Ελληνική Αρχαιολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕλληνική Αρχαιολογία / Greek Archaeology
ΚωδικόςARCH01
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40003497

Πρόγραμμα Σπουδών: ERASMUS MUNDUS "ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ARCHMAT

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 22
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Επιστήμη Υλικών Αρχαιολογικού ΕνδιαφέροντοςΥποχρεωτικό216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕλληνική Αρχαιολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600184222
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ARCP02 Εισαγωγή στην Αρχαιομετρία
 • ARCP05 Εισαγωγή στην Συγγραφή Επιστημονικών Διατριβών Ι
 • ARCP06 Βασικές Αρχές Φυσικών Επιστημών για την Αρχαιολογία και την Πολιτιστική Κληρονομιά
Γενικές Προαπαιτήσεις
Τα εξής μαθήματα του 1ου εξαμήνου: ARCP02 (Εισαγωγή στην Αρχαιομετρία) ARCP05 (Εισαγωγή στην Συγγραφή Επιστημονικών Διατριβών I) ARCP06 (Βασικές Αρχές Φυσικών Επιστημών για την Αρχαιολογία και την Πολιτιστική Κληρονομία ή Αρχαιολογία – Πολιτισμός και Πλαίσιο)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: •Ταυτοποιούν τα κύρια χαρακτηριστικά των διαφόρων καλλιτεχνικών και αρχιτεκτονικών ρυθμών •Κατανοούν τις διεργασίες των αρχαίων/παραδοσιακών τεχνικών •Κατανοούν τα κύρια στοιχεία μιας τοπογραφικής μελέτης •Κατανοούν τα κύρια στοιχεία της στρωματογραφικής ανασκαφής στο πλαίσιο της αρχαιολογικής διαστρωμάτωσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η ενότητα Ιστορία της Τέχνης και των Τεχνικών αποτελεί επισκόπηση της ιστορίας της τέχνης/αρχιτεκτονικής και των σχετικών τεχνικών από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι πρόσφατα. Έμφαση δίδεται στα οικοδομικά συστήματα και υλικά και την μνημειακή τέχνη (τοιχογραφίες, μωσαϊκά), καθώς και σε αντικείμενα, όπως τα γλυπτά, οι ζωγραφικοί πίνακες, τα υφάσματα, τα χειρόγραφα. Επεξηγούνται οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν δια μέσου των αιώνων για την δημιουργία έργων πολιτισμικού ενδιαφέροντος, η δε καλλιτεχνική παραγωγή τοποθετείται στο κοινωνικό, ιστορικό και γεωγραφικό της πλαίσιο. Η ενότητα Γεωαρχαιολογία αποτελεί επισκόπηση της αρχαιολογίας πεδίου και περιλαμβάνει τοπογραφική μελέτη ταυτοποιήσεως αρχαιολογικών χώρων, καθώς και την ανασκαφική μεθοδολογία. Περαιτέρω αποτελεί επισκόπηση των μεθόδων ανασκαφής σε ξηρά και θάλασσα, επιμένοντας στον χαρακτηρισμό των ιζημάτων και εδαφών, στα οποία συναντώνται αρχαιολογικά κατάλοιπα, και στην μελέτη του μικροκλίματος προ της ανασκαφής και μετά από αυτήν.
Λέξεις Κλειδιά
ιστορία τέχνης, ιστορία τεχνικών, στρωματογραφική ανασκαφή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • επιστημονικά άρθρα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
παρουσιάσεις Power Point και βίντεο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Εργαστηριακή Άσκηση281,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων120,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών301,2
Εξετάσεις40,2
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
τελικές εξετάσεις, δύο γραπτές εργασίες με παρουσίαση στην τάξη
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1.E.Α. Varella & E. Caponetti (ed.), Chemistry and Conservation Science, Società Chimica Italiana (Rome 2008), ISBN 9788886208604 E.A. Varella (ed.), Conservation Science for the Cultural Heritage, Springer (Berlin/Heidelberg 2010), ISBN 9783642309847
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-09-2016