Τεχνολογικές Εφαρμογές Ηλεκτροχημικών Συστημάτων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤεχνολογικές Εφαρμογές Ηλεκτροχημικών Συστημάτων / Technological Applications of Electrochemical Systems
ΚωδικόςΜ4Υ14
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016630

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ "Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 5
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
"Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτροχημικών Συστημάτων"Υποχρεωτικό2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤεχνολογικές Εφαρμογές Ηλεκτροχημικών Συστημάτων
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600184208
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • Μ4Υ13 Αρχές Ηλεκτροδιακών Δράσεων & Ηλεκτροχημικών Τεχνικών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
α) Βασικά χαρακτηριστικά ηλεκτροχημικών εφαρμογών : Τύποι ηλεκτροδίων. Τύποι κυψελών. Τύποι αντιδραστήρων. Παράμετροι απόδοσης διεργασίας. β) Ηλεκτροσυνθέσεις: Παραγωγή χλωρίου-αλκάλεως (chlor-alkali industry). Παραγωγή αδιπονιτριλίου. Αγώγιμα πολυμερή. γ) Ηλεκτροχημεία μετάλλων: Επιμεταλλώσεις. Ηλεκτροχημική μεταλλουργία. Διάβρωση-προστασία μετάλλων. δ) Ηλεκτροχημικές Τεχνικές Αντιρρύπανσης: Περιληπτική επισκόπηση εφαρμογών ηλεκτροχημικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (απόθεση μεταλλοϊόντων, οξείδωση οργανικών, ηλεκτροδιάλυση) . Η ηλεκτροχημική αναγωγή και επανάκτηση τοξικών, βαρέων και πολύτιμων μετάλλων (άμεση καθοδική απόθεση, ηλεκτροδιάλυση, ηλεκτροκαταβύθιση). Ηλεκτροχημική οξείδωση ρύπων. ε) Ηλεκτροχημικοί Ανιχνευτές και Αισθητήρες: Γενική επισκόπηση ηλεκτροχημικών ανιχνευτών και αισθητήρων. Μικροηλεκτροδιακοί αισθητήρες. Εκλεκτικά ηλεκτρόδια ιόντων (Ion Selective Electrodes, ISEs). Ηλεκτροχημικοί αισθητήρες αερίων. στ) Ηλεκτροχημική ανίχνευση σε συστήματα ροής (υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης, HPLC, και flow injection analysis. ζ) Επίδειξη πειραμάτων: Σύνθεση αγώγιμων πολυμερών. Ηλεκτροαπόθεση/επιμετάλλωση. Διάβρωση.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
e-learning
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις156
Εργαστηριακή Άσκηση12
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων30
Φροντιστήριο12
Εκπόνηση μελέτης (project)24
Συγγραφή εργασίας / εργασιών8
Εξετάσεις8
Σύνολο250
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Industrial Electrochemistry, D. Pletcher, F.C. Walsh, Springer Science & Business Media, Dec 6, 2012 - Science - 672 pages 2. Electrochemistry and Corrosion Science, N. Perez, N.Y. Kluwer Academic Publishers (2004) 3. E. Gileadi, Physical Electrochemistry (Fundamentals, Techniques & Applications) Wiley-VCH Verlag GmBH & Co. KGaA, Weinheim (2011)
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-05-2021