ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΧΩΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΚΟΧΩΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ / T8-E6 SOCIOSPATIAL APPROACHES AND SOCIAL CARTOGRAPHY
ΚωδικόςΘ8-Ε6
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013177

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 12
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής844

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚΟΙΝΩΝΙΚΟΧΩΡΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600182382
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος θα Προσεγγίζουν σύνθετα κοινωνικά χωρικά φαινόμενα σε πολλές και διαφορετικές κλίμακες, Συνθέτουν όλες τις βασικές παραμέτρους ανάλυσης των φαινομένων αυτών, θα ποσοτικοποιούν ποιοτικά φαινόμενα μέσα από την χρήση γεωγραφικών και κοινωνικών δεικτών.,θα Χαρτογραφούν τα φαινόμενα αυτά.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι η συνθετική παρουσίαση της χαρτογραφικής διάστασης των χωρικών φαινομένων σε συνδυασμό με τις κοινωνικοχωρικές όψεις των φαινομένων αυτών. Η ανάδειξη ενός πλαισίου αφενός περιγραφικών και αφετέρου ερμηνευτικών εργαλείων που θα υπηρετούν τον χωρικό σχεδιασμό και προγραμματισμό της ανάπτυξης. Το περιεχόμενο του μαθήματος ορίζεται μέσα από ένα γενικότερο πλαίσιο όπου η κοινωνική χαρτογραφία είναι ο πλέον συγγενής επιστημονικός κλάδος με την ανθρωπογεωγραφία. Ο χάρτης είναι η αποτύπωση των φαινομένων καθώς και των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ τους πάνω στο χώρο και αποτελεί αναμφίβολα το σημαντικότερο μέσο μετάδοσης γεωγραφικής γνώσης για την ανάλυση, κατανόηση και την μετάδοση αυτής της πληροφορίας. Η χρησιμότητα της χαρτογραφίας για την ανθρωπογεωγραφία και τις κοινωνικές επιστήμες έγκειται στο γεγονός του ότι αναδεικνύει οπτικά τη χωρική διάσταση μιας σειράς γενικών ή ειδικότερων και πολύπλοκων κοινωνικών φαινομένων και διαδικασιών. Η κοινωνικοχωρική ανάλυση των σύγχρονων φαινομένων (φτώχεια, παραβατικότητα κ.α) και διαδικασιών, όπως προβάλλονται στο χώρο (πόλη-ύπαιθρος, πολεοδομική και χωροταξική κλίμακα, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον) έχουν μια δραματική επικαιρότητα στις συνθήκες κρίσης και χρήζουν ανάλυσης και αναζήτησης προτάσεων σχεδιασμού και προγραμματισμού από πλευράς του μηχανικού χωροταξίας και ανάπτυξης. Η χαρτογράφηση των χωρικών διαδικασιών και φαινομένων τροφοδοτούν την ερμηνευτική προσέγγιση -με τη χρήση βέβαια των κατάλληλων θεωρητικών εργαλείων-, αναδεικνύουν αθέατες όψεις και διαστάσεις της κοινωνικοχωρικής πραγματικότητας.
Λέξεις Κλειδιά
Κοινωνική ανάλυση, Χαρτογράφηση φαινομένων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Άσκηση Πεδίου48
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων10
Εκπόνηση μελέτης (project)16
Συγγραφή εργασίας / εργασιών10
Σύνολο136
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Άσκηση με εκπόνηση ομαδικής παρουσίασης ενός Θέματος επιλογής φοιτητών και εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Ντυρώ Μ., (2004), Ανθρωπογεωγραφία, Αθηνά, Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης. 2. Τερκενλή, Θ. Ιωσηφίδης, & Ι. Χωριανόπουλος (2007) (Επιμ.),Αθρωπογεωγραφία. Άνθρωπος, κοινωνία και χώρος. Αθήνα: Κριτική 3. Μαλούτας Θ (επιμ.) (2000, β ́ έκδοση 2002) Κοινωνικός και οικονομικόςΆτλας της Ελλάδας.1: Οι πόλεις, Αθήνα-Βόλος, ΕΚΚΕ-ΠανεπιστημιακέςΕκδόσεις Θεσσαλίας. 4. Μαλούτας Θ., Σπυρέλλης Σ. (επιμ.) (2015) Κοινωνικός άτλαντας τηςΑθήνας. Ηλεκτρονική συλλογή κειμένων και εποπτικού υλικού(http://www.athenssocialatlas.gr/)
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-02-2020