ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ / HISTORICAL GEOGRAPHY OF BYZANTIUM
ΚωδικόςΙΒΥ312
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280004797

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600180312
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΙΒΥ101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γενικές γνώσεις βυζαντινής ιστορίας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, μετά από γραπτές εξετάσεις και εκπόνηση προαιρετικής επικουρικής γραπτής εργασίας, οι φοιτητές (α) έχουν εξοικειωθεί με το πολυποίκιλο ερευνητικό αντικείμενο του επιστημονικού κλάδου της Ιστορικής Γεωγραφίας και (β) έχουν κατανοήσει την Ιστορική Γεωγραφία του βυζαντινού κόσμου, δηλαδή της ανατολικής Μεσογείου κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους (χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές και οικιστικά τοπία, εξέλιξη των γεωγραφικών γνώσεων κατά την ύστερη αρχαιότητα, κλιματολογικές συνθήκες και αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον, οικονομική εκμετάλλευση γης και θάλασσας, χερσαίοι και θαλάσσιοι δρόμοι, σύνορα και εσωτερική περιφερειακή διοικητική διαίρεση, προσαρτήσεις και απώλειες εδαφών, εκκλησιαστική οργάνωση και μοναχισμός στο βυζαντινό γεωγραφικό χώρο, οικισμοί και τοπωνύμια, εθνικές ομάδες και γλώσσες, πηγές και βιβλιογραφία της Ιστορικής Γεωγραφίας του Βυζαντίου)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα εξετάζεται ο γεωγραφικός χώρος της Βυζαντινής αυτοκρατορίας (Xερσόνησος του Αίμου, Μικρά Ασία, Αρμενία, βόρεια Μεσοποταμία, Συρία, Παλαιστίνη, βόρεια Αφρική, νησιά και Ιταλία), δηλαδή οι περιοχές και τα οικιστικά τοπία του ανατολικού μεσογειακού κόσμου κατά τους μεσαιωνικούς χρόνους. Εισαγωγή στην επιστήμη της Ιστορικής Γεωγραφίας - εξέλιξη των γεωγραφικών γνώσεων κατά την ύστερη αρχαιότητα - περιφέρειες και τοπία - κλιματολογικές συνθήκες και αλλαγές στο φυσικό περιβάλλον κατά την αρχαιότητα - οικονομική εκμετάλλευση γης και θάλασσας - συγκοινωνιακό δίκτυο (χερσαίοι και θαλάσσιοι δρόμοι) - σύνορα, διοικητική διαίρεση, προσαρτήσεις και απώλειες εδαφών - εκκλησιαστική οργάνωση και μοναχισμός - οικισμοί και τοπωνύμια - πληθυσμός (εθνικές ομάδες και γλώσσες) - πηγές και βιβλιογραφία για την ιστορική γεωγραφία του Βυζαντίου.
Λέξεις Κλειδιά
Ιστορική Γεωγραφία, Βυζάντιο, Χερσόνησος Αίμου, Βαλκάνια, Μικρά Ασία, Μεσόγειος, Αιγαίο Πέλαγος, Αυτοκρατορία, Συρία, Αίγυπτος, οικονομία, κλίμα, ναυσιπλοία, οδικό σύστημα, σύνορα, περιφερειακή διοικητική οργάνωση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Στο μάθημα πραγματοποιείται ευρεία χρήση του προγράμματος Power Point για την προβολή ποικίλου υλικού
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο391,3
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή Εξέταση ή προαιρετική Προφορική Εξέταση για όσους φοιτητές έχουν επιλέξει να εκπονήσουν εργασία, μετά από ανάθεση, σε ειδικό θέμα που σχετίζεται με το περιεχόμενο του μαθήματος. Στις γραπτές εξετάσεις θα διερευνηθεί η έκταση των γνώσεων αλλά κυρίως η κατανόησή τους. Ο έλεγχος της κατανόησης πραγματοποιείται είτε με τη μέθοδο των πολλαπλών ερωτήσεων, είτε με το σχολιασμό χαρτών, κειμένων και εικόνων ή, τέλος, με την ανάπτυξη απόψεων σε ελεύθερη γραφή. Για τον λόγο αυτό η παρακολούθηση του μαθήματος κρίνεται απαραίτητη, αν και μη υποχρεωτική.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
J. Koder, Το Βυζάντιο ως χώρος (εκδόσεις ΒΑΝΙΑΣ)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος, Χάρται πρωίμου βυζαντινῆς περιόδου (324-565), Θεσσαλονίκη - Ἀθῆναι 1976 Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος, Χάρται μέσης βυζαντινῆς περιόδου (565-1081), Θεσσαλονίκη - Ἀθῆναι 1976 Μ. Κορδώσης, Ιστορικογεωγραφικά πρωτοβυζαντινών και εν γένει παλαιοχριστιανικών χρόνων, (Βιβλιοθήκη Ιστορικών μελετών 264), Αθήνα 1996 Μ. Κορδώσης, Το Βυζάντιο και ο δρόμος προς την Ανατολή. Πρωτοβυζαντινή περίοδος, 324-610 μ.Χ. [Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών 280], Αθήνα 2002 Cécile Morrisson (διευθ.) - B. Bavant - D. Feissel - B. Flusin - J. Gascou - J.-P. Sodini - J.-M. Spieser - G. Tate - C. Zuckerman (συνεργ.), O βυζαντινός κόσμος. Τόμος Α´. Η Ανατολική Ρωμαϊκή αυτοκρατορία (330-641), μτφρ. Αναστασία Καραστάθη - επιμ. Αναστασία Μυλωνοπούλου, εισαγ. Τόνια Κιουσοπούλου, Αθήνα 2007 J.-Cl. Cheynet (διεύθ.) - Béatrice Caseau - Marie-Hélène Congourdeau - B. Flusin - M. Kaplan - J. Lefort - J.-M. Martin - Bernadette Martin-Hisard - Cécile Morrisson - J.-M. Spieser (συνεργ.), O βυζαντινός κόσμος. Τόμος Β´. Η Βυζαντινή αυτοκρατορία (641-1204), μτφρ. Αναστασία Καραστάθη, επιμ. Γιασμίνα Μωυσίδου - Α. Παπασυριόπουλος - Άννα Μαραγκάκη, Αθήνα 2011 J. F. Haldon, The Palgrave Atlas of Byzantine History, New York 2005 Α. Κ. Σινάκος, Άνθρωπος και περιβάλλον στην πρωτοβυζαντινή εποχή (4ος-6ος) [Βιβλιοθήκη Ιστορικών Μελετών 3], Θεσσαλονίκη 2003 Αγγελική Λαΐου (γεν. εποπτ.) - Cécile Morrisson - X. Mπούρας - Ν. Οικονομίδης - Κ. Πιτσάκης (επιστημ. επιτρ.), Οικονομική Ιστορία του Βυζαντίου από τον 7ο έως τον 15ο αιώνα [Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης], τ. 1-3, Αθήνα 2006
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-09-2013