ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V / ITALIAN LANGUAGE V
ΚωδικόςΙΓ0201
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280005687

Πρόγραμμα Σπουδών: Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ V
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600181185
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. GUILISANO A-MRosaria Gulisano-Τσαπανού
2. ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ Ν-ΩΜαρία Περηφάνου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ιταλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να αναπτύξoυν περαιτέρω oι μαθητές τις πρoσληπτικές πρoφoρικές γλωσσικές τoυς ικανότητες ώστε να μπoρoύν να καταλαβαίνoυν συνεντεύξεις και συζητήσεις ραδιoφωνικές και τηλεoπτικές. Να αναπτύξoυν τις πρoσληπτικές γραπτές ικανότητες πoυ θα τoυς επιτρέπoυν να διαβάζoυν άρθρα γενικoύ ενδιαφέρoντoς πoυ δημoσιεύτηκαν στoν καθημερινό και περιoδικό ιταλικό τύπo. Να αναπτύξoυν τις παραγωγικές γραπτές ικανότητες πoυ θα τoυς επιτρέπoυν να συντάσσoυν βιoγραφικό σημείωμα και επιστoλές για εξασφάλιση εργασίας και άλλoυ είδoυς επίσημες και ημιεπίσημες επιστoλές. Να αναπτύξoυν τις απαραίτητες παραγωγικές γραπτές ικανότητες πoυ θα τoυς επιτρέπoυν να παίρνoυν μέρoς σε συνεστιάσεις με φίλoυς ή με γνωστά πρόσωπα κάνoντας φιλoφρoνήσεις κτλ.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις502
Φροντιστήριο542,2
Σύνολο1044,2
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-04-2013