ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ / L4-2 REMOTE SENSING - ENVIRONMENTAL CARTOGRAPHY
ΚωδικόςΕ4-2
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Καϊμάρης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002270

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 203
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό425

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600182359
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα • κατανοήσουν τη θεωρία και τις βασικές έννοιες της Τηλεπισκόπησης, των εικονοληπτικών δορυφορικών συστημάτων, των χαρακτηριστικών των ψηφιακών δορυφορικών εικόνων, της χωρικής, φασματικής και ραδιομετρικής διακριτικής ικανότητάς τους, της γεωμετρίας, των αριθμητικών πράξεων, της ταξινόμησης των εικόνων και των αλγορίθμων που αξιοποιούνται. • συνδέσουν θεωρία με πράξη μέσω της χρήσης λογισμικού Τηλεπισκόπησης και την επεξεργασία δορυφορικών εικόνων: γεωμετρική διόρθωση εικόνων, δημιουργία σύνθετων εικόνων, έλεγχος διατήρησης της αρχικής φασματικής πληροφορίας, ταξινόμηση εικόνων σε εφαρμογές πολεοδομικού, χωροταξικού ή/και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή-Εφαρμογές, Βασικές έννοιες, Περιβάλλον και Τηλεπισκόπηση, Περιβαλλοντική Χαρτογραφία, Το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, Εικονοληπτικοί Δορυφόροι & Καταγραφικά Συστήματα, Χαρακτηριστικά Ψηφιακών δορυφορικών εικόνων, Χωρική και Ραδιομετρική Διακριτική Ικανότητα, Δειγματοληψία, H Ψηφιακή εικόνα και η γεωμετρία της, Αριθμητική των Εικόνων: Πράξεις και Φίλτρα, Γεωμετρικές και Ραδιομετρικές διορθώσεις, Βελτιώσεις και μετασχηματισμοί της εικόνας, Ταξινόμηση εικόνας – Αλγόριθμοι, Τηλεπισκόπηση και Φωτοερμηνεία Ψηφιακής Εικόνας, Φωτοερμηνευτικά Χαρακτηριστικά, Φωτοερμηνεία Καλύψεων-Χρήσεων Γης. Πρακτική εφαρμογή, εργαστηριακές ασκήσεις, σε γνωστικά αντικείμενα του ΤΜΧΑ.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η διδασκαλία της θεωρίας πραγματοποιείται στις αίθουσες του Τμήματος, αξιοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας/παρουσίασης. Οι εργαστηριακές ασκήσεις πραγματοποιούνται στις νησίδες ηλεκτρονικών υπολογιστών του Τμήματος, αξιοποιώντας τόσο λογισμικά Τηλεπισκόπησης, όσο και ηλετρονικά μέσα διδασκαλίας/παρουσίασης. Αναλυτικές πληροσφορίες και δεδομένα του μαθήματος παρέχονται στο elearning. Επίσης, είναι και ένα εργαλείο επικοινωνίας με τους φοιτητές (ανακοινώσεις, κ.α.).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις32
Εργαστηριακή Άσκηση20
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων55
Φροντιστήριο26
Εξετάσεις2
Σύνολο135
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η εξέταση πραγματοποιείται αρχικά στις αίθουσες διδασκαλίας (Θεωρία) και στη συνέχεια στις νησίδες ηλεκτρονικών υπολογιστών (εργαστηριακές ασκήσεις) του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, μετά την ολοκλήρωση των 13 εβδομάδων διδασκαλίας. Η εξέταση του μαθήματος πραγματοποιείται στη Θεωρεία και στις Εργαστηριακές ασκήσεις. Μετά την εξέταση στη Θεωρεία, ακολουθεί την ίδια ημέρα η εξέταση στις Εργαστηριακές ασκήσεις. Συγκεκριμένα, στις νησίδες του Τμήματος, οι φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να λύσουν ασκήσεις, οι οποίες είναι παρόμοιες με τις ασκήσεις που διδάχθηκαν στη διάρκεια του εξαμήνου. Η εξέταση Θεωρίας είναι το 60%, και η εξέταση στο Εργαστήριο το 40% του τελικού βαθμού.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Καϊμάρης Δ., Τηλεπισκόπηση - Θεωρητική προσέγγιση και εργαστηριακές ασκήσεις, ISBN: 978-960-9717-08-3, Εκδόσεις ΑΠΘ. Μερτίκας Στέλιος, 1999, Τηλεπισκόπηση και ψηφιακή ανάλυση εικόνας, ISBN 960-405- 949-1, Εκδόσεις ΙΩΝ.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ασκήσεις σε ψηφιακή μορφή και ψηφιακά δεδομένα (αναρτημένα στο elearning).
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-11-2020