ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ι / HISTORY OF CULTURE I
Τίτλος στα ΓερμανικάKulturgeschichte I
ΚωδικόςΛΟΓ204
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280011753

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 20
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600181054
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Προσοχή: για τους φοιτητές του Β εξαμήνου, προυπόθεση συμμετοχής στις εξετασεις είναι η παρακαλούθηση του σεμιναρίου της κ. Τσακίρη «Εισαγωγή στη χρήση της Βιβλιοθήκης» που προσφέρεται στο πλαίσιο του μαθήματος Πολιτισμός Ι.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει μια εποπτεία των βασικών ιστορικών γεγονότων στην γερμανόφωνη επικράτεια τον 19ο αιώνα. Θα έχουν ενημερωθεί για τις θετικές αλλά και τις αρνητικές πλευρές της βιομηχανικής επανάστασης. Θα έχουν εξοικειωθεί με τις κυρίαρχες ιδεολογίες και τα πολιτικά κινήματα της εποχής. Θα έχουν ασκηθεί στην βιβλιογραφική αναζήτηση. Θα έχουν εξοικειωθεί με τις τεχνικές της προφορικής παρουσίασης.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος είναι ο «μακρύς 19ος αιώνας», μια επισκόπηση της πολυτάραχης γερμανικής ιστορίας από τη γαλλική επανάσταση ως τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πολιτική σκέψη του 19ου αιώνα, την έννοια του έθνους και την εξάπλωση του εθνικισμού, τις θεωρίες του φιλελευθερισμού, σοσιαλισμού και μαρξισμού καθώς και στον αντίκτυπό τους στην τέχνη. Παράλληλα εξετάζονται οι ραγδαίες εξελίξεις στον χώρο των επιστημών, η βιομηχανική επανάσταση και οι επακόλουθες αλλαγές στην καθημερινή ζωή, καθώς και τα φαινόμενα της αστυφιλίας και της μετανάστευσης.
Λέξεις Κλειδιά
πολιτισμική ιστορία του γερμανόφωνού χώρου, 19ος αι., βιομηχανική επανάσταση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων592,4
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1405,6
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελικές γραπτές εξετάσεις Προσοχή: για τους φοιτητές του Β εξαμήνου, προυπόθεση συμμετοχής στις εξετασεις είναι η παρακαλούθηση του σεμιναρίου της κ. Τσακίρη «Εισαγωγή στη χρήση της Βιβλιοθήκης» που προσφέρεται στο πλαίσιο του μαθήματος Πολιτισμός Ι.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Anderson, Benedict: Die Erfindung der Nation. Zur Karriere eines folgenreichen Konzeptes. Berlin 1998. Barth, Reinhardt: Nachgefragt: Deutsche Geschichte. Bindlach 2004. Bausinger, H. u.a. Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert, Göttingen: Vandenbeck und Ruprecht, 1987 Braudel, Fernand: Γραμματική των πολιτισμών. Αθήνα 2001 Budde, Gunilla: Blütezeit des Bürgertums. Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert. Darmstadt: WBG 2009 Conter, Claude D.: Jenseits der Nation – das vergessene Europa des 19. Jahrhunderts. Bielefeld 2004 Demokratie – Unser Auftrag. Hg. Vom Presse- und Informationsamt der Bundesregierung. Bonn 1983 DTV-Atlas zur Philosophie. München 1991. DTV-Atlas zur Weltgeschichte. Bd. 2 München 1991. Gay, Peter: Die Macht des Herzens. Das 19. Jahrhundert und die Erforschung des Ich. München 1997 (1995). Gellner, Ernest. Nationalismus: Kultur und Macht. Berlin: Siedler, 1999. Hef, Gilbert, Elena Agazzi, και Elisabeth Décultot. Graecomania: Der europäische Philhellenismus. Walter de Gruyter, 2009. Hobsbawm, E. J. Nations and nationalism since 1780: Programme, myth, reality. Cambridge University Press, 2012. Le Goff, Jaques: Die Geschichte Europas. Frankfurt/ New York 1999. Marks, Robert B.: Die Ursprünge der modernen Welt. Eine globale Weltgeschichte. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2006 Marx, Karl/ Engels, Friedrich (1848): Manifest der Kommunistischen Partei. Stuttgart 2002. Mönch, Walther: Deutsche Kultur. Von der Aufklärung bis zur Gegenwart. München 1962. Müller, Helmut .: Schlaglichter der deutschen Geschichte. Bonn: bpb 2003 Nerdinger, Winfried: Perspektiven der Kunst. München 1990. Nipperdey, Thomas: Deutsche Geschichte 1800-1918. 3. Bde. München 1998 (DAAD) Osterhammel, Jürgen: Die Verwandlung der Welt. München, Beck, 2013 Parry, Christoph. Menschen Werke Epochen : eine Einführung in die deutsche Kulturgeschichte /. Hueber, 1993. Piereth, Wolfram (Hrsg.): Das 19. Jahrhundert. Ein Lesebuch zur deutschen Geschichte 1815- 1918. München 1997. Rapport, Mike: 1848. Revolution in Europa. Darmstadt: WBG 2011 [2008] Schulz, Hagen: Kleine deutsche Geschichte. München: Beck 2007 Schulze, Hagen. Staat und Nation in der europäischen Geschichte. München: Beck, 2004. Segeberg, Harro (Hg.): Technik in der Literatur. Frankfurt am Main: Suhrkamp1987 Ullrich, Volker et.al. (Hg), Deutsche Geschichte. Wir wir wurden was wir sind. Das 19. Jahrhundert. Weber-Kellermann, Inge: Frauenleben im 19. Jahrhundert, München: Beck, 1991 Ziegler, Dieter: Die Industrielle Revolution. Darmstadt: WBG 2009 Die Deutsche Literatur in Text und Darstellung, Bd. 6-12. Stuttgart: Reclam, 1974. Enzyklopädie: Der Brockhaus multimedial premium 2007 http://www.bpb.de/izpb/142102/das-19-jahrhundert http://www.bpb.de/gesellschaft/gender/frauenbewegung/ Wir Deutschen (Alternativtitel: Eine Reise zu den Schauplätzen der Vergangenheit) 10-13 (http://www.youtube.com/watch?v=joCMLXZ9crw) http://www.dhm.de/lemo/home.html
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-01-2021