ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ (ΘΕΩΡΙΑ)

Πληροφορίες Σύνθετου Μαθήματος
Σύνθετο Μάθημα
Επιμέρους Μαθήματα
 1. 2.3.02 ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ (ΘΕΩΡΙΑ)
 2. 2.3.01 ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ (ΑΣΚΗΣΕΙΣ)
Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ (ΘΕΩΡΙΑ) / General Animal Husbandry Theory
Κωδικός2.3.02
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΚτηνιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
Άλλα ΧαρακτηριστικάΜέρος του σύνθετου μαθήματος
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000623

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κτηνιατρικής (2020-2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 128
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό213

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ (ΘΕΩΡΙΑ)
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία18
Class ID
600182064
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν μια γενική εικόνα της κτηνοτροφίας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο και θα κατανοήσουν το ρόλο της στην εθνική οικονομία. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν βασική κατανόηση της διαχείρισης των ζώων, δηλαδή πτυχές συμπεριφοράς, της διατροφής και των παραγωγικών ιδιοτήτων των ζώων. Θα μπορούν να αξιολογήσουν τις αλληλεπιδράσεις των ζώων με το περιβάλλον και τις σταβλικές εγκαταστάσεις. Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν την κατασκευή ενός ζωοστασίου και την εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής υγιεινής στις εκτροφές.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1η -2η ώρα Αντικείμενο, Σημασία & Αποστολή της Ζωοτεχνίας στα πλαίσια της προκλινικής κτηνιατρικής εκπαίδευσης. Προβλήματα και τάσεις στην εκτροφή των παραγωγικών ζώων και των ζώων συντροφιάς στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκόσμια 3η -4η ώρα Προέλευση και Κατανομή των Παραγωγικών Ζώων. Εξημέρωση και Επιδράσεις της στα Παραγωγικά Ζώα (Μορφολογικές φυσιολογικές ψυχολογικές μεταβολές). Εξαγρίωση. 5η -6η ώρα Ταξινόμηση των Παραγωγικών Ζώων (Ζωολογική και Ζωοτεχνική ταξινόμηση). Παραγωγικές ιδιότητες – Αναπαραγωγική, Γαλακτοπαραγωγική, Κρεοπαραγωγική, Αυγοπαραγωγική, Εριοπαραγωγική, Δυναμοπαραγωγική και Αθλητική Ικανότητα 7η -8η ώρα Σχέσεις γενοτύπου και Περιβάλλοντος. Επίδραση του κλίματος στα Μορφολογικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά των Παραγωγικών Ζώων (Αναπαραγωγική, αυξητική, γαλακτοπαραγωγική, αυγοπαραγωγική και εριοπαραγωγική ικανότητα) 9η -10η ώρα Είδος, Φυλή, εξέλιξή τους και υποδιαιρέσεις τους. Σταθερές ζώων και γενεαλογικά βιβλία. Γενετική βελτίωση: Σκοπός, σημασία και αρχές γενετικής βελτίωσης των Παραγωγικών Ζώων 11η -12η ώρα Συστήματα εκτροφής Παραγωγικών Ζώων και Στρατηγική τους (Εκτατικά, Ημιεκτατικά, Ημιεντατικά, Εντατικά Συστήματα). Βασικές αρχές οικολογικής εκτροφής των Παραγωγικών Ζώων. 13η -14η ώρα Συνολική εικόνα της εκτροφής παραγωγικών ζώων «από το στάβλο στο πιάτο». Μεταχείριση - Μεταφορά των Παραγωγικών Ζώων 15η -16η ώρα Γενικές Αρχές κατασκευής Ζωοστασίων (θέση, έδαφος, προσανατολισμός, έργα υποδομής, κτίρια και λοιποί βοηθητικοί χώροι). Υγιεινή Ζωοστασίων. 17η -18η ώρα Γενικές αρχές Προληπτικής Υγιεινής στις εκτροφές των Παραγωγικών Ζώων (Συμπεριφορά και χαρακτηριστικά των υγιών ζώων, παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία των ζώων)
Λέξεις Κλειδιά
Γενική Ζωοτεχνία, Γενετική Βελτίωση, Ζωοστάσια, Προληπτική Υγιεινή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις18
Εξετάσεις
Σύνολο18
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο συντελεστής στάθμισης των δύο προβιβάσιμων βαθμών του θεωρητικού και του εργαστηριακού σκέλους του μαθήματος στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας είναι: 0,5 Θεωρία και 0,5 Εργαστήριο.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΓΕΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΝΙΚ., ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Δ., 1998
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-11-2020