ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΝΕΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) / New Media 1 - Diploma Thesis (Prepatation)
ΚωδικόςΥΚΝΜ9
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΕικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Κατσάγγελος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018216

Πρόγραμμα Σπουδών: Νέο ΠΠΣ Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΝΕΑ ΜΕΣΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝΚαλλιτεχνικό9530

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΝΕΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 1-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ)
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600181542
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Επιτυχής ολοκλήρωση των 8 εξαμήνων των εργαστηριακών μαθημάτων της κάθε Κατεύθυνσης.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές-τριες θα είναι σε θέση να: • αναπτύσσουν μια πρωτότυπη, ολοκληρωμένη και πλήρως υλοποιήσιμη εικαστική πρόταση υψηλού επιπέδου • εργάζονται αποτελεσματικά με στόχο την ανάπτυξη και χρήση βασικών ερευνητικών μεθόδων και εργαλείων που αφορούν την εικαστική τους προσέγγιση και κατεύθυνση • αξιοποιούν κριτικά ζητήματα θεωρίας και ιστορίας της τέχνης στο πλαίσιο της καλλιτεχνικής τους έρευνας και της εικαστικής τους πρακτικής • αποκτήσουν διευρυμένες ικανότητες παραγωγής και νοηματοδότησης του έργου τους σε διακαλλιτεχνικό, διεπιστημονικό και διεπαγγελματικό πλαίσιο • επιδεικνύουν ικανότητα εντοπισμού, ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων που αφορούν στη συγκρότηση του εικαστικού τους έργου και άπτονται καλλιτεχνικών αλλά και κοινωνικών και δεοντολογικών ζητημάτων • αναπτύξουν φαντασία και δημιουργικότητα που είναι απαραίτητες για την τεχνική εφαρμογή λύσεων στο έργο τους • οργανώνουν ένα ολοκληρωμένο portfolio υψηλού επιπέδου που θα περιλαμβάνει πλήρες υλικό τεκμηρίωσης (οπτικό και κειμενικό) και θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές παρουσίασης και αξιολόγησης ενός εικαστικού έργου • αποκτήσουν την ικανότητα δημόσιας παρουσίασης και συζήτησης του έργου τους ενώπιον εξειδικευμένου κοινού • διευρύνουν τους τρόπους συσχέτισης του έργου τους με το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο • αναπτύξουν πρωτοβουλίες και ικανότητες αυτόνομης εργασίας αλλά και συνεργασίας για την επίτευξη ενός στόχου • αναπτύξουν σε υψηλό βαθμό τη γνώση και την κατανόηση της σύγχρονης τέχνης μέσω της πράξης του εργαστηρίου έτσι ώστε τα έργα τους να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της εποχής, σε κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο • επιδεικνύουν επαγγελματισμό, τεχνικές δεξιότητες και παραγωγικές και οργανωτικές ικανότητες τέτοιες ώστε τα τελικά προϊόντα της εργασίας τους να ανταποκρίνονται με επάρκεια στο επίπεδο των διαφορετικών πεδίων εφαρμογών των εικαστικών τεχνών που προκύπτουν κάθε φορά από την πρότασή τους • αναπτύσσουν επαρκώς την ικανότητα να βρίσκουν και να υλοποιούν εναλλακτικές λύσεις πάνω στις δημιουργικές τους ιδέες, τις πειραματικές μεθόδους και τις εννοιολογικές τους προτάσεις
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Προετοιμασία διπλωματικής εργασίας. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος αλλά και μέχρι το τέλος του έτους οι φοιτητές-τριες επεξεργάζονται στο εργαστήριο με την καθοδήγηση των διδασκόντων ένα portfolio υψηλής ποιότητας της κατεύθυνσης επιλογής τους, ώστε να είναι έτοιμοι-ες να προταθούν από τον Διευθυντή/τη Διευθύντρια του Εργαστηρίου για να αποφοιτήσουν. Η ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προετοιμασίας της διπλωματικής τους εργασίας περιλαμβάνει την επεξεργασία της εικαστικής πρότασης των φοιτητών/φοιτητριών ώστε να είναι υλοποιήσιμη και να ολοκληρωθεί στο τέλος του έτους, ενσωματώνοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν στη διάρκεια των σπουδών τους.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Για τη διδασκαλία του μαθήματος και την εκπόνηση και παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας απαιτούνται ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συστήματα προβολής βίντεο και ήχου, καθώς γίνεται χρήση προγραμμάτων και εφαρμογών παρουσίασης (power point), προβολής βίντεο και ήχου, ίντερνετ, καθώς και της πλατφόρμας e-learning όπου αναρτάται το υλικό του μαθήματος. Για την επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και η πλατφόρμα του e-learning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διπλωματική εργασία90030
Σύνολο90030
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Κριτήρια αξιολόγησης: Πρωτοτυπία, καινοτομία εικαστικής πρότασης, αρτιότητα σύνθεσης, υψηλό επίπεδο τεχνικής και δεξιοτήτων, αρτιότητα παρουσίασης και καταλόγου έκθεσης, σύμφωνα με το εικαστικό μέσο επιλογής.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Καλλιτεχνική Ερμηνεία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-11-2020