ΝΕΥΡΟΜΥΪΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΝΕΥΡΟΜΥΪΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ / EXERCISE INDUCED NEUROMUSCULAR ADAPTATIONS
Κωδικός004
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID260000514

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Κινησιολογία 2017-2018

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 34
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό118

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΝΕΥΡΟΜΥΪΚΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600180995
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση: 1. Να κατανοήσει τη δομή και λειτουργία του νευρικού και μυϊκού συστήματος 2. Να εντοπίζει κεντρικές και περιφερικές προσαρμογές μετά από παρέμβαση άσκησης (π.χ. προπονητική μονάδα, μακροχρόνια προπόνηση κλπ). 3. Να κατανοείι τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων ηλικιών (παιδική ηλικία, ηλικιωμένοι). 4. Να χρησιμοποιεί τις μεθόδους για την αξιολόγηση της λειτουργίας του νευρομυϊκού συστημάτος. 5. Να σχεδιάζει κατάλληλα πρωτόκολλα και να εφαρμόζει αυτές τις μεθόδους, π.x. να καταγράφει επεξεργάζεται και να παρουσιάζει ηλεκτρομυογραφικά δεδομένα. 6. Να παρουσιάζει μεθόδους και ερευνητικά ευρήματα σε μορφή poster-teaser διάρκειας 2 λεπτών.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Βασικές αρχές της μυϊκής μηχανικής. Σκοπός: Υπενθύμιση βασικών γνώσεων νευροανατομίας και μυϊκής μηχανικής. Περιεχόμενα: Δομή κινητικής μονάδας. Ταξινόμηση ανάλογη των χαρακτηριστικών τους. Στρατολόγηση κινητικών μονάδων και η αρχή του Henneman. Τύποι μυϊκής λειτουργίας. Ταχοδυναμική και μηκοδυναμική σχέση του μυός. 2. Νευρομηχανική βάση της κινησιολογίας. Σκοπός: Ανάλυση του ρόλου του κινητικού νευρώνα και των αισθητικών υποδοχέων. Περιεχόμενα: Οι α-κινητικοί νευρώνες. Η μυϊκή άτρακτος, τα τενόντια όργανα Golgi και οι αισθητικοί - αρθρικοί υποδοχείς. Ποιός “διαβάζει” μήκος και ποιός παραγόμενη μυϊκή τάση. 3. Μηχανισμός της μυϊκής λειτουργίας. Σκοπός: Λεπτομερής ανάλυση και περιγραφή της χημικής διεργασίας της Διέγερσης και του μηχανικού αποτελέσματος της Συστολής. Περιεχόμενα: Ο ρόλος του ασβεστίου. Η διολίσθηση των μυονηματίων. Η διεγερσιμότητα της κυτταρικής μεμβράνης και από τι εξαρτάται. Η νευρομυϊκή σύναψη. 4. Μυϊκή ενεργοποίηση – Ηλεκτρομυογράφημα. Σκοπός: Αναλυτική περιγραφή της μυϊκής ενεργοποίησης και παράθεση των παραγόντων που την επηρεάζουν. Περιεχόμενα: Καταγραφή ηλεκτρικού σήματος με ηλεκτρόδια επιφανείας και εν τω βάθει. Ανάλυση και επεξεργασία σήματος. Σχέση του ΗΜΓ με την παραγόμενη τάση 5. Μυϊκή μοντελοποίηση και ελαστική ενέργεια Σκοπός: Εξοικείωση και πρώτη επαφή με τα μυϊκά μοντέλα Περιεχόμενα: Το μοντέλο των 3 συνιστωσών. Συσταλτή συνιστώσα, Ελαστική Συνιστώσα σε Σειρά, Ελαστική Παράλληλη Συνιστώσα. Αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση της ελαστικής ενέργειας. 6. Μυϊκή σκληρότητα, διατάσεις και σταθερή εφαρμογή δύναμης Σκοπός: Μέτρηση σκληρότητας, επιπτώσεις διατάσεων και προπόνηση σταθερότητας Περιεχόμενα: Αύξηση σκληρότητας του μυοτενόντιου συμπλέγματος μετά από πλειομετρική προπόνηση. Οι συνέπειες των παθητικών διατάσεων. Η ισομετρική σταθερότητα, η δυανμική ακρίβεια και η ευστοχία της αθλητικής κίνησης. 