ΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / LAW OF INFORMATICS
ΚωδικόςNGE-08-02
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Ιγγλεζάκης
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600012836

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Πληροφορικής (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 74
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΚΑΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600180180
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώσεις: Οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικά με το δίκαιο της πληροφορικής και τη νομική διαδικασία, πνευματική ιδιοκτησία, προσωπικά δεδομένα, ηλεκτρονική εγκληματικότητα, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, βάσεις δεδομένων, συμβάσεις πληροφορικής. Δεξιότητες: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση: - Να κατανοήσουν τα νομικά προβλήματα που ανακύπτουν από τις εφαρμογές της πληροφορικής και να μάθουν τους βασικούς κανόνες της προστασίας με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των έργων της ψηφιακής τεχνολογίας (λογισμικό, βάσεις δεδομένων κλπ.), των νομικών ρυθμίσεων για το ηλεκτρονικό εμπόριο και της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. - Να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες για περαιτέρω απόκτηση γνώσεων, ώστε να εξοικειωθούν με τις νομικές συνέπειες των εφαρμογών της πληροφορικής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Α. Εισαγωγή στο δίκαιο πληροφορικής και τη νομική μεθοδολογία Β. Προστασία ψηφιακών έργων: 1. Εισαγωγή στο δικαίο της πνευματικής και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η έννοια του έργου πνευματικής ιδιοκτησίας. Παράγωγο και πρωτότυπο έργο. Τα περιουσιακά και ηθικά δικαιώματα του δημιουργού. Περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώματος. 2. Νομική προστασία λογισμικού. Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του λογισμικού και τα δικαιώματα του νόμιμου χρήστη. Λογισμικό ανοικτού Κώδικα. 3. Βάσεις δεδομένων. Προστασία με το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και με το δικαίωμα sui generis. 4. Έργα πολυμέσων και ψηφιακά έργα (βίντεο, e-books, μουσική κλπ.), ψηφιακές βιβλιοθήκες, peer-to-peer networks. Γ. Συμβάσεις διάθεσης λογισμικού, βάσεων δεδομένων και υπηρεσιών διαδικτύου (πρόσβαση, απόκτηση domain name, φιλοξενία και σχεδιασμός ιστοσελίδων κλπ.). Το σύστημα creative commons. Δ. Ηλεκτρονικό εμπόριο. Νομικές προϋποθέσεις δραστηριοποίησης στο Διαδίκτυο. Ευθύνη του παρέχοντος υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου. Ηλεκτρονικές πληρωμές. Προστασία καταναλωτή. Ηλεκτρονικές υπογραφές: Ο Κανονισμός 910/2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ε. Προστασία προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας. Έννοια προσωπικών δεδομένων, απλών και ευαίσθητων. Συνταγματική προστασία. Ο ν. 2472/1997 και ο νέος Κανονισμός της ΕΕ. Προϋποθέσεις για τη νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Διαδικαστικές προϋποθέσεις. Ευθύνη από την παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Στ. Ποινική Προστασία έναντι της ηλεκτρονικής εγκληματικότητας.
Λέξεις Κλειδιά
νομική πληροφορική, πνευματική ιδιοκτησία, προσωπικά δεδομένα, ηλεκτρονική εγκληματικότητα, ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, βάσεις δεδομένων, συμβάσεις πληροφορικής
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις125
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων25
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Ι. Ιγγλεζάκης, Δίκαιο Πληροφορικής, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2018. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 77111258 2) Ε. Παπακωνσταντίνου, Δίκαιο Πληροφορικής, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2010. Κωδικός Βιβλίου στον ΕΥΔΟΞΟ: 12564400
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ι. Ιγγλεζάκης, Νομική πληροφορική, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 2012, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22893222
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-12-2020