ΘΕΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ / TOPICS ON PAINTING, ICONS, MANUSCRIPTS
ΚωδικόςΑΒΥ304
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280004316

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, ΦΟΡΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ, ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600184261
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στα μαθησιακά αποτελέσματα συμπεριλαμβάνονται η εξοικείωση των φοιτητών με τα βασικά γνωρίσματα και παραδείγματα των ιστορημένων κωδίκων και των μικρογραφιών τους, αλλά και η πρώτη επαφή με στοιχεία παλαιογραφίας – κωδικολογίας. Οι φοιτητές κατανοούν την σε βάθος εξέταση των εικονογραφημένων χειρογράφων, αποκτούν γνώσεις για τα κέντρα και τα εργαστήρια παραγωγής τους, για την καλλιτεχνική εξέλιξη των μικρογραφιών και τη σύνδεσή τους με τις άλλες εικαστικές τέχνες, με έμφαση στη ζωγραφική των φορητών εικόνων. Καθώς το μάθημα διατρέχει όλους τους αιώνες της βυζαντινής παραγωγής, οι φοιτητές πλουτίζουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους βασικούς σταθμούς εξέλιξης των βυζαντινών εικονογραφημένων χειρογράφων σε συνάρτηση με ιστορικά, πολιτικά και δογματικά γεγονότα.
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
  • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
  • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΜΑΘΗΜΑ 1ο Παρουσίαση του αντικειμένου του μαθήματος. Στοιχεία παλαιογραφίας – κωδικολογίας. Γενική εισαγωγή για τα χαρακτηριστικά των βυζαντινών εικονογραφημένων χειρογράφων. ΜΑΘΗΜΑ 2ο Ο 6ος αιώνας. Κοσμικά και θρησκευτικά χειρόγραφα. Οι πολυτελείς πορφυροί κώδικες. ΜΑΘΗΜΑ 3ο Εικονογραφημένα χειρόγραφα 8ου (;) και 9ου αιώνα. Η παραγωγή στην περίοδο της Εικονομαχίας και στα αμέσως μετέπειτα χρόνια. Κοσμικά και θρησκευτικά παραδείγματα. ΜΑΘΗΜΑ 4ο 9ος – 10ος αιώνας. Ψαλτήρια: α. ψαλτήρια με μικρογραφίες στο περιθώριο, β. «αριστοκρατικά» ψαλτήρια. Ομιλίες Πατέρων. ΜΑΘΗΜΑ 5ο Ο 10ος αιώνας και η κλασική κληρονομιά στην τέχνη της Κωνσταντινούπολης. Α. Θρησκευτικά χειρόγραφα, Β. Κοσμικά χειρόγραφα. ΜΑΘΗΜΑ 6ο Η εποχή μετά τον Πορφυρογέννητο, από το δεύτερο μισό του 10ου αι. έως τα τέλη του 11ου αι. ΜΑΘΗΜΑ 7ο Λειτουργικές και αφηγηματικές μικρογραφίες ευαγγελικών κειμένων του 11ου αιώνα. Τετραευάγγελα και λεξιονάρια. ΜΑΘΗΜΑ 8ο Εποχή των Κομνηνών και των Αγγέλων: 12oς αιώνας. Θρησκευτικά χειρόγραφα. Ιστορικά χειρόγραφα: Ο Σκυλίτζης της Μαδρίτης. ΜΑΘΗΜΑ 9ο Εικονογραφημένα χειρόγραφα 13ου και 14ου αιώνα. Λατινοκρατία και παλαιολόγεια αναγέννηση. Μυθιστορήματα, Οκτάτευχος, Ψαλτήρια. ΜΑΘΗΜΑ 10ο Το μυθιστόρημα του Μεγάλου Αλεξάνδρου (Κώδικας 5 Βενετίας). ΜΑΘΗΜΑ 11ο Το πορτρέτο στα χειρόγραφα της εποχής των Παλαιολόγων. Το Τυπικό της Μονής της Βεβαίας Ελπίδος (Ms. gr. 35 Lincoln College, Οξφόρδη). ΜΑΘΗΜΑ 12ο Ο κώδικας Mutitensis graecus 122, Επιτομή Ιστοριών του Ιωάννη Ζωναρά (κώδικας της Μόδενας). ΜΑΘΗΜΑ 13ο Επίσκεψη στο εργαστήριο συντήρησης χειρογράφων στην Εφορεία Χαλκιδικής και Αγίου Όρους.
Λέξεις Κλειδιά
Χειρόγραφα, μικρογραφίες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Σημειώσεις
  • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις652,2
Σεμινάρια30,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων109.53,7
Εξετάσεις2.50,1
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-10-2020