ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΚΕΣ. ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΥΜΕΝΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΚΕΣ. ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΥΜΕΝΙΑ / INORGANIC PIGMENTS. ORGANIC PIGMENTS AND DYESTUFFS. COLOURED FILMS
ΚωδικόςΑ2.13
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΑρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002486

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝΥποχρεωτικό113,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ. ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΑΚΕΣ. ΕΠΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΑ ΥΜΕΝΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600182172
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: • είναι εξοικειωμένοι με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των ανόργανων και οργανικών χρωστικών που βρίσκουν εφαρμογή στα έργα τέχνης και στα μνημεία πολιτισμού από την αρχαιότητα έως σήμερα • γνωρίζουν τις μεθόδους έρευνας, ανάλυσης και ταυτοποίησης των χρωστικών, καθώς και τις ιδιαιτερότητές τους όσον αφορά στην έκθεσή τους στους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Οι φοιτητές θα μελετήσουν τις σύγχρονες βαφές που βασίζονται σε πολυμερή συνδετικά μέσα, τη σύνθετη σύστασή τους και τα ιδιαίτερα ζητήματα που παρουσιάζουν ως προς την προληπτική και επεμβατική συντήρηση.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
(Α2.3+Α2.9) Σκοπός του μαθήματος: Εισαγωγή στις φυσικές οργανικές χρωστικές και λάκες που χρησιμοποιήθηκαν από τους καλλιτέχνες και τους τεχνίτες του παρελθόντος καθώς και με τις συνθετικές οργανικές χρωστικές που υπάρχουν στα νεώτερα χρώματα. Ανάπτυξη των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων τους. Ανάλυση της σταθερότητάς τους στις περιβαλλοντικές συνθήκες και των φαινομένων γήρανσης και φθοράς τους. Εκπαιδευτικοί στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι εξοικειωμένοι με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των οργανικών χρωστικών που βρίσκουν εφαρμογή στα έργα τέχνης και στα μνημεία πολιτισμού από την αρχαιότητα εώς σήμερα. Θα γνωρίσουν τις μεθόδους έρευνας, ανάλυσης και ταυτοποίησης των χρωστικών καθώς και τις ιδιαιτερότητες τους όσο αφορά στην έκθεση στους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Ανάλυση του μαθήματος: – Παραγωγή χρώματος από οργανικές ενώσεις. – Φυσικές οργανικές χρωστικές. Ιστορικά στοιχεία, φυσικές και χημικές ιδιότητες. – Συνθετικές οργανικές χρωστικές. Ιστορικά στοιχεία, φυσικές και χημικές ιδιότητες. – Προετοιμασία οργανικών βαφών. – Μέθοδοι ανάλυσης οργανικών χρωστικών. – Επίδραση περιβαλλοντικών συνθηκών. Αντοχή και γήρανση οργανικών χρωστικών. – Προληπτική και επεμβατική συντήρηση οργανικών χρωστικών Διδακτική υποστήριξη: Σημειώσεις προς διανομή: «Οργανικές χρωστικές και λάκες με εφαρμογή στα έργα τέχνης», Ε.Καμπασακάλη Αξιολόγηση: – γραπτή εξέταση (100%) Α2.3 Ανόργανες Χρωστικές. Διδάσκοντες: Β. Μέλφος, Ε. Καμπασακάλη Σκοπός του μαθήματος: Εξοικείωση των φοιτητών με τις ανόργανες χρωστικές που χρησιμοποιήθηκαν από καλλιτέχνες στο παρελθόν, με τη σταθερότητά τους στις περιβαλλοντικές συνθήκες και τα φαινόμενα γήρανσης και φθοράς τους. Εισαγωγή στα σύγχρονα χρώματα που χρησιμοποιούνται στη ζωγραφική τέχνη και στα θέματα συντήρησής τους. Εκπαιδευτικοί στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι εξοικειωμένοι με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των