ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ / EXPERIMENTAL METHODS AND ANALYSIS IN KINESIOLOGY
Κωδικός010
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID260000520

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Κινησιολογία 2017-2018

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 23
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600184400
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. Κατανοούν τις βασικές αρχές σχεδιασμού ενός πειράματος στην κινησιολογία 2. Ερμηνεύουν τα αποτελέσματα μιας βασικής εμβιομηχανικής ανάλυσης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Διάλεξη: Βασικές αρχές της Κινησιολογίας – Μέθοδοι Κινηματικής Ανάλυσης 2. Εργαστήριο: Λήψη 2-Δ κινηματικών δεδομένων: • Βάδιση • Άρση από καρέκλα • Στατικό Άλμα • Άλμα βάθους • Ρίψη μπάλας • Λάκτισμα στο ποδόσφαιρο 3. Εργαστήριο Η/Υ: Ανάλυση κινηματικών δεδομένων με το APAS και το Maxtraq 4. Διάλεξη: Αρχές δυναμικής ανάλυσης / Το δυναμοδάπεδο 5. Ανάλυση Κατακόρυφων αλμάτων 6. Ανάλυση Βάδισης και άρσης από καρέκλα 7. Ανάλυση πολύ-αρθρικών αθλητικών τεχνικών 8. Ανάλυση της ισομετρικής δύναμης 9. Κύκλος διάτασης βράχυνσης 10. Ανάλυση πελματικών πιέσεων και της ισορροπίας 11. Ηλεκτρομυογραφία / Επίδειξη λογισμικού Biopac 12. Aρχιτεκτονική των μυών 13. Εργαστήριο ανάλυσης ηλεκτρομυογραφικών δεδομένων και διάτασης του επιγονατιδιαίου τένοντα με το Biopac και το MaxTraq.
Λέξεις Κλειδιά
Μυϊκή μηχανική; Κινηματική; Κινητική - Δυναμική; Κάμερες; Ανάλυση Κίνησης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση52
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων37
Εξετάσεις2
Σύνολο130
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελικές Γραπτές εξετάσεις σε επίλυση προβλημάτων χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα επιστημονικά εργαλεία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κέλλης, Ε. Νευρομηχανικές Αρχές Αξιολόγησης της δύναμης. Εκδόσεις Τελέθριο, 2009 Baumann, W. 1996. Βασικές αρχές της Βιομηχανικής των αθλητικών κινήσεων (μετάφραση-επιμέλεια: Χρ. Παπαδόπουλος). Eκδόσεις Σάλτο 1996, Παπαδόπουλος, Χ. 2005. Κινησιολογία Κλασικού Αθλητισμού, Εκδόσεις Τελέθριον. Αθήνα. Adrian, M., and J. M. Cooper. 1994. Biomechanics of human movement. 2nd ed. Dubuque, IA: Wm. C. Brown Communications. Cavanagh, P. R. 1990. Biomechanics of distance running. Human Kinetics Books. Dainty, D. A., and R. W. Norman. 1987. Standardizing biomechanical testing in sport. Champaign, IL: Human Kinetics. Delp, D., and S. Delp. 1989. Understanding human movement with computer graphics. Soma 3(3): 17-25. De Luca, C. J. 1997. The use of surface electromyography in biomechanics. Journal of Applied Biomechanics. 13:1, 35-63. Frederick, E. C. 1986. In search of the asymptote: Projecting the limits of human performance. International Journal of Sport Biomechanics 2: 1-5. Gowitzke, B. A. 1984. Muscles alive in sport. In Biomechanics: The 1984 Olympic Scientific Congress Proceedings, edited by M. Adrian and H. Deutsch. Eugene, OR: Microform Publications. Goldstein, H. 1965. Classical mechanics. Reading, MA: Addison-Wesley. Grabiner M. D. 1993. Current Issues in Biomechanics. Human Kinetics Publishers. Hamilton, N., and K. Luttgens. 2003. Κινησιολογία. Επιστημονική βάση της ανθρώπινης κίνησης (επιμέλεια: Γ. Γιόφτσος). Επιστημονικές Εκδόσεις Παρισιανού ΑΕ. Αθήνα. Loy, D. J., and A. S. Voloshin. 1991. Biomechanics of stair walking and jumping. Journal of Sports Sciences 9:1, 37-49. Murray, M. P., A. B. Drought, and R. C. Kory. 1964. Walking patterns of normal men. Journal of Bone and Joint Surgery 46A:3, 35-60. Murray, M. P., R. C. Kory, and S. B. Sepic. 1970. Walking patterns of normal women. Archive of Physical Medicine Rehabilitation 51:6, 37-50. Nigg, B. M., and W. Herzog. 1995. Biomechanics of the musculoskeletal system. John Wiley & Sons. Rose, J., and J. G. Gamble. 1994. Human walking. Baltimore: Williams & Wilkins. Synge, J.L., and B.A. Griffith. 1959. Principles of mechanics. New York: McGraw Hill. Vaughn, C. L. 1984. Computer simulation of human motion in sports biomechanics. Exercise and Sport Sciences Reviews 12: 373-416. Yeadon, M. R., and J. H. Challis. 1994. The future of performance-related sports biomechanics research. Journal of Sports Sciences 12: 3-32. Zatsiorsky, V. M., and V. L. Fortney. 1993. Sport biomechanics 2000. Journal of Sports Sciences 11:2, 79-83. Zatsiorsky, V. M. 1998. Kinematics of Human Motion: Human Kinetics. Winter, D. A. 1990. Biomechanics and motor control of human movement. John Wiley & Sons.
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-05-2020