ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ / Statistics
ΚωδικόςΓΕ4000
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Γνωστικό ΑντικείμενοΓΕΝΙΚΑ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID260000151

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών (2014)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 142
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600183445
Τύπος Μαθήματος
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Κατηγορία Μαθήματος
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος: • Θα κατανοήσουν τις θεμελιώδεις αρχές της στατιστικής • Θα είναι σε θέση να οργανώσουν και συνοψίσουν τα δεδομένα αριθμητικά και με γραφικές παραστάσεις (κατηγορίες δεδομένων και μεταβλητών, κλίμακες μέτρησης, ιστογράμματα, πίνακες, δείκτες κεντρικής τάσεις και διασποράς, περιγραφή κατανομής συχνοτήτων, τύποι κατανομών) • Θα επιδείξουν την ικανότητα να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ ποσοτικών δεδομένων (στικτογράμματα, κατεύθυνση και δύναμη συσχέτισης, διαφορές σχέσης και αιτίας, ευθύγραμμη παλινδρόμηση) • Θα κατανοήσουν τη σύνδεση της πιθανότητας με την επαγωγική στατιστική (ερευνητικές και μηδενικές υποθέσεις, έλεγχος και ερμηνεία της μηδενικής υπόθεσης) • Θα αναγνωρίζουν το στατιστικό τεστ που θα χρησιμοποιήσουν για να εξετάσουν τη σχέση μεταξύ ποσοτικών δεδομένων, τη δημιουργία απλής εξίσωσης παλινδρόμησης, και σύγκρισης δύο δειγμάτων: t-test). • Θα εξασκηθούν στις βασικές στατιστικές αναλύσεις με χρήση λογισμικών (περιγραφική στατιστική, συσχέτιση, παλινδρόμηση, σύγκριση δύο δειγμάτων) και ερμηνεία των αποτελεσμάτων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην πειραματική έρευνα, τύποι δεδομένων και κλίμακες μέτρησης, κατανομές συχνότητας για αριθμητικά δεδομένα, γραφικές παραστάσεις κατανομών συχνότητας, τυπικές καμπύλες κατανομών συχνότητας, δείκτες κεντρικής τάσης, δείκτες διασποράς, ομαλή κατανομή, τύποι μεταβλητών, μερική συσχέτιση, απλή ευθύγραμμη παλινδρόμιση, πληθυσμός και δείγμα, έλεγχος της υπόθεσης (μηδενική και εναλακτική, επίπεδο σημαντικότητας), παραμετρικά και μη-παραμετρκά τεστ (προϋποθέσεις και βασικά τεστ), t-test για δύο ομάδες.
Λέξεις Κλειδιά
στατιστική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις200,8
Εργαστηριακή Άσκηση60,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων501,9
Εξετάσεις20,1
Σύνολο783
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
H αξιολόγηση περιλαμβάνει γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις σύντομων απαντήσεων σε όλη την ύλη (100%). Τα κριτήρια αξιολόγησης γίνονται γνωστά γραπτώς στους φοιτητές από την αρχή του εξαμήνου. Η διδακτέα ύλη είναι αναρτημένη στο δυαδίκτυο και στον οδηγό σπουδών του τμήματος. Επιπρόσθετα, στη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες έχουν την ευκαιρία να αξιολογήσουν τις γνώσεις τους και την κατανόηση της ύλης του μαθήματος απαντώντας σε δείγμα ερωτήσεων. Στο τελευταίο μάθημα γίνεται αναλυτική περιγραφή του τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων. Οι μονάδες αξιολόγησης της κάθε ερώτησης στο τελικό διαγώνισμα είναι γνωστές γραπτώς στο τελικό έντυπο της τελικής εξέτασης. Θα πρέπει να επιτευχθεί τουλάχιστον το 50% της τελικής εξέτασης, ώστε να θεωρηθεί η εξέταση επιτυχής.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ, 6η Έκδοση-2018, ΑΘΗΝΑ. Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ, ΑΘ. ΤΣΙΑΡΤΣΙΑΝΗΣ Ο.Ε., 2004, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-01-2021