Γίνεται χρήση ιστοχώρου για την επικοινωνία και διαμοίραση μαθησιακού υλικού
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων60
Συγγραφή εργασίας / εργασιών50
Εξετάσεις3
Σύνολο165
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική γραπτή εξέταση (70%), Εργασίες (30%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Αβούρης Ν., Κατσάνος Χ., Τσέλιος Ν., Μουστάκας Μ. (2018). Εισαγωγή στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή (2η έκδοση). Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Πατρών. Κωδικός στον Εύξοδο: 94645776 2) Dix A.J., Finlay J.E., Abowd G.D., Beale R. (2007). Επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή. Εκδόσεις Χ. Γκιούρδα & ΣΙΑ ΕΕ, 3η έκδοση. Κωδικός στον Εύξοδο: 12304 3) Ακουμιανάκης Δ. (2006). Διεπαφή χρήστη-υπολογιστή: Μια σύγχρονη προσέγγιση. Εκδόσεις Κλειδάριθμος ΕΠΕ. Κωδικός στον Εύξοδο: 13650 4) Shneiderman Β., Plaisant C. (2016). Σχεδίαση διεπαφής χρήστη. Εκδόσεις Α Τζιόλας & ΥΙΟΙ Α.Ε., 6η έκδοση. Κωδικός στον Εύξοδο: 59396199
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-06-2021