ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ / Time Series Analysis
Κωδικός0747
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΜαθηματικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Κουγιουμτζής
Γνωστικό ΑντικείμενοΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002465

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Τμήματος Μαθηματικών (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 15
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΥποχρεωτικό2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600180373
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή σε έννοιες και μεθόδους της ανάλυσης χρονοσειρών, καθώς και η εφαρμογής τους σε πραγματικά προβλήματα σε δεδομένα χρονοσειρών. Στο πλαίσιο της εφαρμογής σκοπός είναι η χρήση σχετικού λογισμικού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικά χαρακτηριστικά χρονοσειρών: Στασιμότητα, αυτοσυσχέτιση, μερική αυτοσυσχέτιση, απομάκρυνση στοιχείων μη-στασιμότητας, έλεγχος ανεξαρτησίας για χρονικές σειρές. Γραμμικές στοχαστικές διαδικασίες: αυτοπαλινδρομούμενη (AR), κινούμενου μέσου (MA), μικτή (ARMA). Μοντέλα χρονοσειρών: AR, MA και ARMA σε στάσιμες χρονοσειρές, μικτό ολοκληρωμένο μοντέλο (ARIMA) και εποχικό ARIMA (SARIMA) σε μη-στάσιμες χρονοσειρές. Πρόβλεψη χρονοσειρών. Φασματική ανάλυση χρονοσειρών. Μη-γραμμική ανάλυση χρονοσειρών: Επεκτάσεις γραμμικών στοχαστικών μοντέλων; μη-γραμμικά χαρακτηριστικά χρονοσειρών; μη-γραμμική δυναμική και χάος; μη-γραμμική πρόβλεψη χρονοσειρών.
Λέξεις Κλειδιά
Χρονοσειρές, στατιστική, δυναμικά συστήματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Περιγραφή
Γίνεται πρακτική εξάσκηση στο υπολογιστικό περιβάλλον Matlab.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις421,4
Εργαστηριακή Άσκηση80,3
Εκπόνηση μελέτης (project)240,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών120,4
Παρουσιάσεις θεμάτων30,1
Σύνολο893,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση: 50% βαθμού Πρακτική εργασία με βάση το υπολογιστικό περιβάλλον Matlab: 30% βαθμού Παρουσίαση ειδικού θέματος στην ανάλυση χρονοσειρών: 20% βαθμού
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Σημειώσεις "Ανάλυση Χρονοσειρών", Δ. Κουγιουμτζής, 2012 (δες http://users.auth.gr/dkugiu/Teach/TimeSeries/index.html)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. “The Analysis of Time Series, An Introduction”, Chatfield C., Sixth edition, Chapman & Hall, 2004 2. “Introduction to time series and forecasting”, Brockwell P.J. and Davis R.A., Second edition, Springer, 2002 3. “Non-Linear Time Series, A Dynamical System Approach”, Tong H., Oxford University Press, 1993 4. “Nonlinear Time Series Analysis”, Kantz H. and Schreiber T., Cambridge University Press, 2004
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-11-2019