Τέχνες, Μουσεία και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤέχνες, Μουσεία και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση / Arts, Museums and New Technologies in Education
ΚωδικόςΔΜΔΜ203
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΜάρθα Ιωαννίδου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015088

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤέχνες, Μουσεία και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600180653
Κατηγορία Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα: • έχει προσεγγίσει βασικές θεωρίες για το ρόλο και την αξιοποίηση τόσο των Τεχνών (με έμφαση στις Εικαστικές) όσο και των πολιτισμικών αγαθών και χώρων (μουσειακή εκπαίδευση) στην εκπαίδευση. • είναι σε θέση να διακρίνει τα βασικά οφέλη και τους πιθανούς κινδύνους από την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην προσέγγιση των Τεχνών και των Μουσείων στο ενδοσχολικό και μη περιβάλλον. • έχει στοχαστεί, πειραματιστεί και συνεργαστεί με τους συμφοιτητές/ τις συμφοιτήτριές του/της για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν από κοινού, με τη χρήση των ΤΠΕ, τρόπων σύνδεσης των παραπάνω με την εκπαιδευτική διαδικασία εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος, θέτοντας ως παρονομαστή την ολιστική μορφωτική προσέγγιση. • έχει μελετήσει και κριτικά αναλύσει πρόσφατη βιβλιογραφία σχετική με την παιδαγωγική και πολιτισμική αξιοποίηση των ΤΠΕ σε σχέση με τις Τέχνες και τα Μουσεία. • έχει εξοικειωθεί με τα πιο πρόσφατα ηλεκτρονικά εργαλεία (ΤΠΕ) που αφορούν τις Τέχνες και τη Μουσειακή Εκπαίδευση, καθώς και τις σχετικές ηλεκτρονικές εφαρμογές μετατροπής των πολιτιστικών αγαθών σε «εργαλείο» μάθησης. • έχει πειραματιστεί με τη παραγωγή δικού του προγράμματος με τη χρήση μίας τουλάχιστον εφαρμογής (ΤΠΕ). • έχει συνεργαστεί με συμφοιτητές/ συμφοιτήτριές του, αλλά και με μαθητές σε σχολικές αίθουσες και σε μουσεία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο πλαίσιο του μαθήματος ερευνώνται ζητήματα θεωρίας και πράξης γύρω από τη διδασκαλία και αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία όπως αυτή επιτυγχάνεται μέσα από τις Τέχνες και τα πολιτισμικά αγαθά- περιβάλλοντα (Μουσειακή εκπαίδευση). Έμφαση δίνεται στη παιδαγωγική διάσταση της εκπαίδευσης με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και στους τρόπους με τους οποίους μπορεί να συμβάλει ο/η εκπαιδευτικός στην καλύτερη εξοικείωση και ενασχόληση των μαθητών/ -τριών με τις τέχνες και τα μουσεία με τη συμβολή των ΤΠΕ και στόχο την καθολικότερη μόρφωσή τους και τη διαμόρφωση της ατομικής και πολιτιστικής τους ταυτότητας, προσαρμοσμένης στη νέα πραγματικότητα της τεχνολογικής εξέλιξης. Μέσα από τη θεωρητική προσέγγιση και τις πρακτικές ασκήσεις οι φοιτητές/ οι φοιτήτριες αποκτούν μία συνολική και άμεση αντίληψη των ωφελειών και των πιθανών κινδύνων που προκύπτουν από τη συστηματική πρόσληψη των πολιτιστικών αγαθών μέσω της τεχνολογίας. Παράλληλος στόχος είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με τις πιο πρόσφατες εφαρμογές, καθώς και η πρακτική αξιοποίηση των διαδικτυακών τόπων και εφαρμογών στη διευρυμένη διαθεματική προσέγγιση του αναλυτικού προγράμματος Κύριες ενότητες: • Εκπαιδευτικά προγράμματα διαθεματικής προσέγγισης με τη βοήθεια των ΤΠΕ εντός και εκτός σχολείου, με κεντρικό άξονα τις Τέχνες και εξοικείωση με τις σχετικές διαδικτυακές και μη ηλεκτρονικές εφαρμογές. • Παρουσίαση της ιστορικής του εξέλιξης και ερμηνεία των στόχων της μουσειακής εκπαίδευσης με έμφαση στη χρήση των ΤΠΕ. • Διδασκαλία του αναλυτικού προγράμματος μέσω των συλλογών και των εκθέσεων. με τη χρήση των ΤΠΕ και των σχετικών ηλεκτρονικών εφαρμογών • Κριτική προσέγγιση της σχετικής βιβλιογραφίας και εφαρμοσμένων παραδειγμάτων/ προγραμμάτων/ ιστοτόπων.
