ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI / ITALIAN LANGUAGE VI
ΚωδικόςΙΓ0202
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280005688

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ VI
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία8
Class ID
600181186
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. GUILISANO A-MRosaria Gulisano-Τσαπανού
2. ΠΕΡΗΦΑΝΟΥ Ν-ΩΜαρία Περηφάνου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να αναπτύξoυν περαιτέρω oι μαθητές τις πρoσληπτικές πρoφoρικές γλωσσικές τoυς ικανότητες ώστε να μπoρoύν να καταλαβαίνoυν συνεντεύξεις και συζητήσεις ραδιoφωνικές και τηλεoπτικές. Να αναπτύξoυν τις πρoσληπτικές γραπτές ικανότητες πoυ θα τoυς επιτρέπoυν να διαβάζoυν άρθρα γενικoύ ενδιαφέρoντoς πoυ δημoσιεύτηκαν στoν καθημερινό και περιoδικό ιταλικό τύπo. Να αναπτύξoυν τις παραγωγικές γραπτές ικανότητες πoυ θα τoυς επιτρέπoυν να συντάσσoυν βιoγραφικό σημείωμα και επιστoλές για εξασφάλιση εργασίας και άλλoυ είδoυς επίσημες και ημιεπίσημες επιστoλές. Να αναπτύξoυν τις απαραίτητες παραγωγικές γραπτές ικανότητες πoυ θα τoυς επιτρέπoυν να παίρνoυν μέρoς σε συνεστιάσεις με φίλoυς ή με γνωστά πρόσωπα κάνoντας φιλoφρoνήσεις κτλ.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Κατανόηση διαφόρων κειμένων που έχουν σχέση με την επικαιρότητα και με την προσωπική εμπειρία των φοιτητών στον χώρο των σπουδών η της εργασίας Παραγωγή γραπτού λόγου ( έκφραση της προσωπικής άποψης, περιγραφή της προσωπικής εμπειρίας, συμφωνία και διαφωνία με την γνώμη του συνομιλητή, σύγκριση και εκτίμηση διαφορετικών απόψεων κλπ) σε θέματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο της πρώτης παραγράφου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις54
Φροντιστήριο50
Σύνολο104
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-06-2013