Σημειωτικά και ψηφιακά εργαλεία στη διδακτική της λογοτεχνίας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣημειωτικά και ψηφιακά εργαλεία στη διδακτική της λογοτεχνίας / Semiotics and digital tools in the teaching literature
ΚωδικόςΕΜ-8
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΣημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014991

Πρόγραμμα Σπουδών: Σημειωτική, Πολιτισμός και Επικοινωνία

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 14
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-7,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣημειωτικά και ψηφιακά εργαλεία στη διδακτική της λογοτεχνίας
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Συμεων Δεγερμεντζιδης
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600180764
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές θα είναι σε θέση: • να κατανοούν τις διαφορές της κατασκευής του λογοτεχνικού μύθου από εκείνην ενός πολιτικού ή κοινωνικού μύθου, • να αναλύουν και να χρησιμοποιούν πολυτροπικές εφαρμογές για διδακτική χρήση, • να εφαρμόζουν έννοιες του κοινωνικού εποικοδομισμού κατά τη διάρκεια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, • να συσχετίζουν πολυτροπικά το βίωμα και τη μεταφορά μέσω της προτεινόμενης θεωρίας των υβριδικών σημείων και • να αξιοποιούν το προτεινόμενο εκπαιδευτικό λογισμικό (MFE) στη Διδακτική της Λογοτεχνίας (παραγωγή δοκιμιακού λόγου ή δημιουργικής γραφής).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Παρουσιάζονται βασικές θεωρητικές έννοιες ανάλυσης λογοτεχνικών κειμένων και ενδεικτικές διδακτικές προσεγγίσεις τους με εφαρμογή στη θεωρία των Γκολντμάν, Μπαχτίν, Γιάους, ΄Ιζερ, Ντυράν, Μπαρτ, Μπουρντιέ, Φρόυντ, Ελιάντ και την προτεινόμενη συνθετική θεώρηση σημειωτικών εργαλείων.
Λέξεις Κλειδιά
λογοτεχνία, διδακτική, πολυτροπικότητα, ψηφιακά εργαλεία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Διεξαγωγή του μαθήματος με τη συνδρομή της πλατφόρμας elearning και τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Άσκηση Πεδίου4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων48
Συγγραφή εργασίας / εργασιών120
Σύνολο198
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Το μάθημα εξετάζεται με συνεχή αξιολόγηση και με κατάθεση εργασίας στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Derrida, J. (1976). Of grammatology (G. C. Spivak, Trans.). Baltimore: Johns Hopkins University Press. • Lakoff, G., & Johnson, M. (1980). Metaphors we live by. Chicago: Chicago University Press. • Lotman, Y. (1991). Universe of the mind: A semiotic theory of culture. Bloomington: Indiana University Press. • Vygotsky, L. S. (1962). Thought and language. Cambridge, MA: MIT Press. • Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-10-2019