Σημεία συνάντησης και διαλόγου μεταξύ Παιδαγωγικής και Θεολογίας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣημεία συνάντησης και διαλόγου μεταξύ Παιδαγωγικής και Θεολογίας / Education Sciences and Theology Encounters
Κωδικός2243
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Στογιαννίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019352

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινή-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣημεία συνάντησης και διαλόγου μεταξύ Παιδαγωγικής και Θεολογίας
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600180664
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές είναι σε θέση να: (Γνώσεις) -Κατονομάζουν και να αναλύουν τα βασικά δομικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το έργο της αγωγής. -Προσδιορίζουν το περιεχόμενο βασικών πτυχών της ορθόδοξης θεολογικής ανθρωπολογίας (Δεξιότητες) -Εντοπίζουν δυνατότητες διαλόγου και συνάντησης μεταξύ Παιδαγωγικής και Θεολογίας, έχοντας υπόψιν τους ερωτήματα και προβληματισμούς που θέτει η Φιλοσοφία της Παιδείας και η ορθόδοξη θεολογική ανθρωπολογία-Να αξιοποιούν τον διάλογο Παιδαγωγικής και Θεολογίας κατά τη σύνταξη ενός σενάριου διδασκαλίας του Μαθήματος των Θρησκευτικών -Αξιοποιούν τον διάλογο Παιδαγωγικής και Θεολογίας κατά τη σύνταξη ενός σενάριου διδασκαλίας του Μαθήματος των Θρησκευτικών (Ικανότητες) -Αντιλαμβάνονται το γεγονός πως μεταξύ Παιδαγωγικής και Θεολογίας διαμορφώνονται προβληματισμοί κοινού ενδιαφέροντος, και εκτιμούν τη σημασία που έχει η σχέση αυτή για το Μάθημα των Θρησκευτικών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η διερεύνηση και ανάδειξη ορισμένων διαστάσεων που παρουσιάζουν κοινό ενδιαφέρον για τις επιστήμες της Παιδαγωγικής και της Θεολογίας. Με σημείο αφετηρίας τη σκοποθεσία αυτή, επιχειρείται ένας διάλογος μεταξύ των δύο επιστημών, δίδοντας έμφαση σε θέματα που αφορούν στις προοπτικές της ανθρώπινης ύπαρξης, καθώς και στη γενικότερη θεώρηση και νοηματοδότηση του έργου της αγωγής. Ειδικότερα, εξετάζονται οι παρακάτω πτυχές: - Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παιδαγωγικής διαδικασίας - Η ελευθερία και ο αυτοπροσδιορισμός του ανθρώπου ως θεμελιώδεις έννοιες της παιδαγωγικής διαδικασίας - Η ελευθερία του ανθρώπου ως θεμελιώδης άξονας του χριστιανικού ήθους - Σχέσεις παιδείας και θρησκείας - Φιλοσοφία της παιδείας και ορθόδοξη θεολογική ανθρωπολογία - Η σημασία της έννοιας της παιδείας απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σχολική εκπαιδευτική πραγματικότητα
Λέξεις Κλειδιά
Φιλοσοφία της Παιδείας, Παιδαγωγική Θεωρία, Θεολογική Ανθρωπολογία, Μάθημα των Θρησκευτικών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Κατά τη διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης χρησιμοποιείται η εφαρμογή "Power Point". Επίσης, αξιοποιείται η μέθοδος της εξ' αποστάσεως διδασκαλίας.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις401,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων150,6
Εξετάσεις200,8
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τίθενται στους φοιτητές, γραπτά και προφορικά, ερωτήσεις αναφορικά με τις θεματικές που αναπτύχθηκαν στο μάθημα. Αξιολογείται εάν αποδίδουν με σαφήνεια τις απαντήσεις τους και εάν μπορούν να αναπτύξουν προσωπική κριτική στάση απέναντι στα όσα έχουν μελετήσει.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Στογιαννίδης, Αθ. (2016). Η Διδακτική του Συμβόλου. Προσεγγίσεις στη Θεωρία της Διδασκαλίας του Μαθήματος των Θρησκευτικών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
-Benner, D. (2014). Thesen zur Bedeutung der Religion für die Bildung. Hinweise auf Propria des Pädagogischen und des Religiösen Denken und Handelns. Στο: του ιδίου, Bildung und Religion. Nur einem bildsamen Wesen kann ein Gott sich offenbaren (σσ. 15-24), Paderborn: Ferdinand Schöningh. -Δεληκωσταντής, Κ. (2007). Φιλοσοφική Ανθρωπολογία. Περιπέτειες του ανθρωπολογικού στοχασμού. Αθήνα: Έννοια. -Schweitzer, F. (2014). Bildung, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2014) - Φωτίου, Σ. (2019). Ζωηφόρος Κοινωνία. Αθήνα: Αρμός.
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-12-2020