ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ / T9-E4 EUROPEAN ENVIRONMENTAL LEGISLATION
ΚωδικόςΘ9-Ε4
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΚΥΚΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019958

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 34
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής954

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600180363
Κατηγορία Μαθήματος
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 1. γνωρίζουν την κύρια Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγίες, Κανονισμούς) που άπτεται της περιβαλλοντικής προστασίας, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, της παρακολούθησης και της αντιμετώπισης περιβαλλοντικών κινδύνων που απειλούν τον άνθρωπο καθώς και πώς αυτή ανανεώνεται. 2. κατανοούν τους τρόπους υιοθέτησης παγκόσμιων περιβαλλοντικών συμφωνιών από την Ε.Ε. (π.χ. συμφωνία του Παρισιού, συνθήκη της Minamata, συνθήκη της Στοκχόλμης, πρωτόκολλο του Montreal κ.λπ.). 3. εξοικειωθούν με την ενσωμάτωση των Οδηγιών της Ε.Ε. του σημείου 1 στο Ελληνικό Δίκαιο (μέσω των σχετικών εφαρμοστικών Υπουργικών Αποφάσεων κ.λπ.) Οι παραπάνω γνώσεις θα βοηθήσουν τον φοιτητή - να κατανοήσει την ύπαρξη και την ανάγκη τήρησης ποικίλων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων -να αντιληφθεί τις πιθανές επιδράσεις στο περιβάλλον από οποιαδήποτε οργανωμένη ανθρώπινη δραστηριότητα - να ευαισθητοποιηθεί σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος - να αντιλαμβάνεται και να μαθαίνει να καταρτίζει σχέδια δράσης -να ερευνά διαδικτυακές πηγές και να συγκεντρώνει ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα - να εφαρμόσει αναλυτική και συνδυαστική σκέψη
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
-Η απαρχή της περιβαλλοντικής πολιτικής. Η διεθνής προσέγγιση του περιβαλλοντικού ζητήματος. Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών. Πολιτικές ατζέντες και περιβαλλοντικά προβλήματα από το 1960 μέχρι σήμερα. Κανονιστικά και οικονομικά εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής (η αρχή της προφύλαξης, η αρχή του "ο ρυπαίνων πληρώνει" κ.λπ.). ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Η πρώτη περίοδος του Πρωτόκολλου του Κυότο:η Απόφαση 2002/358/EΚ Η δεύτερη περίοδος του Πρωτόκολλου του Κυότο: η Απόφαση 2015/1339/ΕΕ Η συμφωνία του Παρισιού: η Απόφαση 2016/1841/ΕΕ Προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: οι Οδηγίες 2009/28/ΕΚ και 2018/2001/ΕΕ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΙΑΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ Καθαρότερος αέρας στην Ευρώπη: η Οδηγία 2008/50/ΕΚ Εθνικά όρια για ορισμένους αέριους ρυπαντές: η Οδηγία 2001/81/ΕΚ Η σύμβαση της Βιέννης και το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για την στοιβάδα του όζοντος: η Απόφαση 88/540/ΕΟΚ Σχετικά με την αέρια διαμεθοριακή ρύπανση: η Απόφαση 81/462/ΕΟΚ Σχετικά με τις βιομηχανικές εκπομπές: ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης μέσω της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΡΥΠΑΝΤΕΣ Η συνθήκη της Στοκχόλμης:η Απόφαση 2006/507/ΕΚ Υδράργυρος και δημόσια υγεία: η Απόφαση 2017/939/ΕΕ για τη σύμβαση της Μιναμάτα και ο Κανονισμός 2017/852/ΕΕ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4:ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ Η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οι δεσμεύσεις εκπόνησής της ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 5:ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Υγειονομική ταφή των αποβλήτων: η Οδηγία 1999/31/ΕΚ Η Οδηγία-Πλαίσιο για την διαχείριση των αποβλήτων: 2008/98/ΕΚ Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και η διαχείρισή τους: η Οδηγία 2012/19/ΕΕ Απορρύπανση και τελική διάθεση συσκευών με πολυχλωροδιφαινύλια και πολυχλωροτριφαινύλια (ΡCΒ/ΡCΤ):η Οδηγία 96/59/ ΕΚ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 6:ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ Η προστασία της φύσης από τα φυτοφάρμακα: ο Κανονισμός 1107/2009/ΕΚ και η Οδηγία 2009/128/ΕΚ Η προστασία της φύσης από τα χημικά προιόντα: τα άρθρα του Κανονισμού REACH (1907/2006/EK) σχετικά με το περιβάλλον ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 7: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Η επεξεργασία των αστικών λυμάτων: η Οδηγία 91/271/ΕΟΚ Η επαναχρησιμοποιήση της ιλύος: η Οδηγία 86/278/EOK και η δημόσια διαβούλευση για αναθεώρησή της Η ανάγκη για επαναχρησιμοποίηση λυμάτων: Πρόταση Κανονισμού σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την επαναχρησιμοποίηση των υδάτων COM(2018) 337 final - Παραδείγματα ενσωμάτωσης των Ευρωπαικών Οδηγιών στην ελληνική νομοθεσία: το παράδειγμα της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ.
Λέξεις Κλειδιά
Ευρωπαϊκή νομοθεσία, προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικός σχεδιασμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις30
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων30
Εκπόνηση μελέτης (project)6
Σύνολο66
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εκπόνηση ατομικής γραπτής εργασίας και παρουσίαση στην τάξη: περίληψη μιας προαναφερθείσας Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Εστιάση στους στόχους της Οδηγίας και υπάρχουσα κατάσταση σε σαφές χωρικό πλαίσιο: έχουν αυτοί οι στόχοι επιτευχθεί; (με αναζήτηση ποιοτικών-ποσοτικών στοιχείων από έγκυρες πηγές). Επιπλέον, θα βαθμολογηθεί η 10λεπτη παρουσίαση της εργασίας στο κοινό και η ικανότητα απάντησης στις σχετικές ερωτήσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βασικές διατάξεις προστασίας του περιβάλλοντος Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 34401 Έκδοση: 1η/2007 Συγγραφείς: Τάχος Αναστάσιος Ι. ISBN: 978-960-445-165-4 Διεθνής προστασία του περιβάλλοντος Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 29918 Έκδοση: 1η έκδ./1990 Συγγραφείς: Σαμιώτης Γεώργιος Δ.,Τσάλτας Γρηγόρης Ι. ISBN: 978-960-02-2501-3 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html https://www.eea.europa.eu/publications#c7=en&c11=5&c14=&c12=&b_start=0
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-11-2020