Ανάλυση των κατασκευών σε δυναμικά φορτία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑνάλυση των κατασκευών σε δυναμικά φορτία / Structural analysis for dynamic loads
ΚωδικόςΑΣΤΕ02-2016
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID600013343

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑνάλυση των κατασκευών σε δυναμικά φορτία
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600180824
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων Εκπόνηση θέματος Γραπτές και προφορικές εξετάσεις
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση βασικών αρχών που διέπουν την συμπεριφορά των κατασκευών υπό την επίδραση δυναμικών φορτίων. Απόκτηση βασικών γνώσεων σχετικά με την μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων, την προσομοίωση και ανάλυση των κατασκευών με την χρήση υπολογιστικών προγραμμάτων Η/Υ. Εισαγωγή στη Θεωρία Σημάτων. Ανάλυση και επεξεργασία σημάτων. Ταχύς Μετασχηματισμός Fourier. Συναρτήσεις Αυτοσυσχέτισης και Ετεροσυσχέτισης. Φίλτρα, απομάκρυνση θορύβου και ανασύνθεση σήματος. Αναγνώριση δυναμικών χαρακτηριστικών των κατασκευών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Συμπεριφορά υλικών υπό δυναμική φόρτιση. Δυναμική ανάλυση των κατασκευών. Μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων. Μέθοδοι επίλυσης δυναμικών συστημάτων.
Λέξεις Κλειδιά
Δυναμική ανάλυση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις903
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301
Συγγραφή εργασίας / εργασιών240,8
Εξετάσεις60,2
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-12-2020