Λέξεις Κλειδιά
Τέχνες, Μουσεία, Εκπαίδευση, Διαθεματική αξιοποίηση, ΤΠΕ, Πολιτισμική Εκπαίδευση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων622,1
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο361,2
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων240,8
Εκπόνηση μελέτης (project)301
Συγγραφή εργασίας / εργασιών702,3
Σύνολο30010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
• Ενεργή συμμετοχή με παρουσίαση/ κριτική προσέγγιση στο πλαίσιο των μαθημάτων μίας βιβλιογραφικής αναφοράς και ενός ιστοτόπου μουσείου • Εργαστηριακή Εργασία/ project (ομαδικό), αποτέλεσμα της άσκησης με τα ΤΠΕ - 30% Γραπτή Εργασία (Ατομική) - 70%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Hawkey, R. (2004). ‘Learning with Digital Technologies in Museums, Science Centres and Galleries’, Futurelab Report 9. Prosser, D., and Eddisford, S. (2004) ‘Virtual Museum Learning’, Information Technology in Childhood Education Annual, 2004 (1). Harper, B., Brickell, G. J. & Herrington, J. A. (2006). Exploring students' museum experiences in the context of web-based learning environments. E-Learn 2006 World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare & Higher Education (pp. 1977-1983). Chesapeake, USA: Advancement of Computing Education (AACE). Hooper-Greenhill, E. (2007) Museums and Education: Purpose, Pedagogy, Performance, London: Routledge. Alwi, A. & McKay, E. (2009). Investigating online museum exhibits and personal cognitive learning preferences. In Same places, different spaces. Proceedings ascilite Auckland 2009. “Museum Educators and Technology. Expanding our reach and practice”, Journal of Museum Education, v.36 (3), 2011. Bautista Smith, Susana (2014). Museums in the digital age. AltaMira Press Ioannidou, M. (2014). «’Web-ism’: Α new art movement for E-Generation children». Eurasian Journal of Social Sciences, 2(2): 15-21. doi: 10.15604/ejss.2014.02.02.002 Βαφειάδου (2015). Τα μουσεία στη ψηφιακή εποχή: Ο ρόλος της ψηφιακής τεχνολογίας στη μουσειακή μάθηση. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 2015, 249-258. Ioannidou, M. (2016). «Revisioning “the lessons of history” through intergenerational cultural education. A new learning approach project». In INTED2016 Proceedings, Conference 7th-9th March, Valencia, Spain. (σσ. 0025-0032). ISBN 978-84-608-5617-7 https://library.iated.org/view/IOANNIDOU2016REV Ιωαννίδου, Μ. (2018). «Μια εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις. Χίλιες λέξεις ισούνται με μια εικόνα; Ο ρόλος των Μουσείων Λογοτεχνίας και Τέχνης στην ενδυνάμωση ή στην αποδυνάμωση της λογοτεχνικής ανάγνωσης». Στο Αποστολίδου, Β., Κόκορης, Δ., Μπακογιάννης, Μ.Γ., Χοντολίδου, Ε. (επιμ.). Λογοτεχνική ανάγνωση στο σχολείο και στην κοινωνία. Αθήνα: Gutenberg. (σσ.591-602). Geismar, Haidy (2018). Museum object lessons for the digital age. UCL Press
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-11-2020