Ψηφιακή και Διαδικτυακή Χαρτογραφία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΨηφιακή και Διαδικτυακή Χαρτογραφία / Digital and web mapping
ΚωδικόςΔΠΔΜ307
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΝικόλαος Λαμπρινός
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015101

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΨηφιακή και Διαδικτυακή Χαρτογραφία
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600180659
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Γνωρίζουν τι είναι τα ΓΣΠ 2. Μαθαίνουν για τα ανοικτά και ελεύθερα λογισμικά 3. Μαθαίνουν το QGIS 4. Μαθαίνουν το ArcGIS OnLine 5. Εφαρμογές των ΓΣΠ στην εκπαίδευση (γεωγραφία και ιστορία)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Ψηφιακή γεωγραφία 2. QGIS - εισαγωγή 3. QGIS - πίνακες 1 4. QGIS - πίνακες 2 5. QGIS - δημιουργία στυλ 6. QGIS - εκτύπωση 7. QGIS - βάσεις δεδομένων 8. QGIS - πρόσθετα 9. ArcGIS OnLine - εισαγωγή 10. ArcGIS OnLine - δημιουργία επιπέδων 11. ArcGIS OnLine - επεξεργασία σημείων, γραμμών, πολυγώνων 12. ArcGIS OnLine - αποθήκευση - διαμοιρασμός 13. εφαρμογή στην εκπαίδευση 14. παρουσιάσεις
Λέξεις Κλειδιά
ψηφιακή χαρτογραφία, QGIS, ArcGIS OnLine, εκπαίδευση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Περιγραφή
Το μάθημα γίνεται μόνο με φορητούς Η/Υ που χειρίζονται οι φοιτητές/τριες. Η χρήση περιλαμβάνει άσκηση στο λογισμικό και εφαρμογές με αληθινά δεδομένα. Τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται είναι τα QGIS, ArcGIS Online.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,6
Εργαστηριακή Άσκηση1224,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων200,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών802,7
Σύνολο30010
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εργασία. Η εργασία υποστηρίζεται προφορικά παρουσία όλων των φοιτητών/τριών της Κατεύθυνσης. Η συγγραφή είναι στα Ελληνικά. Αξιολογείται η αναγκαιότητα του θέματος, η παρουσίαση, ο τρόπος που εργάστηκε ο φοιτητής/τρια, η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Λαμπρινός, Ν., Ασικλάρη, Φ., Καλαθάς, Α., 2013. Αξιοποιώντας τα GIS και τη διαδικτυακή χαρτογραφία στο σχολείο. Μία πρόταση για τη διδασκαλία της Γεωγραφίας. Τεύχος 1ο: Χάρτες, σελ. 48. Εκδόσεις ΓΡΑΦΗΜΑ. Θεσσαλονίκη. Lambrinos, N. and Asiklari F., 2014. The introduction of GIS and GPS through local history teaching in primary school. European Journal of Geography, vol.5, n.1, pp.32-47 (in http://www.eurogeographyjournal.eu/) Λαμπρινός, Ν., 2015. Οι τεχνολογίες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) ως εργαλεία υποστήριξης της χωρικής σκέψης στο πλαίσιο της γεωγραφικής διερεύνησης. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 7 Μαρτίου 2015, Λευκωσία, Κύπρος, σελ.1-37. Σιούπη, Χ., Λαμπρινός, Ν., 2016. Εκπαίδευση με τα GIS στο Δημοτικό Σχολείο: Τάσεις και Αντιλήψεις εν ενεργεία και υποψηφίων εκπαιδευτικών. Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνέδριου Κεντρικής Μακεδονίας «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη», Τόμος Α, σελ. 177-189, Θεσσαλονίκη 8-10 Απριλίου 2016 http://4syn-thess2016.ekped.gr/praktika/v1/ Κοταρίδου, Κ., Λαμπρινός, Ν. 2016. Διαδραστικός – διαδικτυακός ιστορικός χάρτης της υποχρεωτικής μετανάστευσης των Ποντίων από το Πόντο 1916-1925 και της εγκατάστασής τους στην Ελλάδα. Πρακτικά 14ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας – Θεσσαλονίκη, 2-4 Νοεμβρίου 2016 “Η Χαρτογραφία σε έναν κόσμο που αλλάζει”, ΧΕΕΕ. Exarchou, Ε., Klonari, A., Lambrinos, N., and Vaitis, M., 2017. Digital Literacy Integration in Educational Practice: Creating a Learning Community, Through a Geographic Project in Mytilene Senior High School, Greece. Review of International Geographical Education Online, (http://rigeo.org/volume/volume-7-number-3-winter-2017), Vol. 7, no. 3, Winter 2017, pp. 293-314. Λαμπρινός, Ν., 2018. Γεωχωρικές εφαρμογές για τη διδασκαλία σχολικών αντικειμένων. Η συμβολή των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. 26η Πανελλήνια Συνάντηση χρηστών ArcGIS. Μάιος, 10-11, 2018. Αθήνα. Σπανού, Α., Λαμπρινός, Ν., 2018. Ο διαδραστικός χάρτης των πρώτων 34 ημερών του Ελληνοϊταλικού πολέμου του 1940. Η διαμόρφωση ενός ψηφιακού διαδικτυακού ιστορικού χάρτη του Ελληνοϊταλικού πολέμου και η διδακτική του αξιοποίηση. Πρακτικά 15ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας «Η χαρτογραφία των κρίσεων», Θεσσαλονίκη 31/10 – 2/11 2018, σελ.208-217 Παύλου, Μ., Λαμπρινός, Ν., 2018. Η Ψηφιακή χαρτογραφική απεικόνιση του Πελοποννησιακού Πολέμου. Πρακτικά 15ου Εθνικού Συνεδρίου Χαρτογραφίας «Η χαρτογραφία των κρίσεων», Θεσσαλονίκη 31/10 – 2/11 2018, σελ. 189-195. Ρεπανίδου, Ι., Λαμπρινός, Ν., 2019. Διαδραστικός ψηφιακός χάρτης της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Πρακτικά του 11ου Πανελήνιου Συνέδριου της ΕΝΕΦΕΤ, 19-21 Απριλίου 2019, Φλώρινα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-06-2021