7. Αρχιτεκτονική μυϊκής ίνας Σκοπός: Ανάλυση της μηχανικής απόδοσης σε σχέση με τη γωνία κατάφυσης της μυϊκής ίνας. Περιεχόμενα: Γωνία κατάφυσης γρήγορων και αργών μυϊκών ινών. Υπέρηχοι και ο εντοπισμός κατάφυσης της μυΪκής ίνας. Οι επιπτώσεις της προπόνησης στη γωνία κατάφυσης. 8. Συνενεργοποίηση των ανταγωνιστών και ο μηχανισμός ρύθμισης της μυϊκής τάσης Σκοπός: Κατανόηση της λειτουργίας των κινητικών νευρώνων αγωνιστών και ανταγωνιστών κατά τη διάρκεια μέγιστης και υπομέγιστης μυϊκής λειτουργίας. Περιεχόμενα: Ο ρόλος των τενόντιων οργάνων Golgi και της μυϊκής ατράκτου στον έλεγχο της μυϊκής ακεραιότητας και της προστασίας της άρθρωσης. 9. Νωτιαία αντανακλαστικά Σκοπός: Εκμάθηση των κεντρομόλων οδών των αντανακλαστικών και των συνεπειών στη μυϊκή δραστηριοποίηση. Περιεχόμενα: H-reflex και Μ-κύμα. Η αντανακλαστικότητα προπονημένων και απροπόνητων. Ανατροφοδότηση από τους κιναισθητικούς υποδοχείς. 10. Κόπωση Σκοπός: Ανάλυση του φαινομένου της κεντρικής και της περιφερικής κόπωσης και αξιολόγηση δεικτών. Περιεχόμενα: Αλλαγές στο ΗΜΓ κατά τη διάρκεια της κόπωσης. Νευρομυϊκοί διαβιβαστές. Η έννοια της υπερκόπωσης. 11. Στατική και δυναμική ισορροπία Σκοπός: Ανάλυση της όρθιας στάσης και του βαδίσματος. Παράμετροι που επηρεάζουν την ισορροπία. Περιεχόμενα: Όρθια στάση. Στρατηγικές ισορροπίας. Ρυθμός ανάπτυξης δύναμης. Ο ρόλος της κιναίσθησης. 12. Γήρανση και νευρομυϊκές προσαρμογές Σκοπός: Καταγραφή των επιπτώσεων της προπόνησης σε ηλικιωμένα άτομα. Περιεχόμενα: Προπόνηση δύναμης και νευρικές προσαρμογές. Σταθερότητα και τρέμουλο. Η εξάλειψη κινητικών μονάδων και οι επιπτώσεις στη σταθερότητα της κίνησης. 13. Νευρομυϊκή ηλεκτροδιέγερση Σκοπός: Ακούσια μυϊκή λειτουργία και συστολή με ηλεκτροδιεγέρτη. Περιεχόμενα: Η αντιστροφή της αρχής στρατολόγησης των κινητικών μονάδων. Μονοαρθρική ισομετρική προπόνηση δύναμης με νευρομυϊκή ηλεκτροδιέγερση.
Λέξεις Κλειδιά
Νευρομηχανική, κινητική μονάδα, ταχοδυναμική, μηκοδυναμική, μυϊκή άτρακτος, golgi, ΗΜΓ, ελαστική ενέργεια, σκληρότητα, σταθερότητα, γωνία πτέρωσης, συνενεργοποίηση, νωτιαία αντανακλαστικά, κόπωση, γήρανση, ισορροπία, ΝΜΗΔ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων89
Συγγραφή εργασίας / εργασιών78
Εξετάσεις2
Σύνολο208
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Α. Γραπτή τελική εξέταση που περιλαμβάνει (60%): 1. δοκιμασία πολλαπλής επιλογής, 2. ερωτήσεις σύντομης απάντησης 3. ερωτήσεις ανάπτυξης Β. Εκπόνηση και παρουσίαση ομαδικής εργασίας: 25% Γ. Ατομικά κουίζ: 15% (3)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Principles of neural sciences, KANDEL ER, SCHWARTZ JH, JESSELL TM (μετάφραση Νευροεπιστήμη και συμπεριφορά, 2008), Εκδόσεις Πανεπιστήμιο Κρήτης. 2. Η Νευρομηχανικής της ανθρώπινης κίνησης, Roger M Enoka, μετάφραση - επιστημονική επιμέλεια: Αγγελούσης, Αμοιρίδης, Μπογδάνης, Τσιόκανος, Χατζητάκη 3. Brunnstrom's κλινική κινησιολογία, L. SMITH, E. W. LEHMKUHL 4. Μύες, νεύρα και κίνηση, Β. TYLDESLEY -Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 1. Journal of Applied Physiology 2. European Journal of Applied Physiology 3. Journal of Neurophysiology 4. Journal of Electromyography and Kinesiology 5. Journal of Biomechanics.
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-11-2020