ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ / PLANT AND CROP PHYSIOLOGY
ΚωδικόςAKA803
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΧρήστος Δόρδας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017438

Πρόγραμμα Σπουδών: Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν118

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Ώρες Συνολικά65
Class ID
600180282
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να είναι να έχουν βασικές γνώσεις φυσιολογίας και γεωργίας των φυτών μεγάλης καλλιέργειας. Χρήση Η/Υ για την παρουσίαση σχετικού θέματος.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να: 1. κατανοούν τις επιδράσεις, σε επίπεδο φυτού και καλλιέργειας, των αβιοτικών παραγόντων και πως αυτές διαμορφώνουν την απόδοση και ποιότητα. 2. διακρίνουν και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης προβλημάτων που ανακύπτουν σε επίπεδο καλλιέργειας. 3. προτείνουν και αξιοποιούν φυσιολογικά "εργαλεία" για αντιμετώπιση προβλημάτων της καλλιέργειας σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες (πχ γενετιστές).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1 Φωτοσύνθεση, μετακίνηση προϊόντων της φωτοσύνθεσης: διαδικασίες, γενετικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις 2 Αναχαίτιση της ηλιακής ακτινοβολίας σε επίπεδο φυτών και φυτοκοινότητας, ακτινοβολία και νόμοι που την διέπουν. 3 Φωτοσύνθεση: διαδικασίες, γενετικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις, ισορροπία του άνθρακα στο φυτό. 4 Φυτοορμόνες: ρόλος και μηχανισμοί δράσης τους. 5 Γενετικές και περιβαλλοντικές επιδράσεις, ισορροπία του άνθρακα στο φυτό Aναπνοή και φωτοαναπνοή. 6 Πρόσληψη και κατανομή των θρεπτικών στοιχειών στο φυτό, προσαρμογές των φυτών σε ελλείψεις και τοξικότητες. Αξιοποίηση των θρεπτικών στοιχείων, τρόποι αύξησης της αποτελεσματικότητας, κριτικές συγκεντρώσεις. 7 Ρόλος του αζώτου στα φυτά, μεταβολισμός του αζώτου και παραγωγικότητα, αλληλεπίδραση αζώτου και άνθρακα. 8 και 9 Σχέσεις φυτού και νερού: μηχανισμοί μετακίνησης του νερού, διαπνοή, αποτελεσματικότητα χρησιμοποίησης του νερού, διαθεσιμότητα νερού και ανάπτυξη των φυτών. 10 Σχέσεις πηγής προϊόντων φωτοσύνθεσης και αποδεκτών: μηχανισμοί μετακίνησης, ρύθμιση της μετακίνησης, επίδραση βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων. 11 Διαμόρφωση της απόδοσης και σχέσεις πηγής-αποδέκτη σε χαρακτηριστικές ομάδες (ή φυτά) φυτών μεγάλης καλλιέργειας (πχ. ζαχαρότευτλα, βαμβάκι). 12 Προσδιορισμός της Ν-δέσμευσης των ψυχανθών με τη μέθοδο της φυσικής αφθονίας του 15Ν. 13 Παρουσιάσεις των φοιτητών
Λέξεις Κλειδιά
φυσιολογία, φυτών μεγάλης καλλιέργειας, λειτουργία και μηχανισμοί των φυτών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις95
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων45
Φροντιστήριο35
Συγγραφή εργασίας / εργασιών35
Εξετάσεις3
Σύνολο213
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
80% γραπτές εξετάσεις, 20% Εργασία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-01-2020