ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ / TEACHING MATHEMATICS: BASIC THEORIES AND PRACTICES
ΚωδικόςΥΜ15
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΠαιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΔέσποινα Δεσλή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017601

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 4
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό534

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600183301

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 12:00 έως 15:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται να • κατανοήσουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις στο πεδίο της εκπαίδευσης των μαθηματικών που επέφεραν αλλαγές στην προσέγγιση και τη διδασκαλία των μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο. • αναζητήσουν και να επιλέξουν τρόπους προσέγγισης και διδασκαλίας των μαθηματικών που ενισχύουν τη δημιουργική μάθηση των παιδιών • κατανοήσουν τις βασικές μαθηματικές έννοιες και τη θέση τους στη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο. • εξοικειωθούν με το σχεδιασμό και την οργάνωση αποτελεσματικών μαθηματικών δραστηριοτήτων για το δημοτικό σχολείο • να συνδέσουν το παιδαγωγικό πλαίσιο με τη διδασκαλία των μαθηματικών και τις προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται περισσότερο ή λιγότερο συχνά και γιατί
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αυτό αποτελεί εισαγωγή στις τάσεις της σύγχρονης διδακτικής των μαθηματικών για το δημοτικό σχολείο. Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα εστιάζει στην έρευνα για τη μάθηση των μαθηματικών και αποσκοπεί να προσφέρει στους φοιτητές γνώσεις σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους τα μικρά παιδιά μαθαίνουν μαθηματικά. Στα πλαίσια του μαθήματος εξετάζονται οι εξής θεματικοί άξονες:  Γιατί μαθαίνουμε μαθηματικά; Τι σημαίνει «κάνω» μαθηματικά;  Μαθηματικές έννοιες. Διδακτική επεξεργασία μαθηματικών εννοιών.  Δημιουργία κατάλληλων διδακτικών καταστάσεων για την ανάπτυξη των μαθηματικών εννοιών. Διδακτική ανάλυση μιας δραστηριότητας.  Θεωρίες μάθησης των μαθηματικών: μπιχεβιορισμός, κονστρουκτιβισμός, κοινωνικοπολιτισμικές/κοινωνικοϊστορικές προσεγγίσεις.  Συγκεκριμένα πεδία από το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθηματικών του δημοτικού σχολείου: o Η έννοια του αριθμού. Αίσθηση του αριθμού. Αναπαραστάσεις του αριθμού. Αριθμητικά συστήματα. Αριθμητικός συμβολισμός. o Αριθμητικές πράξεις: πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμός, διαίρεση. Είδη προσθετικών και πολλαπλασιαστικών προβλημάτων. Στρατηγικές των παιδιών. o Κλάσματα, δεκαδικοί αριθμοί. αναλογίες, ποσοστά. o Γεωμετρικές έννοιες, αντίληψη του χώρου, γεωμετρικά σχήματα. o Επίλυση προβλήματος: τι είναι πρόβλημα, διαδικασίες επίλυσης προβλήματος. Οργάνωση μαθήματος με επίλυση προβλήματος. o Οργάνωση και ανάλυση δεδομένων - Στατιστική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων291,0
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,3
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1204
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Σύγγραμμα 1 van de Walle, Lovin, L.H., Karp, K.S., & Bay-Williams, J.M. (2017). Μαθηματικά από το νηπιαγωγείο ως το Γυμνάσιο. Αθήνα: Gutenberg. (κωδικός: 68378345) Σύγγραμμα 2 van de Walle, J. (2007). Διδάσκοντας μαθηματικά για δημοτικό και γυμνάσιο. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. (κωδικός: 14929)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βοσνιάδου, Σ. (1998, επιμ.). Η ψυχολογία των μαθηματικών. Αθήνα: Gutenberg. Diezmann, M.C., Watters, J.J. & English, L.D. (2001). Difficulties confronting young children undertaking investigations. In M. Van Den Heuvel-Penhuizen (ed.), Proceedings of the 25th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 2, pp. 289-296). Utrecht, The Netherlands: Utrecht University. Elia, I. & Gagatsis, A. (2006). The effects of different modes of representation on problem solving: Two experimental programs. In J. Novotna, H. Moraova, M. Kratka & N. Stehlikova (eds.), Proceedings of the 30th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education (Vol. 3, pp. 25-32). Prague: PME. Ζαχάρος, Κ. (2006). Οι μαθηματικές έννοιες στην προσχολική εκπαίδευση και η διδασκαλία τους. Αθήνα: Μεταίχμιο. Ηλιοπούλου, Μ. (1998). Παίζω και καταλαβαίνω. Αθήνα: Εκκρεμές. Hughes, M. (1999). Τα παιδιά και η έννοια των αριθμών. Αθήνα: Gutenberg. Kamii, C., & De Clark, G. (1995). Τα παιδιά ξαναεφευρίσκουν την αριθμητική. Προεκτάσεις και εφαρμογές της θεωρίας του Piaget. Εκδόσεις Πατάκη. Kahney, H. (1997). Λύση προβλημάτων. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Καφούση, Σ., & Σκουμπουρδή, Χ. (2008). Τα μαθηματικά των παιδιών 4-6 ετών. Αθήνα Εκδόσεις Πατάκη. Kline, M. (1990). Γιατί δεν μπορεί να κάνει πρόσθεση ο Γιάννης. Θεσσαλονίκη: Βάνιας. Κολέζα, Ε. (2009). Θεωρία και πράξη στη διδασκαλία των μαθηματικών. Αθήνα: Τόπος. Κολέζα, Ε. (2006). Μαθηματικά και σχολικά μαθηματικά. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Λεμονίδης, Χ. (2013). Μαθηματικά της φύσης και της ζωής. Θεσσαλονίκη: Ζυγός. Λεμονίδης, Χ. (2003). Μια νέα πρόταση διδασκαλίας των μαθηματικών στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου. Αθήνα: Πατάκης. Λεμονίδης, Χ. (1996). Περίπατος στη μάθηση της στοιχειώδους αριθμητικής. Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη. Nunes, T., & Bryant, P. (2007). Τα παιδιά κάνουν μαθηματικά. Αθήνα: Gutenberg. Polya, G. (1945). How to solve it (μετάφραση στα ελληνικά: Πώς να το λύσω). Princeton: Princeton University Press. Schoenfeld, A.H. (1992). Learning to think mathematically: problem solving, meta-cognition and sense making in mathematics. In D.A. Grouwes (ed.), Handbook of research in mathematics teaching and learning (pp.334-370). NY: Macmillan. Smith, S.P. (2003). Representation in school mathematics: Children’s representations of problems. In J. Kilpatrick, W.G. Martin & D. Schifter (eds.), A research companion to principles and standards for school mathematics (pp. 263-274). Reston, VA: NCTM. Τζεκάκη, Μ. (2010). Μαθηματική εκπαίδευση για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Θεσσαλονίκη: Ζυγός. Τζεκάκη, Μ. (2007). Μικρά παιδιά, μεγάλα μαθηματικά νοήματα: προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Αθήνα: Gutenberg. Τζεκάκη, Μ. (1998). Μαθηματικές δραστηριότητες για την προσχολική ηλικία. Αθήνα: Gutenberg. Van Cleave’s, J. (1997). Γεωμετρία για παιδιά. Αθήνα: Gutenberg. Van Cleave’s, J. (1996). Μαθηματικά για παιδιά. Αθήνα: Gutenberg. Φιλίππου, Γ. & Χρίστου, Κ. (2000). Διδακτική των μαθηματικών. Αθήνα: Τυπωθήτω, Δαρδανός.
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-11-2020