ΥΑΛΟΣ ΚΑΙ ΥΑΛΩΜΑΤΑ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. ΛΙΘΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΥΑΛΟΣ ΚΑΙ ΥΑΛΩΜΑΤΑ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. ΛΙΘΟΣ / GLASS AND GLAZES. CERAMIC OBJECTS. STONE
ΚωδικόςΑ2.14
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΑρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002487

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ"

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝΥποχρεωτικό113

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΥΑΛΟΣ ΚΑΙ ΥΑΛΩΜΑΤΑ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. ΛΙΘΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600182173
Τύπος Μαθήματος
Eιδίκευσης / Kατεύθυνσης
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται ότι θα αποκτήσουν γνώσεις για: 1) τις βασικές αρχές της επιστήμης των υλικών 2) τα δομικά υλικά των μνημείων 3) τον προσδιορισμό της πηγής προέλευσης των πρώτων υλών 4) τους παράγοντες φθοράς και διάβρωσης των μνημείων 5) τις τεχνικές συντήρησης και αποκατάστασης
Μαθησιακά Αποτελέσματα
ΥΑΛΟΣ ΚΑΙ ΥΑΛΩΜΑΤΑ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: • εμβαθύνουν στα υλικά της υάλου και των κεραμικών, καθώς και στις τεχνικές της ζωγραφικής στην ύαλο, του χρωματισμού της υάλου, των βιτρώ, της εγχαράξεως στην ύαλο, καθώς και στην τεχνική του σμάλτου, στις τεχνικές συντηρήσεως των υάλινων έργων τέχνης, και των έργων τέχνης σε υάλινο υπόστρωμα. • εκπαιδευτούν στην επιστήμη, την τεχνολογία και την παθολογία των κεραμικών υλικών, και ειδικότερα στις πρώτες ύλες, τις διεργασίες παραγωγής και τις ιδιότητές τους που σχετίζονται με την προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού. • εξοικειωθούν με τα μωσαϊκά και τις τοιχογραφίες από την άποψη των ποικίλων υλικών κατασκευής, των εμφανιζόμενων φθορών και της αντιμετώπισής τους • εξοικειωθούν στις τεχνικές προετοιμασίας και χρήσης των υλικών κατά την δημιουργία διαφόρων τύπων υποστρωμάτων ΛΙΘΟΣ Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: • αποκτήσουν ερευνητικές ικανότητες που θα αυξήσουν τη γνώση και την κατανόησή τους στις γεωλογικές μεθόδους για την προϊστορική και αρχαιολογική έρευνα στα λίθινα αντικείμενα, όπως είναι το μάρμαρο. • αποκτήσουν δεξιότητες και ικανότητες ανάλυσης διαφόρων αρχαίων υλικών από λίθο, και λήψη αποτελεσμάτων μέσω της ορυκτολογίας, πετρογραφίας, γεωχημείας και σταθερής ισοτοπικής γεωχημείας. • εξοικειωθούν με τις μεθόδους εξόρυξης των λίθων κατά την αρχαιότητα, με την προέλευση των πρώτων υλών για την κατασκευή αρχαίων λίθινων αντικειμένων, καθώς και με την φθορά και συντήρηση των μνημείων από λίθο. Ως εκ τούτου, το μάθημα στοχεύει στην προετοιμασία επαγγελματιών με τις κατάλληλες δεξιότητες στις τεχνικές αποκατάστασης και συντήρησης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
(Α2.4+Α2.5) ΥΑΛΟΣ ΚΑΙ ΥΑΛΩΜΑΤΑ, ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στα υλικά της υάλου και των κεραμικών, καθώς και στις τεχνικές της ζωγραφικής στην ύαλο, του χρωματισμού της υάλου, των βιτρώ, της εγχαράξεως στην ύαλο, καθώς και στην τεχνική του σμάλτου, στις τεχνικές συντηρήσεως των υάλινων έργων τέχνης, και των έργων τέχνης σε υάλινο υπόστρωμα. Επίσης το μάθημα εστιάζει στην εκπαίδευση της επιστήμης, τεχνολογίας και παθολογίας των κεραμικών υλικών, και ειδικότερα στις πρώτες ύλες, τις διεργασίες παραγωγής και τις ιδιότητές τους που σχετίζονται με την προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων πολιτισμού. Εξετάζονται τα μωσαϊκά και οι τοιχογραφίες από την άποψη των ποικίλων υλικών κατασκευής, των εμφανιζόμενων φθορών και της αντιμετώπισής τους, καθώς και οι τεχνικές προετοιμασίας και χρήσης των υλικών κατά την δημιουργία διαφόρων τύπων υποστρωμάτων. Ανάλυση του Μαθήματος : • Τεχνικές της κεραμικής και της υάλου, της ζωγραφικής στην ύαλο, του χρωματισμού της υάλου, των βιτρώ, του σμάλτου, και της εγχάραξης