Βυζάντιο και Δύση(9ος-15ος αι.)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒυζάντιο και Δύση(9ος-15ος αι.) / Βυζάντιο και Δύση(9ος-15ος αι.)
ΚωδικόςΙΜΕ 704
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600020114

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ στην Ιστορική Έρευνα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 2
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό1115
Βυζαντινής και Μεσαιωνικής ΙστορίαςΥποχρεωτικό1115

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒυζάντιο και Δύση(9ος-15ος αι.)
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600184411
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
 • Γαλλικά (Εξέταση)
 • Γερμανικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΙΒΜ 701 Γραπτές Πηγές της Βυζαντινής και Μεσαιωνικής Ιστορίας
 • ΙΒΜ 702 Μεθοδολογία Έρευνας και Ασκήσεις
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/ές αναμένεται ότι α. θα εξοικειωθούν με τις αναλυτικές κατηγορίες της πρόσληψης και της ταυτότητας, β. θα κατανοήσουν τις πολιτισμικές σχέσεις της βυζαντινής αυτοκρατορίας και της μεσαιωνικής Ευρώπης και ομοιότητες και διαφορές στην ιστορική τους εξέλιξη γ. θα εμβαθύνουν στην έρευνα της μεσαιωνικής ιστορίας προσεγγίζοντας κριτικά την υπάρχουσα ιστοριογραφική παραγωγή και κατανοώντας τη σχέση της ιστοριογραφίας με το παρόν και το παρελθόν δ. αναπτύξουν περαιτέρω τις κριτικές και συνθετικές τους ικανότητες στην παραγωγή γραπτού λόγου με τη χρήση πηγών και βιβλιογραφίας ε. θα εξασκηθούν στην οργάνωση μιας έρευνας
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1η εβδομάδα: Εισαγωγή στις αναλυτικές κατηγορίες του λόγου (discourse), της πρόσληψης, της κατασκευής της ταυτότητας και της ετερότητας. 2η εβδομάδα: Εισαγωγή στις αναλυτικές κατηγορίες της πρόσληψης και της κατασκευής ταυτοτήτων και ετεροτήτων. 3η εβδομάδα: Σταυροφορίες και σταυροφορικός λόγος (11ος-13ος αι.) 4η εβδομάδα: Σταυροφορίες και η κατασκευή της βυζαντινής και τουρκικής ετερότητας 5η εβδομάδα: Λατινοκρατία, σταυροφορίες και οικονομικά συμφέροντα στην ανατολική Μεσόγειο τον 14ο αιώνα 6η εβδομάδα: Η σταυροφορική ιδέα και η ένωση των Εκκλησιών. Ο ρόλος του ουμανισμού στις σχέσεις Δύσης και Βυζαντίου 7η εβδομάδα:Η σταυροφορία της Νικόπολης (1396) 8η εβδομάδα: Το ταξίδι του Μανουήλ Β΄ Κομνηνού στη Δύση και ο ρόλος του Μανουήλ Χρυσολωρά 9η εβδομάδα: Ο Κυριακός της Αγκώνα στον ελλαδικό χώρο και η Σταυροφορία της Βάρνας 10η εβδομάδα: Η σταυροφορική ιδέα και η εικόνα των Βυζαντινών και των Οθωμανών στη Δύση τον 15ο αιώνα. 11η εβδομάδα: Βυζαντινοί λόγιοι στη Δύση: ταυτότητες και ετερότητες 12η εβδομάδα: Συζήτηση για τις εργασίες 13η εβδομάδα: Παρουσίαση των εργασιών
Λέξεις Κλειδιά
Μεσαιωνική Ευρώπη, Βυζαντινή αυτοκρατορία, σταυροφορίες, σταυροφορικός λόγος, ουμανισμός, ταυτότητες
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • επιλεγμένη βιβλιογραφία και πηγές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια1505
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1505
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1505
Σύνολο45015
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτήτριες/ές καλούνται να μελετούν ανά εβδομάδα συγκεκριμένη ελληνόφωνη και αγγλόφωνη βιβλιογραφία και να παρουσιάζουν σύντομα, σε προφορικές και γραπτές αναφορές, την κριτική τους αποτίμηση. θα πρέπει επίσης να μελετήσουν και να σχολιάσουν συγκεκριμένες πηγές. Στο τέλος του εξαμήνου οφείλουν να παρουσιάσουν προφορικά και να καταθέσουν μια γραπτή εργασία περ. 4000-5000 λέξεων. Η αξιολόγηση θα βασίζεται στις εβδομαδιαίες παρουσιάσεις τους και στην τελική εργασία.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Indicatively: Bisaha, Nancy. Creating East and West. Renaissance Humanists and the Ottoman Turks. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004. Carr, Mike. Merchant crusaders in the Aegean 1291-1352. Woodbridge: The Boydell Press, 2015 Jefferson, John. The Holy Wars of King Wladislas and Sultan Murad. The Ottoman-Christian Conflict from 1438-1444. Leiden/Boston: Brill, 2012. Lammers, Han. Greece Reinvented. Transformations of Byzantine Hellenism in Renaissance Italy. Leiden and Boston: Brill, 2016. Maier, Christoph T. Crusade propaganda and ideology. Model sermons for the preaching of the cross. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. Ryder, Judith R. The Career and Writings of Demetrius Kydones. A study of fourteenth-century byzantine politics, religion and society. Leiden and Boston: Brill, 2010.
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-03-2021