ανόργανων χρωστικών που βρίσκουν εφαρμογή στα έργα τέχνης και στα μνημεία πολιτισμού από την προϊστορική περίοδο εώς σήμερα. Θα γνωρίσουν τις μεθόδους έρευνας, ανάλυσης και ταυτοποίησης των χρωστικών καθώς και τις ιδιαιτερότητες τους όσο αφορά στην έκθεση στους περιβαλλοντικούς παράγοντες. Επίσης οι φοιτητές θα γνωρίσουν και θα εξοικειωθούν με τα σύγχρονα ζωγραφικά χρώματα με βάση πολυμερικά συνδετικά, την πολύπλοκη δομή και σύστασή τους και τα ιδιαίτερα προβλήματα προληπτικής και επεμβατικής συντήρησης που αυτά αντιμετωπίζουν. Ανάλυση του μαθήματος: Μάθημα 1ο: Εισαγωγή στην Ορυκτολογία (Γενικά στοιχεία ορυκτολογίας, κρυσταλλικότητα, ταξινόμηση ορυκτών, φυσικές ιδιότητες των ορυκτών, κρυσταλλικό σχήμα και μορφή, εργαστηριακή μελέτη επιλεγμένων ορυκτών ως προς τις φυσικές ιδιότητες) Μάθημα 2ο: Ορυκτά που χρησιμοποιήθηκαν ως χρωστικές κατά την αρχαιότητα και αναφορές από αρχαίους συγγραφείς -Προϊστορικά ορυχεία χρωστικών -Μέθοδοι έρευνας ορυκτών Μάθημα 3ο: Ορυκτές χρωστικές από την προϊστορική περίοδο έως την Ελληνιστική εποχή Μάθημα 4ο: Ορυκτές χρωστικές από την Ρωμαϊκή περίοδο έως την Αναγέννηση Μάθημα 5ο: Παρουσίαση αποτελεσμάτων από συγκεκριμένες μελέτες – Εργαστηριακό μάθημα με μεθόδους έρευνας και μελέτης των ορυκτών χρωστικών Μάθημα 6ο: Συμπεριφορά χρωστικών στη γήρανση, αντοχές στο φως. Σύγχρονα χρώματα στη ζωγραφικη. Ακρυλικά, αλκυδικές ρητίνες, ρητίνες PVA: ορισμοί, ιστορική εξέλιξη, ιδιότητες, πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα. Μάθημα 7ο: Χημεία σύγχρονων χρωμάτων, πρόσθετα στα σύγχρονα χρώματα Μάθημα 8ο: Τεχνικές ανάλυσης και ταυτοποίησης σύγχρονων χρωμάτων, στοιχεία και προβλήματα συντήρησης. Διδακτική υποστήριξη: Σημειώσεις προς διανομή: «Ανόργανες χρωστικές», Β. Μέλφος, Θεσσαλονίκη 2010 «Σταθερότητα ανόργανων χρωστικών», Ε.Καμπασακάλη, Θεσσαλονίκη 2012 «Σύγχρονα χρώματα. Ιδιότητες, ανάλυση και προβλήματα συντήρησης», Ε. Καμπασακάλη, Θεσσαλονίκη 2012 Αξιολόγηση: – γραπτή εξέταση (100%)
Λέξεις Κλειδιά
χρωστικές, βαφές, ορυκτά
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
1) Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος 2) Οι διδάσκοντες επικοινωνούν με τους φοιτητές μέσω e-mail. 3) Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΜΟ.Δ.ΙΠ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις361,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων331,1
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων30,1
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1053,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτή εξέταση (100%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Paintings Materials: A Short Encyclopaedia, Rutherford John Gettens, George Leslie Stout, Dover Publications, 1966 - Artists' Pigments: Volumes 1 - 4: A Handbook of their History and Characteristics. R. L. Feller (ed.), A. Roy (ed.), E.W. Fitzhugh (ed.), B. Berrie (ed.), Cambridge University Press, 1987 – 2007. - Natural Colorants for Dyeing and Lake Pigments. Jo Kirby, Maarten von Bommel and André Verhecken, 2015 Archetype Publications - Analysis of Modern Paints. T. Learner, eds.2005 Los Angeles: Getty Conservation Institute. - Modern Paints Uncovered: Proceedings from the Modern Paints Uncovered Symposium. Learner, Thomas J. S., Patricia Smithen, Jay W. Krueger, and Michael R. Schilling, eds. 2007 Los Angeles: Getty Conservation Institute.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-01-2024