ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ / EVALUATION OF HUMAN PERFORMANCE AND TRAINING GUIDANCE
Κωδικός006
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID260000516

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Κινησιολογία 2017-2018

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 23
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600184396
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει το φοιτητή στη θεωρία και την πρακτική της προπονητικής, δίνοντας έμφαση στη αξιολόγηση και καθοδήγηση της απόδοσης και της επίδοσης και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για επιστημονικό προβληματισμό καιέρευνα, σύμφωνα με τις σύγχρονες τάσεις και την διεθνή βιβλιογραφία. Με βάση τα παραπάνω κυρίαρχο στόχο, ο φοιτητής θα συμμετάσχει σε εργαστηριακές μετρήσεις και στη συνέχεια θα κληθεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες της αξιολόγησης που περιέχουν τα αποτελέσματα των μετρήσεων, στην πράξη, καθώς και στην προπονητική διαδικασία
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Εισαγωγή-Θεωρία της προπόνησης 2. Προπονητική επιβάρυνση-Αρχές της προπόνησης 3. Αξιολόγηση και καθοδήγηση της προπόνησης δύναμης 4, Αξιολόγηση και καθοδήγηση της προπόνησης αντοχής 5. Αξιολόγηση και καθοδήγηση της προπόνησης ταχύτητας 6. Αξιολόγηση και καθοδήγηση της προπόνησης ευκινησίας-ευλυγισίας 7. Αξιολόγηση και καθοδήγηση της προπόνησης συναρμοστικών ικανοτήτων 8. Αξιολόγηση και καθοδήγηση της προπόνησης τεχνικής 9. Αξιολόγηση και καθοδήγηση της προπόνησης τακτικής 10. Σχεδιασμός της προπόνησης 11. Πρακτικές εφαρμογές προγραμμάτων προπόνησης 12. Παρουσιάσεις εργασιών 13. Παρουσιάσεις εργασιών
Λέξεις Κλειδιά
Προπόνηση, αξιολόγηση, καθοδήγηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις30
Σεμινάρια26
Εργαστηριακή Άσκηση9
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων63
Εξετάσεις2
Σύνολο130
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Υποχρεωτική Grosser N., Neumeier A. (1996). Αξιολόγηση και καθοδήγηση της προπόνησης. Θεσσαλονίκη: Σάλτο. Grosser N., Starischka St. (2000). Προπόνηση φυσικής κατάστασης. Θεσσαλονίκη: Σάλτο. Harre D. (1989). Προπονητική. Θεσσαλονίκη: Σάλτο. Letzelter M. (1988). Προπονητική. Θεσσαλονίκη: Σάλτο. Martin D., Carl K., Lehnertz K. (2000). Εγχειρίδιο Προπονητικής. Η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Κομοτηνή: Αλφάβητο Προαιρετική Alter, M.J. (1992). Επιστήμη των μυϊκών διατάσεων Θεσσαλονίκη: Σάλτο. Alter, M.J. (1992). Stretching για κάθε άθλημα. Θεσσαλονίκη: Σάλτο. Baker D. (1996) Improving vertical jump performance through general, special and specific strength training: A brief review. Journal of Strength and Conditioning Research. 10 (2), 131 - 136. Bompa, T.O. (1999). Periodization. Theory and Methodology of Training. Champaign, IL: Human Kinetics De Vries H. A. & Housh T.J. (1994). Physiology of Exercise. Dubuque: Brown & Benchmark. Dintiman G., Ward R. (1992). Ταχύτητα. Θεσσαλονίκη: Σάλτο. Eisenmann, J. & Malina, R. (2000). Body Size and Endurance Performance. In: R.J. Shephard & P.-O. Astrand (Ed.). Endurance in Sport. Blackell Science (pp 37-50). Grosser M. (1991). Προπόνηση ταχύτητας. Θεσσαλονίκη: Σάλτο. Harman A.E., Rosenstein T.M., Frykman N.P., Rosenstein M.R. (1990). The effects of arms and countermovement on vertical jumping. Medicine and Science in Sports nad Exercise, (6), 825 - 833. Hollmann, W. & Hettinger, T (1990). Sportmedizin. Arbeits- und Trainingsgrundlagen. Stuttgart: Schattauer. Καμπάς Α. (2003). Συναρμοστικές ικανότητες: ανάπτυξη και προπόνηση. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Knebel K-P. (1993). Κοιλιακοί - Ραχιαίοι - Λειτουργική Γυμναστική. Θεσσαλονίκη: Σάλτο. Komi P.V. (Ed.) (1993). Strength and Power in Sport. Oxford: Blackwell Scientific Publications. Kraemer W.J. & Steven S.J. (1993). Ανάπτυξη δύναμης σε παιδιά και εφήβους. Μετάφραση. Θεσσαλονίκη: Σάλτο. Shephard R.J. & Astrand P.-O. (Eds.) (1992). Endurance in Sport. Oxford: Blackwell Scientific Publications. Schmidtbleicher D. (1987). Applying the theory of strength development. Track and Field Quarterly Review. 87 (3), 34 - 44. Plisk, S.S. & Gambetta, V. (1997). Tactical Metabolic Training: Part 1. Strength and Conditioning, 17, 3, 34-39. Schnabel G., Harre D. & Borde A. (1997). Trainingswissenschaft. Leistung-Training-Wettkampf. Berlin: Sportferlag. Wetter, T. & Dempsey, J. (2000). Pulmonary System and Endurance Exercise. In: R.J. Shephard & P.-O. Astrand (Ed.). Endurance in Sport. Blackell Science (pp 52-65). Winter A. D. (1990). Biomechanics and motor control of human movement. New York: John Wiley & Sons. Weineck J., (1994). Optimales Training. Balingen: Perimmed-spitta.
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-05-2020