στην ύαλο. • Τεχνικές συντήρησης των υάλινων έργων τέχνης και των έργων τέχνης σε υάλινο υπόστρωμα. • Δομικά υλικά των μνημείων: Κεραμικά υλικά - τούβλα, μωσαϊκά και τοιχογραφίες. • Διάβρωση: θερμοδυναμική, συνθήκες, αίτια, μηχανισμοί, είδη διάβρωσης και διαβρωτικού περιβάλλοντος. • Κατάσταση φθοράς: μέθοδοι διάγνωσης, μέτρησης και ελέγχου. • Συντήρηση: αρχές και μεθοδολογία, καθαρισμός, στερέωση, προστασία. • Μωσαϊκά και τοιχογραφίες: υλικά κατασκευής, φθορές, αντιμετώπιση. Τεχνικές προετοιμασίας και χρήσης των υλικών. τασκευής, φθορές, αντιμετώπιση. Τεχνικές προετοιμασίας και χρήσης των υλικών. Διδακτική Υποστήριξη: Σημειώσεις και βιβλία για διανομή Θ. Σκουλικίδης: «Διάβρωση και Συντήρηση των Δομικών Υλικών των Μνημείων», 2000, ISBN 960-524-076-9. Βιβλιογραφία, άλλες πηγές Επικαιροποιημένη θεματική βιβλιογραφία Τρόπος συμμετοχής των φοιτητών: Εργασίες – Εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης για την εκπόνηση της εργασίας ή άσκησης 35 ώρες ΛΙΘΟΣ Βασίλης Μέλφος, Καθηγητής Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ https://users.auth.gr/melfosv/ Σκοπός του μαθήματος είναι να προσφέρει εμπειρία και ερευνητικές ικανότητες που θα αυξήσουν τη γνώση και την κατανόηση των φοιτητών στις γεωλογικές μεθόδους για την προϊστορική και αρχαιολογική έρευνα στα λίθινα αντικείμενα, όπως είναι το μάρμαρο. Το μάθημα σκοπεύει να εξασφαλίσει δεξιότητες και ικανότητες ανάλυσης διαφόρων αρχαίων υλικών από λίθο, και λήψη αποτελεσμάτων μέσω της ορυκτολογίας, πετρογραφίας, γεωχημείας και σταθερής ισοτοπικής γεωχημείας. Μέρος αυτού του μαθήματος παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις μεθόδους εξόρυξης των λίθων κατά την αρχαιότητα, με την προέλευση των πρώτων υλών για την κατασκευή αρχαίων λίθινων αντικειμένων, καθώς και με την φθορά και συντήρηση των μνημείων από λίθο. Ως εκ τούτου, το μάθημα στοχεύει στην προετοιμασία επαγγελματιών με τις κατάλληλες δεξιότητες στις τεχνικές αποκατάστασης και συντήρησης. Ανάλυση του μαθήματος: • Τα πετρώματα ως δομικοί λίθοι στα αρχαία μνημεία - Γενικά στοιχεία Πετρολογίας • Πετρώματα ειδικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος • Η εξόρυξη και η επεξεργασία του λίθου στα αρχαία χρόνια • Τα υλικά δόμησης κατά την αρχαιότητα και τα αρχαία λατομεία • Το επάγγελμα του λατόμου κατά την αρχαιότητα και τα εργαλεία λατομίας και λάξευσης των λίθων • Προσδιορισμός της πηγής προέλευσης των πρώτων υλών από μαρμάρινα αντικείμενα σε αρχαία μνημεία με γεωλογικές μεθόδους • Φθορές των λίθινων δομικών υλικών σε αρχαία μνημεία • Παράγοντες που επιδρούν στην φθορά των μνημείων • Τεχνικές συντήρησης και αποκατάστασης • Σύνταξη διαγνωστικής μελέτης για τη συντήρηση και αποκατάσταση λίθινων μνημείων Διδακτική Υποστήριξη: Σημειώσεις για διανομή Β. Μέλφος: «Ο λίθος κατά την αρχαιότητα», 2018. Βιβλιογραφία, άλλες πηγές Επικαιροποιημένη θεματική βιβλιογραφία Τρόπος συμμετοχής των φοιτητών: Γραπτές εξετάσεις Εργασίες - Ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης για την εκπόνηση των εργασιών είναι 35 ώρες
Λέξεις Κλειδιά
Ύαλος, Υαλώματα, Κεραμικά, Μωσαϊκά και τοιχογραφίες, Λίθος, Πηγή προέλευσης πρώτων υλών, Φθορά, Συντήρηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
1) Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος 2) Οι διδάσκοντες επικοινωνούν με τους φοιτητές μέσω e-mail. 3) Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΜΟ.Δ.ΙΠ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις280,9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων421,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών200,7
Σύνολο903
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτή εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Θ. Σκουλικίδης: «Διάβρωση και Συντήρηση των Δομικών Υλικών των Μνημείων», 2000, ISBN 960-524-076-9. Β. Μέλφος: «Ο λίθος κατά την αρχαιότητα», 2018.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-01-2024