ΕΥΦΥΗ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΥΦΥΗ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / INTELLIGENT AUTONOMOUS SYSTEMS
ΚωδικόςNIS-08-01
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Βράκας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002975

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Πληροφορικής (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 11
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΥΦΥΗ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600180194
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Bασικές Γνώσεις Τεχνητής Νοημοσύνης, Καλές Γνώσεις Δομημένου Προγραμματισμού.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνωστικά: - Παράθεση βασικών αρχών των Ευφυών αυτόνομων συστημάτων και μελέτη των τεχνικών με τις οποίες η λειτουργικότητα τους λαμβάνει χώρα σε πρακτικές εφαρμογές - Μελέτη της αλληλεπίδρασης των Ευφυών αυτόνομων συστημάτων σε ρεαλιστικά και πολύπλοκα περιβάλλοντα με σκοπό την εκπροσώπηση των συμφερόντων του χρήστη - Κατανόηση των υποβοσκόντων συνθηκών ανά πεδίο εφαρμογής με σκοπό τον ορθό καθορισμό του βαθμού ελευθερίας που οφείλει να διακατέχει η εκάστοτε προσέγγιση από τις διδαχθείσες τεχνικές - Εξοικείωση με τεχνικές μάθησης και αφομοίωση τεχνικών που εμπνέονται από τη συμπεριφορά/εξέλιξη φυσικών φαινομένων Δεξιότητες: - Αναπτύσσουν λογισμικό στη γλώσσα Python που εξομοιώνει συμπεριφορά ευφυών αυτόνομων οντοτήτων, αλλά και συστημάτων με έμφαση στη διάδραση - Εφαρμόζουν μηχανισμούς των Ευφυών αυτόνομων συστημάτων σε πρακτικά προβλήματα που επιτάσσουν λύσεις οδηγούμενες από τα δεδομένα - Καλλιέργεια της ικανότητας ανασκόπησης σχετικών επιστημονικών εργασιών και εκπλήρωση απαιτήσεων συγγραφής ορθών αναφορών που διακατέχονται από επιστημονική χροιά
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θέματα και Προκλήσεις Αυτόνομων Συστημάτων. Ιστορικά Στοιχεία. Παραδείγματα. Αρχιτεκτονικές Ρομπότ. Βιολογική Θεμελίωση. Σχεδιασμός Ενεργειών: Ιεραρχικός Σχεδιασμός, Εύρεση Μονοπατιού, Κατάστρωση Κινήσεων. Ευφυείς Πράκτορες: Επικοινωνία, Αρχιτεκτονικές, Έλεγχος Συμπεριφοράς, Αναπαράσταση, Αρχιτεκτονικές Συστημάτων. Ευφυής Διασύνδεση με Περιβάλλον: Αισθητήρες και Εξαρτήματα δράσης. Μάθηση στα Ευφυή Αυτόνομα Συστήματα: Μάθηση με Επίβλεψη, Νευρωνικά Δίκτυα, Γενετικοί Αλγόριθμοι, Ενισχυτική Μάθηση, Μέθοδοι Monte Carlo, Μάθηση Χρονικών Διαφορών, Μάθηση Χάρτη και Προσδιορισμός Θέσης σε αυτόν.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Ηλεκτρονικές Διαφάνειες Μαθήματος, Βιντεοπαρουσιάσεις, Επιδείξεις Εργαλείων Η/Υ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Εργαστηριακή Άσκηση40
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων40
Εκπόνηση μελέτης (project)
Σύνολο132
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις μαθήματος (ποσοστό 100%), προγραμματιστικές εργασίες (επιπρόσθετες μονάδες). Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται στις ιστοσελίδες του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βασικές Αρχές Ρομποτικής, Maja Mataric, Κλειδάριθμος 2010 , ISBN: 960-461-354-5
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Συμπληρωματικές σημειώσεις (διαφάνειες μαθήματος)
Τελευταία Επικαιροποίηση
02-04-2021